U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

476 resultaten

Datum Relevantie

ARAG: Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Dertig procent van de Nederlanders met een betaalde baan is onbekend met zijn of haar recht op een transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

Hof vernietigt Sumo-vonnis: documentaire over belastingfraude mag worden uitgezonden

De documentaire Selfmade over belastingfraude door voormalige eigenaren van sushi-keten Sumo, mag wel degelijk worden uitgezonden. Anders dan de voorzieningenrechter is Gerechtshof Den Haag van oordeel dat er bij uitzending documentaire slechts een beperkte aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de voormalige eigenaren te verwachten is.

18 november: het eerste spitsuurdebat van de Jurist

In het kielzog van corona worstelen heel wat ondernemers met een dreigend faillissement. Bij grote ondernemingen is soms sprake van een vijandige overname. Nieuwe wetgeving kan uitkomst bieden. Maar hoe nuttig is die wetgeving? En hoe werken de regels in de praktijk? Duik in de wereld van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de bedenktijd voor beursvennootschappen bij een vijandig overnamebod.

Ondernemingskamer: 'We zijn weggezet als schreeuwende en grijpgrage types'

Is er sprake van een disruptief, innovatief nieuw platform voor scheepsbenodigdheden dat nu eenmaal tijd nodig heeft om te groeien, of is het – in de woorden van scheepsbouwer IHC – ‘trekken aan een dood paard’? Over die vraag mag de Ondernemingskamer zich de komende weken buigen na een emotionele zitting over het stopzetten van de corporate startup ShipSupport.

Hudson's Bay Canada moet voorschot betalen van €7 mln aan verhuurder ASR

Moeder Hudson's Bay Canada moet een voorschot van €7 mln betalen aan ASR, het bedrijf dat winkelpanden verhuurde aan het in 2019 gefailleerde Hudson's Bay Nederland. Dat heeft rechtbank Amsterdam eind september in kort geding beslist, zo blijkt op een op 4 oktober 2021 gepubliceerde uitspraak. Volgens de voorzieningenrechter heeft ASR een spoedeisend belang, en is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een aanzienlijk deel van de in totaal gevorderde €60 mln zal toewijzen.

Woonadressen in Handelsregister per 1 januari 2022 afgeschermd

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn als het woonadres van ondernemers en bestuurders. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel opvraagbaar.

Exem Energy van Isabel dos Santos failliet verklaard

De besloten vennootschap Exem Energy B.V. - een vennootschap van de kliek rond Isabel Dos Santos, dochter van de voormalige president van Angola - is op 21 september 2021 failliet verklaard. Dat blijkt uit een op 4 oktober gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Exem speelde de afgelopen jaren een grote rol in diverse procedures bij de Ondernemingskamer en andere scheidsgerechten.

Jurist doet wat: ‘Blijf kritische vragen stellen aan het bestuur’

Aan goede bedoelingen en voornemens in ieder geval geen gebrek bij de digitale inspiratiesessie ‘Jurist doet wat’ van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit. Centrale vraag: wat kunnen bedrijfsjuristen bijdragen aan een duurzame samenleving en economie? Inleiders en bezoekers zijn het over twee dingen eens: de urgentie van het vraagstuk is enorm, en juristen dienen binnen de organisatie waar ze werken een aanjagende rol te spelen.

Rechtbank: fusie tussen Optas Pensioenen en Aegon blijft overeind

Hij staat te blaffen bij verkeerde bomen: de pensioengerechtigde die zich verzet tegen de fusie tussen pensioenfonds Optas (havenarbeiders) en Aegon Levensverzekering in 2018. Zijn betoog komt er volgens de rechtbank Den Haag op neer dat er bij de fusie geen rekening is gehouden met zijn aanspraak op ‘onvoorwaardelijke indexering’ van zijn pensioen. Die kwestie moet hij echter voorleggen aan de kantonrechter, en ‘ligt in de onderhavige procedure daarom niet voor’.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en RvC

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER). De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel met deze strekking.

Boardroomcoup mislukt: toezichthouders moeten weer worden ingeschreven in Handelsregister

Een fusie tussen de welzijn-instellingen Sociom enerzijds en ONS Welzijn, Sterker en Wel.kom anderzijds lijkt op rolletjes te lopen, maar dan gooit de enige bestuurder van Sociom de kont tegen de krib. In de Raad van Toezicht van Sociom ontstaat vervolgens een patstelling, die door de enige bestuurder wordt doorbroken door twee toezichthouders met terugwerkende kracht te laten schrappen uit het Handelsregister. Dat gaat niet zomaar, aldus de Rechtbank Oost-Brabant.

