U heeft gezocht op: Jolanda Heunen

124 resultaten

Datum Relevantie

AFM start met vereenvoudigde afdoening boetezaken

Met ingang van 1 februari hanteert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vereenvoudigde afhandeling van boetezaken. Partijen wordt vanaf dan de mogelijkheid geboden om – door de overtreding te erkennen en de boete te accepteren – een verlaging van het boetebedrag van 15% te realiseren. De vereenvoudigde afhandeling is geen recht, maar een mogelijkheid die naar oordeel van de AFM kan worden aangeboden.

Cora Wielenga, Nederlands Compliance Instituut: 'Bij alleen maar het naleven van regels krijg je al snel een “tick-the-box” cultuur'

Het Nederlands Compliance Instituut helpt organisaties vooruit op het gebied van compliance en integriteit. Veruit de meeste opdrachtgevers zijn actief in de financiële sector maar ook andere organisaties kloppen steeds vaker aan voor hulp bij het vinden van oplossingen. Directeur Cora Wielenga – senior compliance professional en specialist in governance gedrag en cultuur – vertelt over de naleving van regels en waarom het daar eigenlijk helemaal niet over zou moeten gaan.

Werknemer neemt zelf op staande voet, maar volgens Hof ongerechtvaardigd

Een door werknemer zelf genomen ontslag op staande voet voldoet naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet aan de wettelijke vereisten. ‘Werknemer heeft niet onderbouwd dat hij (of zijn gezin) er zo slecht aan toe was dat hij in die situatie de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs niet langer, tot aan de ontbindingsprocedure, kon laten voortduren.’

Juridische transfers: Royal Schiphol Group, Linklaters en Lexence

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Jaap Winter (foto) die toetreedt tot de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group, en Floor Damen die is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Lexence advocaten & notarissen.

Schuldeisers kunnen zich niet langer aan akkoordprocedure Whoa onttrekken

De 'openbare akkoordprocedure buiten faillissement' is op 9 januari 2022 toegevoegd aan de Europese Insolventieverordening. Met deze regeling wordt voorkomen dat schuldeisers zich aan de akkoordprocedure onttrekken door naar een Europese rechter te stappen. Per 9 januari zal de Nederlandse rechter bovendien bepalen of hij internationaal bevoegd is om een beslissing te nemen.

Juridische transfers: Ten Holter Noordam, Yuverta en Baker McKenzie

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Christine Visser (foto) die in het nieuwe jaar is toegetreden tot de maatschap van Ten Holter Noordam advocaten, en Arnoud Pijls die per 1 januari is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Yuverta, een blauw-groene onderwijsorganisatie voor VMBO, MBO en Leven Lang Ontwikkelen.

Woonadressen ondernemers voortaan afgeschermd in Handelsregister KvK

Sinds afgelopen zaterdag schermt de Kamer van Koophandel woonadressen van ondernemers af in het Handelsregister. Misbruik van adresgegevens wordt hierdoor moeilijker gemaakt. Inzage is alleen nog mogelijk voor overheidsinstanties en beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals deurwaarders en advocaten. Punt van aandacht is dat de adressen van eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen die op het woonadres zijn gevestigd, wél zichtbaar blijven.

Rechter in WHOA-zaak: niet wachten op de Hoge Raad

De rechtbank Amsterdam heeft in een WHOA-behandeling besloten een prejudiciële beslissing niet af te wachten. De rechter gaat mee in het uitgangspunt van partijen dat homologatie niet in de weg staat aan beantwoording van de aan de Hoge Raad voorgelegde vraag. ‘De rechtbank is gezien het tijdsverloop en de urgentie bij verzoekster van oordeel dat verzoekster de gelegenheid moet krijgen om haar bedrijfsvoering weer op te starten.’

ACM steekt stokje voor overname Mauritskliniek door Bergman Clinics

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat Bergman Clinics de Mauritskliniek niet mag overnemen. Beide klinieken zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) die planbare medisch-specialistische zorg leveren. De conclusie van de ACM houdt in dat Bergman Clinics al een heel sterke positie tegenover zorgverzekeraars inneemt en dat deze overname dat alleen maar zou versterken.

