U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

437 resultaten

Datum Relevantie

BAM niet aansprakelijk voor omzetverlies toeleverancier na instorten parkeergarage

Bouwbedrijf BAM is niet aansprakelijk voor schade die vloerleverancier BubbleDeck heeft geleden als gevolg van publicaties over het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland gisteren beslist. Ook is niet komen vast te staan dat BAM zich bij de bouw schuldig heeft gemaakt aan ‘onrechtmatige gevaarzetting’.

Adviescommissie kritisch over wet turboliquidatie: op onderdelen ‘niet voldoende doordacht’

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onderschrijft de doelstelling van de tijdelijke wet turboliquidatie dat ondernemers op eenvoudige wijze hun lege rechtspersoon moeten kunnen ontbinden en uitschrijven. Daarbij is volgens de GCV van groot belang dat misbruik wordt tegengegaan. Het evenwicht tussen die twee doelstellingen is volgens de GCV in een aantal gevallen echter ‘niet goed doordacht’.

Voorzieningenrechter houdt partner EY aan arbitragebeding

De partner vindt zichzelf een klokkenluider die intimidatiegedrag, oneigenlijke beïnvloeding en mogelijke overtreding van de mededingingswet binnen Ernst & Young (EY) aan de kaak stelt, EY concludeert na onderzoek door Van Doorne dat de aantijgingen niet kloppen. De voorzieningenrechter in Rotterdam komt in een uitspraak van 26 juli 2021 niet toe aan de vraag wie er gelijk heeft, want partijen hebben afgesproken onderlinge geschillen te beslechten door middel van arbitrage.

Slachtoffer toeslagenaffaire: eerst geplukt door de Belastingdienst, daarna door de advocaat

Een slachtoffer van de toeslagenaffaire krijgt, nadat ze ten onrechte als fraudeur was aangemerkt, bijna €50.000 schadevergoeding van de Belastingdienst. Daarvan wordt €40.000 overgemaakt naar de Stichting Derdengelden van haar advocaat. Die besluit zijn declaraties – waar cliënt de juistheid van betwist – ter waarde van in totaal €35.000 te verrekenen, waardoor er voor de cliënt slechts €5.000 over blijft. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam grijpt in, zo blijkt uit een op 23 juli gepubliceerde uitspraak.

Rechtbank Limburg: vaste aanstelling concernjurist terecht geweigerd

De bedrijfsjurist dacht zelf dat hij het prima deed in termen van communicatie, delegeren en overtuigingskracht, maar daar dachten leidinggevenden en collega’s bij het waterschap anders over. Het dagelijks bestuur heeft al met al ‘in redelijkheid’ kunnen besluiten zijn tijdelijke contract niet om te zetten in een vaste aanstelling, aldus de rechtbank Limburg in een recente uitspraak.

Gerecht Curaçao: ontslag op staande voet wegens weigering van vaccinatie is nietig

Een werkgever op Curaçao heeft een werkneemster ten onrecht op staande voet ontslagen omdat ze vaccinatie tegen corona weigert. Dat heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao vorige week beslist, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak. Volgens het gerecht is sprake van een niet gerechtvaardigde inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Online omzet speelt rol bij verzoek huurprijsvermindering als gevolg van corona

Het is niet onaannemelijk dat een deel van de omzet van kledingbedrijf Scotch & Soda in fysieke winkels als gevolg van corona is ‘weggevloeid’ naar online-verkopen via de webshop van het bedrijf. In dat licht bezien is het niet redelijk om die omzet buiten beschouwing te laten bij een verzoek om huurprijsvermindering, aldus de Rechtbank Rotterdam in een op 15 juli gepubliceerde uitspraak.

Ontslag op staande voet van advocaat niet rechtsgeldig, maar geen transitievergoeding

Ze mailde vanaf haar werkadres met een designbureau over een logo voor haar eigen, nieuw op te richten advocatenkantoor met drie collega’s, declareerde haar uren niet meer naar behoren en verwijderde urenstaten uit de administratie van haar werkgever. Ernstig verwijtbaar handelen, oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland.

AP presenteert handleiding over delen 'zwarte lijsten' met andere sectoren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking opgesteld voor het uitwisselen van ‘zwarte lijsten’ met gegevens van criminelen. Vaak blijken criminelen actief te zijn in meerdere sectoren. Ondernemers willen daarom soms gegevens van mogelijke criminelen met elkaar delen, ook buiten de eigen sector. In de meeste gevallen mag dat echter niet, aldus de AP.