Hof: schoonmakers van Helpling hebben een uitzendovereenkomst, geen gewone arbeidsovereenkomst

Na Uber en Deliveroo, is er nu een digitaal platform – Helpling – waarbij de overeenkomst met het personeel niet te gelden heeft als een arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 21 september bepaald. ‘Omdat de schoonmaker structureel wordt tewerkgesteld bij huishoudens en Helpling over de door de schoonmaker te verrichten werkzaamheden geen zeggenschap uitoefent, (…) kwalificeert de overeenkomst niet als een gewone arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst.’

Voorzieningenrechter in horecazaak: ‘niet bevoegd om wetgevingsbevel te geven’

De vordering in kort geding van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat nachtclubs en discotheken open kunnen onder dezelfde voorwaarden als de overige horeca, is vandaag afgewezen. ‘KHN wil dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien. De voorzieningenrechter is niet bevoegd om zo’n wetgevingsbevel te geven’, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Tuchtrecht Banken: tuchtklacht aanstaande over beloningszaak Hamers van ING

In de beloningszaak van ING – het uiteindelijk ingetrokken voorstel tot verdubbeling van het salaris van voormalig ING-baas Ralph Hamers naar ruim €3 mln – stelt de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken vast dat er ‘mogelijk sprake is van een schending van de bankierseed en de daaraan verbonden Gedragscode’. De Directeur bereidt daarom tegen drie personen van ING een klacht voor. Dat laat de organisatie weten in een persbericht.

Waarschuwing voormalig bestuursvoorzitter EY Accountants door CBb geschrapt

Een boeterapport van EY en HVG Law, opgesteld in opdracht van DNB, blijft de tuchtrechtelijke gemoederen bezig houden. Vorige week werd een betrokken advocaat door het Hof van Discipline nog berispt voor het ‘misleidende’ rapport, vandaag gaat de bestuursvoorzitter van EY bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijuit. Het College volgt het standpunt van de voorzitter dat er sprake was van een incident, en dat er geen sprake was van een ‘symptomatische tekortkoming in het kwaliteitssysteem’ van EY.

Orde: maximering processtukken gaat ten koste van 'fundamentele rechten' rechtzoekenden

De door de gerechtshoven eenzijdig ingevoerde maximumlengte van processtukken in civiele zaken gaat ten koste van 'fundamentele rechten in ons rechtstelsel’. Dat stelt de Orde in een stuk met schriftelijke opmerkingen over de prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd over de limitering. Daar komt bij dat de maatregel – mocht die al aan de orde zijn – een zaak is van de wetgevende macht, en niet van de rechtspraak.

Finalisten General Counsel Award 2021-2022 bekendgemaakt

Anne Hustinx van Schiphol, Baukje Dreimüller van Renewi en Mischa Geerards van Basic-Fit zijn genomineerd voor de General Counsel Award 2021-2022. Dat heeft General Counsel Netherlands (GCN) bekendgemaakt. De General Counsel Award wordt om het jaar ‘toegekend aan een General Counsel die een bijzondere prestatie heeft neergezet en daarmee een voorbeeld is van de professionalisering van het beroep van General Counsel’.

CBS: omzet rechtskundige dienstverlening 11,2 procent hoger dan een jaar eerder

De rechtskundige dienstverlening kende sinds de start van de coronacrisis als enige branche binnen de zakelijke dienstverlening geen kwartaal met een omzetdaling ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de omzet 11,2 procent hoger dan een jaar eerder en 12,7 procent hoger dan twee jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Hof van Discipline: curatoren Imtech te lichtvaardig met beschuldigingen aan adres advocaten

De curatoren in faillissement van Imtech, Jeroen Princen en Paul Peters, zijn te lichtvaardig te werk gegaan bij het beschuldigen van advocaten van De Brauw over werkzaamheden voorafgaand aan dat faillissement. Dat stelt het Hof van Discipline in een maandag gepubliceerde uitspraak. ‘Gelet op vorenstaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat klagers hun bezwaren onvoldoende hebben geconcretiseerd en rauwelijks tot het indienen van de onderhavige klachten zijn overgegaan’, aldus het Hof.