U heeft gezocht op: Jolanda Heunen

23 resultaten

Datum Relevantie

Rapport Law Society: bedreigingen voor juristen door Kunstmatige Intelligentie, maar ook kansen

De voorspellingen in het rapport Images of the Future Worlds Facing the Legal Profession 2020-2030 zijn zo dramatisch als de titel doet vermoeden: het voorziet onder meer dat Kunstmatige Intelligentie (KI) het aantal banen in de advocatuur drastisch zal verminderen. Naast kunstmatige intelligentie en overige technologische ontwikkelingen, wordt ook de invloed die onder andere geopolitiek en klimaatverandering hebben op het werk van juristen in het rapport belicht.

Juridische transfers: Omgevingsdienst Haaglanden, Bird & Bird, de NOB en Artis

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Andrea Chao (foto) die van Simmons & Simmons naar Bird & Bird gaat, en Niels Boef, partner bij Meijburg & Co die zich sinds 10 juni de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs mag noemen.

Terugdraaien ontslag afgewezen, bestuursconflict verder in bodemprocedure

De vordering van drie bestuursleden van Stichting Bospop om weer te worden toegelaten tot het uitoefenen van bestuurstaken, is eind vorige week door de voorzieningenrechter afgewezen. Over de vraag of het ontslagbesluit door de voorzitter van het bestuur en drie gedaagde bestuursleden rechtsgeldig is, heeft de rechter in kort geding echter geen uitspraak gedaan. Eisers hadden niet gedaagden moeten dagvaarden, maar de Stichting Bospop, aldus de rechter.

General counsel Ecorus: 'Onze ultieme doelstelling is het sluiten van een kolencentrale'

In tien jaar tijd is Ecorus uitgegroeid tot een van de grotere landelijke spelers in de relatief jonge zonne-energiesector. Het bedrijf werkt vanuit de zogenoemde ‘one stop solar shop’ gedachte waarin alle stappen in het realisatieproces worden verzorgd, van ontwikkeling tot beheer. Bijna twee jaar geleden besloot Ecorus een jurist in huis te halen, en binnenkort bestaat het legal department uit vier juristen. Nicolette Limberger is general counsel en legt uit hoe haar afdeling de organisatie helpt groeien.

Juridische transfers: Deloitte, CNV, Houthoff en de Hoge Raad

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Yolanda van Setten die het Openbaar Ministerie heeft ingeruild voor een positie als director bij Deloitte Forensic & Financial Crime, en Jessica Hoitink – eerder werkzaam als directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam – die medio juni start als lid van het bondsbestuur van CNV Vakmensen.

Wat is er te koop in Legal Tech? Q&A Marc Derksen van Deloitte's Moonlit

Kunstmatige intelligentie kan juristen helpen bij hun werkzaamheden. Moonlit, onderdeel van Deloitte, is een onderzoeksplatform dat zich richt op efficiëntie in het juridisch domein. Met datagedreven modellen wordt het recht voorspelbaarder gemaakt en relevante wetgeving en jurisprudentie eenvoudiger vindbaar. Marc Derksen legt uit wat het is en hoe juristen er hun voordeel mee kunnen doen.

Wat is er te koop in Legal Tech? De aftrap: Q&A met Alex Ritter van Nalanda

Data kunnen een zegen zijn, maar ook een vloek, want waar stond ook alweer dat regeltje dat nu zo van belang is? En hoe schoon je data zo efficiënt mogelijk op? Nalanda Technology, onderdeel van de OLM Group, werd in 2013 opgericht door Peter O’Hara, David Rivett en Tim Barrett om Nalytics te introduceren. Alex Ritter van Nalanda Amsterdam legt uit hoe hun oplossing de juridische praktijk helpt, en wat zij nog meer kunnen betekenen voor juristen.

Q&A Arnoud Engelfriet: 'Anonimiseren van bestaande tekst moeilijker dan tijdens schrijven al anonimiseren'

De Raad voor de Rechtspraak is voornemens het aantal publicaties van vonnissen binnen tien jaar te verhogen van 5% tot 75%. Om de vonnissen op rechtspraak.nl te publiceren, moeten deze vaak eerst worden geanonimiseerd. Een enorme klus, waarvoor volgens de voorzitter van de Raad, Henk Naves, wordt onderzocht of anonimiseringssoftware de werklast kan verlichten. Arnoud Engelfriet, partner bij ICTRecht en co-founder van JuriBlox geeft zijn visie.

Getuigenverhoor in zaak ontslagen compliance officer wordt heropend

Het Gerechtshof Amsterdam stelt een op staande voet ontslagen compliance officer van een bank in de gelegenheid zowel zichzelf als meerdere getuigen in een contra-enquête te doen horen. De compliance officer, die oude handtekeningen van cliënten zou hebben laten knippen en plakken in nieuwe formulieren, mag zo proberen aan te tonen dat zijn ontslag op staande voet onterecht is.

Q&A Olav Groenendijk: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je al had’

Het boek ‘De groeiformule voor zakelijke dienstverleners’ richt zich specifiek op marketing voor professionele dienstverleners. Met alleen een website en bedrijfslogo red je het niet meer als je wilt groeien. Ook juridisch dienstverleners zien zich in het licht van verandering door technologische ontwikkelingen en toenemende concurrentie gedwongen om nu écht met marketing aan de slag te gaan. Auteur Olav Groenendijk licht in een gesprek toe hoe juristen hier het beste mee om kunnen gaan.