17 procent meer juridische vacatures dan voor de coronacrisis, duurzame werkgevers in trek

Het aantal vacatures voor juridische professionals lag in het tweede kwartaal van 2021 ruim 17 procent hoger dan voor de pandemie. Met name advocatenkantoren kampen met tekorten, doordat mid-level professionals uitstromen naar het bedrijfsleven. ‘Scale-ups, fintechs en alles wat duurzaam en renewable is, daar wil deze groep graag werken’, zegt Joyce Toeset, manager legal division bij recruitmentorganisatie Robert Walters in een persbericht.

Rechtbank Amsterdam: kopers van auto's met sjoemelsoftware hebben recht op geld terug

Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op een prijsverlaging van €3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit €1.500 euro. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De uitspraak geldt voor ongeveer 150.000 auto’s die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie.

'Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht'

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de GCV) vindt online oprichting van bv’s ‘een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht in Nederland’. Dit schrijft de GCV in reactie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s.

Hof: geen sprake van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen door Groningen Seaports

Bij een afgeketste aankoop van een boerenbedrijf in Eemshaven door koper Groningen Seaports verdiende de communicatie naar de verkopers weliswaar ‘geen schoonheidsprijs’, maar daarmee is nog geen sprake van een onrechtmatige daad. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 juli 2021 bepaald. De boer verkocht een deel van zijn grond uiteindelijk voor €6,23 per m2 aan een andere partij. Ruim een jaar later, met de komst van het datacentrum van Google naar Eemshaven, leverde de grond €48 per m2 op.

Hoge Raad: conclusie over governance bij GVB te vergaand

De Hoge Raad heeft voormalig bestuursvoorzitter Gertjan Kroon van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB gedeeltelijk in het gelijk gesteld over negatieve conclusies in een persbericht en het jaarverslag van het GVB – zijn werkgever. Volgens de Hoge Raad had het gerechtshof dieper in moeten gaan op de stelling van Kroon dat er weliswaar incidenten waren bij aanbestedingen, maar dat er geen sprake was van structurele misdragingen.

Europese consumentenorganisaties dienen klacht in tegen WhatsApp

De Consumentenbond heeft samen met zeven andere Europese consumentenorganisaties en koepelorganisatie BEUC een klacht ingediend tegen WhatsApp. De klacht is ingediend bij de Europese Commissie en het Europese netwerk van consumentenautoriteiten. Volgens de organisaties oefent de populaire berichtendienst 'onnodig veel druk uit op gebruikers om de nieuwe gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren'.

Consumentenonderzoek telecom 2021: informatie prijzen en voorwaarden begrijpelijker

Uit het consumentenonderzoek naar de telecommarkt blijkt dat consumenten de informatie over mobiele abonnementen begrijpelijker vinden dan voorgaande jaren. Van de ondervraagden geeft 60% aan dat zij de informatie over prijzen en voorwaarden begrijpen. Wel vindt een grote groep ondervraagden (45%) het nog steeds moeilijk om de prijzen goed te kunnen vergelijken. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Minister Dekker trekt conceptwetsvoorstel mediation in

Vanwege een gebrek aan draagvlak trekt de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, het conceptwetsvoorstel over mediation in. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Veel van de betrokken partijen plaatsen vraagtekens bij nut en noodzaak van een wettelijk register voor mediators. Daarnaast zou het voorstel te veel nadruk leggen op regulering, en te weinig op het stimuleren van mediation.

UWV krijgt boete van €450.000 van AP voor slechte beveiliging groepsberichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een boete van € 450.000 op. Het UWV had het versturen van groepsberichten via de zogenoemde ‘Mijn Werkmap’-omgeving niet goed beveiligd. Hierdoor waren er verschillende datalekken van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, van in totaal ruim 15.000 mensen.

Consumentenbond: internet in Nederland is duur en wordt steeds duurder door duopolie

Internet in Nederland is duur in vergelijking met andere Europese landen en het wordt steeds duurder. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en het Belgische Test Aankoop. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘KPN en Ziggo hebben het netwerk grotendeels in handen, dus zij beheersen zo’n beetje de markt. Echte concurrentie is er veel te weinig. En dat is slecht voor consumenten.’

Claimstichting Data Privacy mag procederen tegen Facebook

De in 2019 opgerichte Data Privacy Stichting mag in Nederland procederen tegen Facebook wegens vermeende privacyschendingen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in een op 2 juli gepubliceerde uitspraak bepaald. Volgens de rechtbank hebben gebruikers van Facebook ‘uiteindelijk baat bij de collectieve actie’ indien deze wordt toegewezen, en mag erop worden vertrouwd ‘dat de Stichting over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om deze procedure te voeren'.