U heeft gezocht op: *

21 resultaten

Datum Relevantie

Waarschuwing voormalig bestuursvoorzitter EY Accountants door CBb geschrapt

Een boeterapport van EY en HVG Law, opgesteld in opdracht van DNB, blijft de tuchtrechtelijke gemoederen bezig houden. Vorige week werd een betrokken advocaat door het Hof van Discipline nog berispt voor het ‘misleidende’ rapport, vandaag gaat de bestuursvoorzitter van EY bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijuit. Het College volgt het standpunt van de voorzitter dat er sprake was van een incident, en dat er geen sprake was van een ‘symptomatische tekortkoming in het kwaliteitssysteem’ van EY.

Britse adviestakken Big Four-kantoren op de schop: ‘Ieder moet zijn eigen broek ophouden’

Onder druk van de Britse toezichthouder heeft Big Four-kantoor KPMG een deel van zijn adviesafdeling, de herstructureringstak, afgestoten in het Verenigd Koninkrijk. Bij Deloitte lanceerden ze – om dezelfde reden – recentelijk nog een onafhankelijke audit-bestuurscommissie. Jan Bouwens, hoogleraar accounting, licht toe wat de reden daarvoor is en wat Engeland van onze Nederlandse aanpak kan leren.

Dekker en Hoekstra: geen blokkade voor ‘advocountants’, wel distantie

Ministers Dekker van Rechtsbescherming en Hoekstra van Financiën werpen geen blokkade op voor de geopperde samenwerking tussen advocaten en accountants. Bij adviesdiensten is ‘vermenging’ mogelijk, zij het dat de beroepsregels waaraan ‘accountants en advocaten in al hun activiteiten gebonden zijn nog steeds tot een zekere distantie dwingen tussen de uitoefening van die twee beroepen om conflictsituaties tussen de daarvoor geldende beroepsregels te voorkomen’.

Tucht in Bedrijf: geen ongevraagd organisatieadvies na explosieve groei bedrijf

In hoeverre moet een accountant zich pro-actief opstellen als hij te maken krijgt met een explosieve groei van de onderneming van zijn cliënt? Moet hij zijn cliënt uit eigen beweging adviseren om een mogelijk niet meer passende organisatiestructuur te wijzigen? Zonder een daartoe strekkende opdracht is dat niet het geval, aldus de Accountantskamer in Zwolle.

Accountants willen rol in zelfonderzoek naar fraude binnen bedrijven

Accountants zouden een rol moeten krijgen in de zelfonderzoeken van bedrijven naar mogelijke fraude in eigen huis. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan de Tweede Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil die zelfonderzoeken laten uitvoeren door advocaten, maar volgens de NBA is de onpartijdigheid met accountants erbij beter gewaarborgd.