U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

333 resultaten

Datum Relevantie

HR: informatie over derdengeldenrekening valt ‘onder omstandigheden’ onder verschoningsrecht

Informatie over de derdengeldenrekening van een advocatenkantoor kan onder omstandigheden worden aangemerkt als ‘informatie die de advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd’. Voorwaarde is dat het geld op de derdengeldenrekening direct ‘te relateren is aan een zaak en deze gelden ook functioneel zijn voor het verloop van die zaak’. Dat heeft de Hoge Raad op vrijdag 9 april 2021 bepaald.

Geschil over auteursrecht ten onrechte gekwalificeerd als ‘zeer eenvoudig’

Een professionele fotograaf wint een zaak bij de kantonrechter over een inbreuk op het auteursrecht van door hem gemaakte foto’s van historische zeilschepen. Zijn gemachtigde beleeft weinig plezier aan de overwinning: de rechter kwalificeert de zaak als ‘zeer eenvoudig’, hetgeen resulteert tot betaling van €360 aan salaris aan de gemachtigde. Ten onrechte, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een op 8 april gepubliceerde uitspraak.

Overdrachtsbelasting zorgt voor recordaantal notariële akten

Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal akten gepasseerd. In totaal ging het om ruim 490.000 akten, 50.000 akten meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd. Ook was er een flinke stijging van nieuw opgerichte bv's.

Koolmees: ‘Geen verplichting om niet-gewerkte uren door Corona in te halen’

Dat tijdens de sluiting van een bedrijf door Corona de werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, is een risico dat voor rekening van de werkgever komt. Dit betekent dat een werknemer in beginsel niet kan worden verplicht om niet gewerkte uren in te halen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen.

Lodge of woonboot: vakantiepark moet negatieve berichten op Facebook dulden

Negatieve berichten en recensies op internet: veel ondernemingen hebben ermee te maken. Zo ook de ‘grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland’. Het bedrijf wordt op Facebook onder andere verweten dat aan particuliere verkochte ‘lodges’ door ernstige drainageproblemen op het terrein eerder de kwalificatie ‘woonboten’ verdienen. Een poging om de criticus de mond te snoeren strandt bij de voorzieningenrechter.

Raad van Discipline: managing partner heeft vertrouwen in de advocatuur niet ondermijnd

Een managing partner van een advocatenkantoor is in die hoedanigheid tuchtrechtelijk aanspreekbaar als hij het vertrouwen in de advocatuur schaadt of zich schuldig maakt aan ‘onwaardig gedrag’. Daarvan is geen sprake als hij weigert te erkennen dat een kantoorgenoot beroepsfouten heeft gemaakt: op dat punt is niet bij voorbaat sprake van een ‘verplichting’, aldus de Raad van Discipline in Den Bosch.

OM eist €125.000 en betere veiligheid op werkvloer jachtbouwer na dood werknemer

Een jachtbouwer uit Oss is volgens het OM verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij in 2017 een lasser om het leven is gekomen. Het OM eiste daarom maandag 29 maart 2021 voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van €125.000. Ook eist het OM betere veiligheid op de werkvloer en ‘publicatie van het uit te spreken vonnis in een tweetal vakbladen op het gebied van jacht en scheepsbouw’.

Strengere aansprakelijkheidsregels voor bestuurders stichtingen en verenigingen

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De nieuwe wet introduceert een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en een jaarrekeningplicht hebben. De wet geldt echter ook voor kleine stichtingen en verenigingen die vrijwel alleen met vrijwilligers werken.

Orde van Advocaten ontstemd over beperking lengte processtukken

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft ontstemd gereageerd op het besluit van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) van de Rechtspraak om de aanpassing van de landelijke procesreglementen niet terug te draaien. Dit betekent dat de voorgenomen beperking van de lengte van processtukken in hoger beroep per 1 april doorgaat ‘ondanks bezwaren vanuit de advocatuur’.

Minister Hoekstra: notarissen niet structureel in de fout met grondspeculatie

Het kabinet herkent zich niet in signalen dat notarissen particuliere beleggers onvoldoende beschermen bij het beleggen in stukjes grond. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving in het FD. Volgens Hoekstra is een notaris geschrapt uit het ambt wegens ‘structureel laakbaar handelen’ met de grondspeculatie, maar betreft het een geïsoleerd geval.

Gerechtshoven houden vast aan limiet voor lengte processtukken

Protest van de Nederlandse Orde van Advocaten tegen de limitering van de omvang van processtukken bij de gerechtshoven heeft niet mogen baten. ‘De Rechtspraak blijft bij zijn standpunt, maar komt wel tegemoet aan de zorgen van advocaten: zij kunnen verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen als blijkt dat het maximum aantal pagina’s in een complexe zaak echt niet volstaat,’ laat de Raad voor de Rechtspraak vandaag weten.

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatie rond beschuldigingen witwassen

De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.

ABN AMRO in gesprek met Consumentenbond Claimservice over rentes

ABN AMRO heeft een uitnodiging van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen over de zogeheten woekerrentes’ geaccepteerd. Dat laat de bank weten in een persbericht. Tegelijk gaat ABN Amro in beroep tegen een recente beslissing van Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) over een individuele klacht van een particuliere klant van ABN AMRO over de hoogte van die rentes.

Voorzieningenrechter: sluiting niet-essentiële winkels niet in strijd met de wet

De gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels in verband met corona is niet in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdagochtend besloten in het kort geding tussen winkeliersvereniging INretail en de Nederlandse staat. Volgens de voorzieningenrechter is er alleen plaats voor rechterlijk ingrijpen als de Staat ‘evident onjuiste keuzes maakt’ en er sprake is van een ‘onmiskenbaar onverbindende regeling’.

Ondernemingskamer: ondernemingsraad Mitsubishi niet ontvankelijk in strijd tegen nullijn

Op 17 november 2020 adviseerde de Ondernemingsraad Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) in Almere positief over een aanstaande reorganisatie, maar een week later toept de directie al over met een voorstel om over 2020 ook de ‘nullijn’ voor de salarissen te hanteren. De ondernemingsraad voelt zich bekocht, maar krijgt nul op het rekest bij de Ondernemingskamer.