U heeft gezocht op: *

5 resultaten

Datum Relevantie

Ghosn verliest zaak bij rechtbank Amsterdam: €5 mln terug naar Nissan en Mitsubishi

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn moet bijna €5 mln terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. Dat is de uitkomst van een rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam. De zaak draait onder meer om de vraag of de Nederlandse joint venture Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) hem een volmacht had gegeven om zijn eigen beloning vast stellen. De rechtbank concludeert dat dat ‘niet blijkt uit de bewoordingen van deze volmachten’.

CBb: resultaatafhankelijke beloning accountant kan door de beugel, maar bewust zijn van risico’s

Een accountant mocht in het kader van een fiscale inkeerregeling van een klant een resultaatafhankelijke beloning afspreken. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn er geen aanknopingspunten dat de accountant in kwestie heeft gehandeld ‘in strijd met het fundamentele beginsel van de integriteit’. Het college vernietigt de uitspraak van de Accountantskamer, die oordeelde dat daar wel sprake van was.

Aanscherping beloningsregels voor gehele financiële sector

Op 2 juli 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel leidt tot een aanscherping van de beloningsregels voor alle financiële ondernemingen. De aanvullende maatregelen hebben als doel om perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen en het maatschappelijke draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen.