U heeft gezocht op: *

140 resultaten

Datum Relevantie

Contracteren met de netbeheerder

Wij rapporteerden eerder over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarin werd geoordeeld dat de Algemene Voorwaarden bij de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen een netbeheerder en een verhuurder ook doorwerken jegens de huurder – ook al is de huurder niet de contractant. In deze bijdrage gaan we een stapje verder: een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ziet op situaties waarin de ATO op naam staat van een andere partij dan de partij die op grond van de Elektriciteitswet 1998 als afnemer kwalificeert.

Conflict bij Wibra over niet gewerkte, maar wel betaalde uren

Winkelketen Wibra wil dat zijn medewerkers deze zomer onbetaald de uren inhalen die ze tijdens de lockdown niet hebben gewerkt. Volgens vakbond FNV heeft de retailer overheidssteun gekregen in de vorm van de zogeheten NOW-regeling die 80% van de loonkosten vergoed. De vakbond stapt daarom naar de rechter om af te dwingen dat de door de overheid gecompenseerde arbeidsuren worden kwijtgescholden.

Chanel vangt bot bij rechter: geen inzage in de administratie Bol.com

Het Franse modebedrijf Chanel krijgt géén inzage in de administratie van Bol.com, zo besliste de rechtbank Midden-Nederland afgelopen 17 maart. Chanel wilde inzage in de administratie van Bol.com om vast te stellen welke Chanel-producten Bol.com de afgelopen jaren heeft verkocht, en wie de leveranciers van die producten zijn. Op die manier zou Chanel de herkomst kunnen achterhalen van de producten die buiten zijn distributiesysteem om worden verhandeld.

Ondernemer hoeft niet te betalen: incassobureau houdt zich niet aan eigen voorwaarden

Een ondernemer hoeft een rekening van €1600 van het Rotterdamse incassobureau e-Legal niet te betalen omdat het kantoor zich niet aan zijn eigen voorwaarden houdt: zij heeft in weerwil van die voorwaarden aan de ondernemer geen vaste prijs opgegeven of een inschatting gegeven van de te verwachten kosten. Dat heeft de Rechtbank Noord-Holland in een op 3 mei gepubliceerd vonnis bepaald.

Faillietverklaring bekrachtigd, niet alsnog toepassing WHOA

Een poging om een vanaf 2011 bestaande schuld alsnog onder de Wet Homologatie Onderling Akkoord (WHOA) af te handelen, is mislukt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Hof Filmprodukties in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen en bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank. ‘Hof Filmprodukties heeft in ieder geval al vanaf 2011 een schuld aan de Europese Unie en laat diverse andere vorderingen onbetaald.’

OK-functionaris Pim Küh: ‘Stop met die ellenlange brieven, pak de telefoon’

Deel 6 in de serie over OK-functionarissen: Pim Küh. Hij werd vanaf 2005 een kleine dertig keer door de Ondernemingskamer benoemd bij bedrijven waar ruzie de zaak lamlegde. Maar zijn eerste benoeming bleef altijd de mooiste: de strijd bij de indertijd beruchte Taxicentrale Amsterdam. ‘Je noemde het niet zo, maar het was een beetje mediation: een klap op de schouder, doe niet zo stom, je ziet wat dit allemaal kost.’

‘The Wolf of Wall Street’ aan de Amsterdamse Zuidas

Als er iets te vieren valt, dan schalt er bij de Amsterdamse effectenhandelaar Optiver muziek met een seksuele lading over de handelsvloer (Jerk it out, Sexylady, Bitch2), er worden vaak gebaren met een seksuele connotatie uitgewisseld en afdelingsuitjes eindigen in de stripclub. Geen veilige omgeving voor een vrouwelijke werknemer, die van de kantonrechter in Amsterdam ruim vier ton aan billijke vergoeding en transitievergoeding krijgt.

Een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te binden

Met enige regelmaat wordt geprocedeerd over de werking en/of strekking van een concurrentiebeding. Dit is bij uitstek een onderwerp waar de belangen van de (ex-)werkgever en die van de (ex-)werknemer uiteen lopen. De gevolgen voor, vooral, de (ex-)werknemer zijn vaak groot. Een dergelijk beding kan namelijk betekenen dat de (ex-)werknemer beperkt wordt in het vinden van de meest geschikte volgende stap in zijn of haar loopbaan.

Taakstraf voor financial controler wegens computervredebreuk

Een financial controler is eind vorige maand veroordeeld tot 120 uur taakstraf omdat hij gegevens van de server van zijn werkgever inbracht in een ontslagzaak van een collega. De controler zag het als zijn plicht om de waarheid omtrent de financiële toestand van de onderneming aan het licht te brengen, omdat de werkgever daarover zou hebben gelogen om een zo laag mogelijke ontslagvergoeding te hoeven betalen.

General Counsel Nederland: driekwart prefereert overheidsrechtspraak boven arbitrage

72% van de General Counsel prefereert Nederlandse overheidsrechtspraak boven arbitrage. Tegelijkertijd vindt 76% van de General Counsel dat de rechterlijke macht de zaken onpartijdig, eerlijk en deskundig behandelt. Dus 24% heeft daar twijfels bij. Dat blijkt uit de eerste Litigation Survey van GCN, het kennisnetwerk voor General Counsel en Chief Legal Officers.

NOvA staat achter kort geding inperking processtukken

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) staat achter de actie van een groep advocaten die een kort geding hebben aangespannen tegen de inperking van de processtukken. De NOvA ziet zichzelf daarbij niet als procespartij ‘maar zal haar steun publiekelijk laten blijken doordat een vertegenwoordiging vanuit de algemene raad op 26 mei bij het kort geding in Den Haag aanwezig zal zijn’. Dat meldt de Orde op haar website.

Handelszaken duren in Nederland veel te lang

Voor het efficiënt functioneren van een markteconomie is een goed functionerende rechtspraak een basisvoorwaarde. De Nederlandse rechtspraak scoort op de meeste punten goed. Maar op één punt gaat het slecht: het duurt jaren voordat grotere commerciële geschillen zijn beslecht. Vooral zaken met groot financieel belang hebben een lange doorlooptijd. De ondernemer betaalt hiervoor de prijs, schrijven Frans van Dijk, Remme Verkerk en Dewy Pistora van de Universiteit Utrecht in een opiniestuk in het FD.

Na vijf jaar nog steeds geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Recent heeft de kantonrechter te Amsterdam beslist dat de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van Essent niet voor onbepaalde tijd geldt, ondanks het feit dat zij al vijf jaar werkt voor deze werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een billijke vergoeding omdat het Essent ernstig valt te verwijten dat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Maar hoe kan het zijn dat de werkneemster na vijf jaar niet voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen?

Tommy Hilfiger en Facebook strijden over nepadvertenties

Fake news en nepadvertenties zijn op platforms als Facebook en Instagram aan de orde van de dag. PVH Europe, het kleding- en modebedrijf dat onder andere het merk Tommy Hilfiger exploiteert, wordt al sinds 2017 geconfronteerd met advertenties voor producten die inbreuk maken op haar merk- en auteursrechten. Deze nep-advertenties leiden naar websites waarop namaakproducten worden aangeboden en waar consumenten worden opgelicht.

Koolmees: ‘Geen verplichting om niet-gewerkte uren door Corona in te halen’

Dat tijdens de sluiting van een bedrijf door Corona de werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, is een risico dat voor rekening van de werkgever komt. Dit betekent dat een werknemer in beginsel niet kan worden verplicht om niet gewerkte uren in te halen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen.

‘Een arbitragezaak beginnen tegen Rusland is niet zomaar iets’

Bij het Haagse gerechtshof probeert de Russische federatie op 29 en 30 maart uit te komen onder twee veroordelingen bij het Permanente Hof van Arbitrage vanwege de onteigening van vastgoed en een vliegveld op de Krim. Q&A met Advocaat Mirjam van de Hel-Koedoot van het kantoor NautaDutilh: zij staat de Oekraïense bedrijven bij die de arbitragezaken tegen Rusland aanspanden.

OM: Groningse aardbevingen niet levensgevaarlijk, dus NAM niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt ‘na intensief onderzoek’ tot de conclusie dat de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Het is aan de rechter om hier een besluit over te nemen. Advocaat Gerard Spong, die namens de Groninger Bodembeweging op vervolging heeft aangedrongen, meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. ‘Wie dat niet onderkent, is ziende blind.’

Nieuwe claimstichting jaagt op Airbnb-miljoenen

In navolging van diverse andere claimpartijen doet de deze week opgerichte stichting Massaschade & Consument een poging om geld namens huurders terug te vorderen bij Airbnb. Zij ziet hiertoe mogelijkheden na een vorig jaar gewezen vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Die vond het onrechtmatig dat het Amerikaanse verhuurplatform zowel bij de verhuurder als de huurder bemiddelingskosten in rekening bracht.

Orde van Advocaten ontstemd over beperking lengte processtukken

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft ontstemd gereageerd op het besluit van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) van de Rechtspraak om de aanpassing van de landelijke procesreglementen niet terug te draaien. Dit betekent dat de voorgenomen beperking van de lengte van processtukken in hoger beroep per 1 april doorgaat ‘ondanks bezwaren vanuit de advocatuur’.

Leeftijdsdiscriminatie in sociaal plan ABN Amro blijkt toch objectief gerechtvaardigd

Op 23 februari 2021 heeft Hof Den Haag beslist dat de aftoppingsregeling, zoals opgenomen in het Sociaal Plan CAO 1 januari 2013 – 1 januari 2014 van ABN Amro passend en noodzakelijk moet worden geacht om de legitieme doelen die zij beoogt te dienen, te bereiken. De bank was de aftoppingsregeling – waarbij de totale beëindigingsvergoeding niet hoger is dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd – overeengekomen met drie vakbonden.