U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

392 resultaten

Datum Relevantie

Regelafstand in aanbestedingsdocument: teveel aangeleverde tekst terecht buiten beschouwing

Actueel in het kader van de discussie over de lengte van processtukken bij de gerechtshoven: de aanbestedende dienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft juist gehandeld door de regelafstand in een aanbestedingsdocument aan te passen, en het teveel aan aangeleverde tekst vervolgens buiten beschouwing te laten. Dat heeft de rechtbank Den Haag in kort geding beslist in een op 14 juli gepubliceerde uitspraak.

Opnieuw Kamervragen over fraudezaak notaris Oranje bij landsadvocaat Pels Rijcken

De Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten van de SP hebben 22 nieuwe Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken, waar voormalig bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje meer dan €10 mln van cliënten wist te verduisteren. De Kamerleden vragen zich onder meer af of Pels Rijcken wel landsadvocaat kan blijven zolang het onderzoek naar de affaire loopt.

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2020: 'tijdens een crisis extra opletten'

In 2020 bracht de bestrijding van het coronavirus veel privacyvraagstukken met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had daarbij 'niet alleen oog voor de effecten op de bescherming van persoonsgegevens op de korte termijn, maar ook voor de effecten op de langere termijn. Dat je tijdens een crisis extra moet opletten, en dat goed toezicht juist dan heel relevant is, is afgelopen jaar meermaals gebleken’, aldus de toezichthouder in het Jaarverslag 2020.

Voor het eerst sinds begin coronacrisis daling notariële akten, ondernemingspraktijk 'erg druk'

Het maandelijkse aantal notariële akten is in mei voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis gedaald. Notarissen passeerden afgelopen maand in totaal bijna 143.000 akten: dat zijn er ruim 4.000 (3 procent) minder dan vorig jaar mei. Oorzaak is de sterke afname van het aantal overdrachten van onroerend goed (-10 procent) en hypotheken (-8 procent). In de ondernemingspraktijk is het echter 'erg druk'.

Voorzieningenrechter: beperkingen bij opening sportscholen niet onrechtmatig

De Staat handelde niet onrechtmatig door aan de heropening van de sportscholen en fitnesscentra van 19 mei 2021 voorwaarden te verbinden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag in twee uitspraken beslist. Er ‘geen grond voor de conclusie dat de ministeriële regeling voor wat betreft het handhaven van deze beperkingen voor binnensportlocaties onmiskenbaar onverbindend is’.

Raad van State: veel onduidelijkheden in nieuwe wetgeving klokkenluiders

Omdat het nieuwe wetsvoorstel over klokkenluiders niet op alle punten de Europese en nationale regels met elkaar gelijk trekt, wordt het stelsel voor klokkenluiders complexer. ‘Dat komt de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid niet ten goede’, schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State. Ook wil de wetgevingsadviseur een strikte scheiding tussen onderzoek naar de melding van de misstand, en de ondersteuning van de klokkenluider.

231 HEMA’s krijgen geld van verzekeraars wegens coronasluiting

Locale franchise HEMA-vestigingen krijgen €17.000 tot €25.000 van verzekeraars AIG en NN voor de gedwongen sluiting tijdens de coronapandemie. Verschil van mening over de uitleg van de voorwaarden in de polis komt voor rekening van de verzekeraars, mede omdat ze onder ‘invloed van de marktwerking dit risico hebben aanvaard of het risico onvoldoende hebben onderkend of wellicht de clausule niet goed hebben gelezen’.

Geen boete voor telecomaanbieder die inzage in klantgegevens weigerde

De boete die de staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan een telecomaanbieder oplegde omdat deze haar database met klantgegevens niet beschikbaar stelde voor opsporingsdoeleinden, is vandaag door de rechtbank Rotterdam ongedaan gemaakt. De staatssecretaris gaf onvoldoende duidelijkheid over de vraag of de telecomaanbieder aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor onrechtmatige raadpleging van de gegevens.

