U heeft gezocht op: *

8795 resultaten

Datum Relevantie

Bitcoin’s mystery man turns up - in the law courts

As far as his acolytes are concerned, the ministry on earth of Satoshi Nakamoto lasted just over two years. During that time, from the end of 2008, ‘he’ - Satoshi is a male given name - published a brilliantly written white paper setting out the principles of a currency that could operate without a central authority. The last public comment appeared in December 2010. Email exchanges with developers continued for a few months, but then Satoshi Nakamoto disappeared without trace. 'I’ve moved on to other things,' he wrote in April 2011.

Juridicum vitae: Sergio van Santen

Sergio van Santen is senior legal counsel Eastern Hemisphere bij Thermon Europe B.V., wereldwijd leverancier van industriële verwarmingstoepassingen. Hij is juridisch verantwoordelijk voor de regio’s EMEA en Asia-Pacific. De overstap naar het bedrijfsleven maakte Van Santen na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat bij HVG Law Rotterdam en Eindhoven, en het daaraan verbonden Donahue & Partners in New York en EY in Londen. ‘Ondernemen is risico’s nemen, ook al is dat juridisch niet altijd de beste oplossing.’

Nieuwe ‘Uitleg van de Grondwet’ overhandigd aan premier Rutte

Rechtswetenschappers van Tilburg University hebben op 13 oktober een bijna 1400 pagina’s tellende nieuwe Uitleg van de Grondwet overhandigd aan premier Mark Rutte. Het boekwerk is een geheel herziene editie van eerder verschenen commentaren op de grondwet vanaf 1987. De commentaren vormen een leidraad om onze Grondwet niet alleen te interpreteren, maar ook verder te ontwikkelen in wetgeving, rechtspraak en beleid.

ARAG: Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Dertig procent van de Nederlanders met een betaalde baan is onbekend met zijn of haar recht op een transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

Voortgang uitwerking van toekomstige zzp-wetgeving

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet Dba) vervangt sinds 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van de Wet Dba is het voorkomen van verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet Dba zou ook de ‘echte’ ondernemers meer zekerheid moeten verschaffen over hun fiscale status. Deze wet heeft echter tot heden niet de gevraagde duidelijkheid gegeven, wat heeft geleid tot onrust en onzekerheid in de markt.

Hof vernietigt Sumo-vonnis: documentaire over belastingfraude mag worden uitgezonden

De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.

Kantoordirecteur Rose Wiewel, Simmons & Simmons: ‘Alles wat we doen, draait om samenwerking’

Het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons benoemde in 2017 de ervaren manager Rose Wiewel tot directeur van het kantoor in Amsterdam. Haar benoeming past in de trend dat in de leiding van advocatenkantoren steeds vaker niet-juristen zitten. ‘Het is een voordeel dat ik heel lang aan de andere kant van de tafel heb gezeten’, zegt Wiewel.

The robot skilled in the art: AI als uitvinder

In zijn vele verschijningsvormen is kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in staat om de menselijke uitvindingscapaciteit naar een geheel nieuw niveau te tillen. De hausse in AI-octrooiactiviteit lijkt daarmee ook nog lang niet bereikt. In deze bijdrage staat echter niet de octrooieerbaarheid van simulaties en AI centraal, maar de vraag wie of wat als uitvinder kan worden vermeld wanneer een AI-systeem ogenschijnlijk autonoom creëert, en wie de aanvraag rechtsgeldig kan indienen.

Tweede Kamer wil scherpere controles schijnzelfstandigheid na uitspraken Deliveroo en Uber

De Tweede Kamer wil, naar aanleiding van recente uitspraken van Nederlandse rechters tegen internetplatforms, dat er meer controles komen van de belastingdienst op schijnzelfstandigheid. De Kamer nam vandaag een motie aan van de PvdA dat de fiscus ook in 2022 hiervoor extra budget moet krijgen. Daarmee zouden meer bedrijven aangesproken kunnen worden op 'kwaadwillendheid'.

Juridische transfers: BarentsKrans, TeekensKarstens en Scott+Scott

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Kim van Haastrecht (foto), sinds 1 oktober de nieuwe partner bij SOLV Advocaten, en Wilbert Mooren, partner bij TeekensKarstens advocaten notarissen, die per 1 oktober tot notaris is benoemd.

Soepeler opstelling jegens ondernemers met belastingschuld door corona

De Belastingdienst en de Douane zullen soepeler omgaan met bedrijven die vanwege de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd. Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 zullen beide instanties genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Een en ander is te lezen in een lijvige Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

18 november: het eerste spitsuurdebat van de Jurist

In het kielzog van corona worstelen heel wat ondernemers met een dreigend faillissement. Bij grote ondernemingen is soms sprake van een vijandige overname. Nieuwe wetgeving kan uitkomst bieden. Maar hoe nuttig is die wetgeving? En hoe werken de regels in de praktijk? Duik in de wereld van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de bedenktijd voor beursvennootschappen bij een vijandig overnamebod.

Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

In Nederland was het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tot 2010 belast met de zorg voor volkshuisvesting, stadsvernieuwing, ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en het milieu. Het Ministerie van VROM werd afgeschaft omdat in de praktijk vrijwel alle beslissingen over huisvesting en ruimtelijke ordening op lokaal (gemeentelijk/provinciaal) niveau werden genomen, én vanwege de voorkeur van het toenmalige kabinet voor een kleinere overheid met minder ministeries en meer samenhang in de besluitvorming.