Internist weer aan het werk, onafhankelijk van voorafgaand ‘herstel van vertrouwen’

Het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moet een op non-actief gestelde internist-oncoloog weer haar werk laten doen en een rectificatiebericht plaatsen, zo heeft de voorzieningenrechter beslist. ‘Daar waar Radboudumc vasthoudt aan haar standpunt dat het vertrouwen eerst hersteld dient te zijn voordat aan een verbetertraject kan worden toegekomen, vindt de kantonrechter hiervoor in de beschikking van het hof geen aanknopingspunten.’

Rechtspraak benadert NEN voor het ‘uitfaseren van de fax’

De Rechtspraak en de juridische beroepen maken voor het veilig versturen van gevoelige informatie nog regelmatig gebruik van de fax. Maar daarin komt verandering. Eind 2021 wil de Rechtspraak het faxverkeer uitfaseren, mede omdat KPN voornemens is om eind 2021 te stoppen met de ondersteunende diensten hiervoor. NEN is in dit verband benaderd voor het opstellen van normen voor veilig e-mailgebruik. Laura Wolters, Consultant Standaardisatie bij NEN licht een en ander toe.

Beursvennootschap kan sinds 1 mei bedenktijd inroepen bij ongewenste overnamepoging

Op 1 mei is de wettelijke bedenktijd voor beursvennootschappen in werking getreden. Het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap kan nu een beroep doen op een bedenktijd van maximaal 250 dagen bij dreiging van een vijandige overname, of wanneer aandeelhouders vragen om ontslag van commissarissen of bestuurders. Voorwaarde voor het inroepen van de bedenktijd is dat het belang van de onderneming wezenlijk wordt geschaad.

Faillietverklaring bekrachtigd, niet alsnog toepassing WHOA

Een poging om een vanaf 2011 bestaande schuld alsnog onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) af te handelen, is mislukt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Hof Filmprodukties in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen en bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank. ‘Hof Filmprodukties heeft in ieder geval al vanaf 2011 een schuld aan de Europese Unie en laat diverse andere vorderingen onbetaald.’

AP geeft gemeente Enschede boete om wifitracking: ‘Privacy burgers moet voorop staan’

De gemeente Enschede heeft door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van €600.000 opgelegd gekregen voor oneigenlijk gebruik van wifitracking in de binnenstad. De boete betreft de periode mei 2018 (toen de AVG van kracht werd) tot mei 2020. Interventie van de AP leidde ertoe dat de gemeente op 1 mei 2020 is gestopt met wifitracking. Het is de eerste keer dat een overheidsinstelling een boete krijgt opgelegd door de AP.

Boete trustkantoor gehandhaafd wegens ‘reputatierisico voor de trustsector’

Trustkantoor TMF leent geld uit dat niet wordt aangewend voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique, maar dat wordt doorgesluisd naar het ministerie van Defensie van dat land en wordt verduisterd. De Nederlandsche Bank (DNB) ging over tot het opleggen van een boete, die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) nu vrijwel volledig handhaaft. ‘Met de rechtbank is het College van oordeel dat geen grond bestaat voor de conclusie dat DNB had moeten afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete aan appellante op grond van (ontbrekende) ernst en verwijtbaarheid.’

Q&A Hamer Advocaten: ‘Genderincongruentie wordt soms nog gezien als een luxeprobleem’

Door de coronacrisis komen transpersonen vaker in conflict met hun werkgever. Omdat er (nog) geen wettelijke verzuimregeling bestaat waarop zij een beroep kunnen doen voor transitieoperaties, rest ziekmelden veelal als enige optie. Doordat operaties zijn uitgesteld en wachtenden vaak pas kort voor de ingreep een nieuwe datum krijgen, ontstaat (extra) spanning in de arbeidsrelatie. De gemoederen lopen soms zo hoog op dat salarisvermindering of zelfs ontslag volgt. Moshe Beukers en Toine van Spanje geven hun visie.

Hof Arnhem handhaaft ontslag docent die kritisch boek schreef met ‘herleidbare collega’s’

Na de publicatie van een kritisch boek over een nieuwe onderwijsmethode - en eenvoudig herleidbare collega’s - werd een docente van het ROC Nijmegen ontslagen. In hoger beroep oordeelt de rechter dat het ontslag terecht is, en handhaaft de transitievergoeding. Anders dan de kantonrechter voegt het Hof hier een billijke vergoeding van €40.000 bruto aan toe.

‘Ga niet te overhaast te werk bij het registreren van Intellectuele Eigendom’

Nederlandse ondernemers staan niet bepaald in de rij bij de (virtuele) loketten voor het registreren van intellectuele eigendom (IE). Slechts 5 procent besluit tot het laten registreren van bijvoorbeeld een merk, model of octrooi. In een onlangs gestarte campagne roepen vijf overheidsorganisaties daarom gezamenlijk op tot meer aandacht voor IE, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het centraal informatiepunt voor intellectuele eigendom: IEgoedidee.nl.

Lening ter voorbereiding van onderling akkoord is ‘noodzakelijke rechtshandeling’

Twee ondernemingen sluiten een lening af om daarmee de kosten van een besloten akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderling Akkoord (WHOA) te kunnen betalen. De rechtbank Noord-Nederland stemt er mee in: die ziet 'geen aanleiding om aan de juistheid van die kosten te twijfelen, temeer nu de onafhankelijke herstructureringsdeskundige blijkens medeondertekening het verzoekschrift ondersteunt.'