Banken verplicht om informatie over mogelijke schending bankierseed te verstrekken

Een bank kan niet zelf bepalen of de door de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken opgevraagde informatie noodzakelijk is voor het onderzoek naar een mogelijke schending van de bankierseed. Op grond van het Tuchtreglement Bancaire Sector is de bank in principe verplicht alle informatie te verstrekken. Dat laat toezichthouder Tuchtrecht Banken weten in een persbericht.

Duitsland, Frankrijk en Nederland: ‘alle fusies en overnames digitale poortwachters beoordelen’

Alle fusies en overnames door grote digitale platforms met een poortwachterspositie moeten worden beoordeeld door een EU-toezichthouder. Daarvoor pleiten Duitse, Franse en Nederlandse bewindslieden - staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat - in een voorstel voor aanscherping van de Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie.

Start consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) een online consultatie over het gebruik van data uit het Handelsregister gestart. Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot 30 juni meedenken over hoe deze data ‘integer gebruikt’ kan worden. ‘Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de juiste balans tussen openbaarheid en privacy’, aldus het persbericht.

Orde van Advocaten geeft ‘verduidelijking’ van regels zelfonderzoek

Als een advocaat intern feitenonderzoek doet naar fraude binnen een onderneming – het zogeheten zelfonderzoek – ‘is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt’. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren, stelt de Orde in een ‘verduidelijking’ van de gedragsregels. Dat meldt het Advocatenblad.

Ghosn verliest zaak bij rechtbank Amsterdam: €5 mln terug naar Nissan en Mitsubishi

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn moet bijna €5 mln terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. Dat is de uitkomst van een rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam. De zaak draait onder meer om de vraag of de Nederlandse joint venture Nissan-Mitsubishi BV (NMBV) hem een volmacht had gegeven om zijn eigen beloning vast stellen. De rechtbank concludeert dat dat ‘niet blijkt uit de bewoordingen van deze volmachten’.

Sommatiebrief Greenpeace: Staat moet meer doen aan stikstofreductie, anders rechtszaak

De overheid moet drastisch meer maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof snel naar beneden te brengen. Dat eist Greenpeace Nederland in een sommatiebrief aan premier Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Greenpeace vraagt de Staat binnen twee maanden te reageren: wanneer blijkt dat in het regeerakkoord geen extra maatregelen komen, gaat de milieuorganisatie over tot dagvaarding.

Besluit Europese Commissie over staatssteun KLM 'onvoldoende gemotiveerd'

Het Gerecht van de Europese Unie heeft het besluit van de Europese Commissie tot goedkeuring van de door Nederland aan KLM verleende financiële coronasteun nietig verklaard vanwege een 'ontoereikende motivering’. Gelet op de ‘bijzonder schadelijke gevolgen van de pandemie voor de Nederlandse economie’ schort het Gerecht de gevolgen van de nietigverklaring echter op totdat de Commissie een nieuw besluit heeft genomen.

Raad van State: Belastingdienst heeft juridisch adviseur terecht toegang geweigerd

De Belastingdienst mocht een juridisch adviseur de toegang weigeren omdat hij zich beledigend, intimiderend en bedreigend uitliet tegenover medewerkers. Dat heeft de Raad van State op 19 mei in hoger beroep bevestigd. ‘Hoewel de Belastingdienst de juridisch adviseur diverse keren heeft laten weten dat deze wijze van communiceren niet acceptabel is, blijft hij volharden.’

Bonusregeling advocaat verboden, ook na initiatief van ondernemer zelf

Het is advocaten verboden een resultaatgerelateerd honorarium af te spreken, omdat een ze geen significant financieel eigen belang mogen hebben bij de afloop van een zaak. Daarbij is niet relevant dat de cliënt – in casu een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw – zelf het initiatief heeft genomen voor die afspraak. Dat heeft de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden eind 2020 beslist. De beslissing is vorige week gepubliceerd.