U heeft gezocht op: *

56 resultaten

Datum Relevantie

Mag een ondernemer ondanks negatief advies van de Ondernemingsraad beoogde fusie doorzetten?

Indien een ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de Ondernemingsraad, geldt één maand wachttijd voordat de ondernemer het besluit kan uitvoeren. Gedurende die maand kan de Ondernemingsraad de zaak voorleggen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Die toetst in een dergelijke procedure met name of de ondernemer de formele, procedurele voorschriften heeft nageleefd. Het besluit zelf wordt inhoudelijk slechts marginaal getoetst.

Cybercentrum overheid waarschuwt bijna 300 bedrijven

Dit jaar heeft het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken al bijna 300 bedrijven gewaarschuwd voor een ernstige cyberdreiging. Sinds de zomer benadert het DTC Nederlandse bedrijven direct als het informatie heeft over risicovolle situaties. Het DTC belt of e-mailt individuele bedrijven als ze groot gevaar lopen om gehackt te worden, of al gehackt zijn.

Duurzame corporate governance: verantwoord ondernemen moet hoog op de bestuursagenda

De komende jaren zal een veelvoud aan Europese wet- en regelgeving worden voorgesteld waarin concrete verplichtingen voor ondernemingen zullen worden vastgelegd op het gebied van zorg voor mens en milieu. Hoewel zij nog in de kinderschoenen staat en het Europese wetgevingsproces jaren kan duren, zijn de gevolgen van de verwachte voorstellen zodanig groot dat ondernemingen er goed aan doen zich hier nu alvast rekenschap van te geven.

Zwijgen namens de onderneming moet mogen

Iedere verdachte van een strafbaar feit heeft het recht te zwijgen. Maar als een onderneming in het verdachtenbankje belandt, wijst de rechter het zwijgrecht alleen toe aan formele bestuurders van de onderneming, níet aan mensen op de werkvloer. Onterecht, omdat zo het zwijgrecht van de onderneming wordt uitgehold. Uiteindelijk zijn het altijd de handelingen van mensen van vlees en bloed, vaak werknemers, die aan de onderneming worden toegerekend. En die mogen zwijgen, vinden wij.

Distressed deals: deel II

Als de coronasteun wegvalt, zullen veel ondernemingen in financiële problemen komen. Via zogeheten ‘distressed deals’ - gehele of gedeeltelijke verkoop van de onderneming - kunnen dan faillissementen worden voorkomen. Veel advocaten lopen de laatste maanden tenminste warm voor een toename aan distressed deals in Nederland. ‘Dan voel ik me als een doodgraver die geniet van een mooie begrafenis.’ Deel II van een tweeluik, gisteren verscheen deel I.

‘Ga niet te overhaast te werk bij het registreren van Intellectuele Eigendom’

Nederlandse ondernemers staan niet bepaald in de rij bij de (virtuele) loketten voor het registreren van intellectuele eigendom (IE). Slechts 5 procent besluit tot het laten registreren van bijvoorbeeld een merk, model of octrooi. In een onlangs gestarte campagne roepen vijf overheidsorganisaties daarom gezamenlijk op tot meer aandacht voor IE, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het centraal informatiepunt voor intellectuele eigendom: IEgoedidee.nl.

OK-functionaris John Molenaar: ‘Advocaten moeten zich niet met de interne besluitvorming bemoeien’

Deel 3 in de serie over ‘Ondernemingskamer-functionarissen’: John Molenaar. Hij is ondernemingsrechtadvocaat en wordt regelmatig in enquêteprocedures door de Ondernemingskamer benoemd als onderzoeker, bestuurder, commissaris of beheerder van aandelen. ‘De besluitvorming zelf is geen juridische discussie, het is aanmatigend om je daar als advocaat in te mengen.’

Bittere machtsstrijd om eigen bedrijf verscheurt tapijtfamilie Van Lente

Zeker twintig jaar ging het goed tussen Arend van Lente (50) en zijn vijf jaar jongere broer Johan. Onder leiding van vader Albert, nu 74 jaar, bouwden ze hun in 1918 begonnen familiebedrijf Betap uit tot een van de belangrijkste tapijtproducenten van het land. Met 226 werknemers is het bedrijf goed voor een winstgevende jaaromzet van €134 mln in 2019. Enkele jaren figureerde de familie zelfs in de rijkenlijst van Quote.

Tegenvaller voor de staat: schadeloosstelling onteigening SNS ruim €800 mln

De schadeloosstelling van beleggers voor de onteigening van SNS Reaal en SNS Bank is door de Ondernemingskamer vastgesteld op in totaal €804.810.000. De minister van Financiën wilde eerst helemaal niets betalen, en betoogde in de loop van de procedure dat de schadeloosstelling maximaal €300 mln zou kunnen bedragen. Een daartoe strekkend verzoek van de minister is door de Ondernemingskamer echter afgewezen.

Onderzoek pleit bestuurders failliet Slotervaart vrij: 'We hebben altijd integer gehandeld'

Bij het geruchtmakende faillissement van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis in 2018 rezen er vrijwel direct vragen over het handelen van de bestuurders. Hadden ze via handige constructies zichzelf verrijkt? Zorggeld weggesluisd? Nu, ruim twee jaar na dato, pleit een officieel onderzoek door twee zorgtoezichthouders de bestuurders vrij. Er zijn geen wetten overtreden en er is geen zorggeld onttrokken, aldus een maandag verschenen rapport.