Juridische transfers: Royal HaskoningDHV, Kneppelhout, en Tilburg Law School

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Imke Luiken (foto), die per 1 januari is benoemd tot Corporate Director Legal Affairs bij Royal HaskoningDHV, en Elise Oonincx-Vreeburg, die op dezelfde datum Managing Partner bij Kneppelhout wordt.

Inspectie Leefomgeving en Transport legt KLM sanctie op voor niet terugbetalen tickets

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft KLM, Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc een sanctie opgelegd wegens het niet of te laat terugbetalen van geannuleerde vliegtickets. Het gaat om tickets die passagiers via reisbemiddelaars hebben aangeschaft – zoals via het failliete D-reizen – waarbij de maatschappijen weigeren het geld rechtstreeks uit te keren aan de gedupeerde.

Erfgenamen hebben recht op toegang tot digitale accounts van overledene

Microsoft moet de erfgenamen van een overleden man toegang geven tot ‘alle aan de overledene toebehorende data of data waarover hij kon beschikken uit hoofde van de met hem gesloten Microsoft Services Agreement’. De kortgedingrechter ziet geen reden om aan te nemen dat dergelijke accounts niet zouden vererven, en neemt hierbij Duitse jurisprudentie als voorbeeld.

Juridische transfers: AHV International, de Raad van State en de ACM

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Christiaan Vogels (foto) die in november is gestart als Senior Legal Counsel bij AHV International, en Cateautje Hijmans van den Bergh, die per januari wordt herbenoemd als bestuurslid van de ACM.

CBb bekrachtigt intrekking vergunning trustkantoor door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft begin 2018 terecht de vergunning van een trustkantoor ingetrokken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt in hoger beroep dat ‘de nadelige gevolgen van de intrekking van de vergunning voor appellante niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat daarmee wordt gediend, te weten het bevorderen van de integriteit van de financiële sector’.

Schone bouwmachines vanaf komend voorjaar gesubsidieerd

Vanaf komende lente kunnen ondernemers in het bouwbedrijf subsidie krijgen voor de aankoop van uitstootvrij materieel. Het aanpassen of ombouwen van materieel van diesel naar elektrisch of waterstof wordt vanaf dan eveneens gesubsidieerd. In totaal trekt het kabinet tot 2030 een slordige €270 mln uit voor de strijd tegen stikstofproblematiek en vóór gezondheid en milieu.

Juridische transfers: Pinsent Masons, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de IND

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Rhodia Maas (foto), per 1 februari de nieuwe directeur-generaal IND bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, en András Kupecz die is benoemd tot partner bij Pinsent Masons.

Rechtbank in Whoa-zaak: ‘Verhouding tussen aandeelhouders en overige crediteuren niet correct’

De rechtbank Limburg te Maastricht heeft een verzoek tot homologatie van een akkoord op meerdere gronden afgewezen. Vooral het besluitvormingsproces en de mate van informatievoorziening worden belicht. ‘In lijn met de zienswijze van de observator overweegt de rechtbank dat bij de beoordeling van de reorganisatiewaarde de toekomstige activiteiten van verzoekster ten onrechte niet zijn meegenomen.’

Wet Markt en Overheid onder het mes om ondernemer beter te beschermen

Uit evaluatie van de wet Markt en Overheid is gebleken dat bedrijven door de overheid te laat - of zelfs helemaal niet - bij besluitvorming worden betrokken als het gaat om economische activiteiten die door die overheid zelf worden uitgevoerd. Ook worden besluiten vaak niet goed wordt onderbouwd. Wijziging in de wet moet ondernemers wat dit betreft beter gaan beschermen.

Hof: ontslag op staande voet na inhouden loon vernietigbaar

Na inhouding van loon kan een werkgever niet ook nog een werknemer op staande voet ontslaan. Dat oordeelt het Hof in een zaak tegen McDonald’s die was aangespannen door een werknemer die weigerde om te re-integreren. ‘Het Hof acht de gevraagde verklaring voor recht dat het door McDonald’s gegeven ontslag op staande voet vernietigbaar althans onregelmatig was, toewijsbaar.’

Juridische transfers: AKD, de Hoge Raad en Gasunie

Op de Jurist informeren we u wekelijks over de transfers in juridisch Nederland: bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en andere juristen die van positie veranderen. Deze week onder meer met Renée Schipper (foto), die het IE, ICT & Privacy-team van AKD versterkt als Counsel, en Paul Frielink, die per 1 februari wordt beëdigd als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.