U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

210 resultaten

Datum Relevantie

Cyprusroute afgesneden: chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft terecht de Nederlandse socialezekerheidswetgeving toegepast op internationale vrachtwagenchauffeurs met een arbeidscontract bij een bedrijf in Cyprus. Nederlandse ondernemingen zijn namelijk de feitelijke werkgever waar de chauffeurs voor werken, aldus de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een uitspraak van 19 november 2020.

Geen vennootschap onder firma tot stand gekomen ondanks inschrijving in handelsregister

Een inschrijving van een vennootschap onder firma in het handelsregister is een indicatie voor het bestaan van die vennootschap, maar daaraan kan volgens de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 18 november 2020 geen beslissende betekenis worden toegekend. Het gaat er om of er een overeenkomst ligt, en of aan die overeenkomst ‘daadwerkelijk uitvoering’ is gegeven.

Ondernemingskamer: toekomstige compliance onderdeel van waardebepaling onderneming

Het is van meet af aan duidelijk: er zitten donderdag 12 november 2020 twee heren bij de Ondernemingskamer die niet met elkaar verder willen. En dat is ook de uitkomst van de zaak: hun belangen in het bedrijf Dutch Trading Office – dat sinds 1994 substraat en compost maakt voor champignonteelt – worden ontvlecht. Bijzonderheid: bij de waardebepaling van de onderneming door een deskundige worden de kosten van toekomstige compliance meegenomen.

Handelsnaam A+Care beschermt tegen verwante onderneming, A+Care SZH mag wel

Het ene bedrijf houdt zich bezig met lokaal welzijnswerk en jeugdzorg met als ‘thuisbasis’ Rotterdam en Den Haag, de ander met medische specialistische zorg in de thuissituatie in de regio Zoetermeer. De gelijkluidende naam leidt tot verwarringsgevaar, de enkele toevoeging BV maakt dat niet anders. Dat heeft de rechtbank Den Haag in een op 10 november 2020 gepubliceerde uitspraak beslist.

Tucht in Bedrijf: geen ongevraagd organisatieadvies na explosieve groei bedrijf

In hoeverre moet een accountant zich pro-actief opstellen als hij te maken krijgt met een explosieve groei van de onderneming van zijn cliënt? Moet hij zijn cliënt uit eigen beweging adviseren om een mogelijk niet meer passende organisatiestructuur te wijzigen? Zonder een daartoe strekkende opdracht is dat niet het geval, aldus de Accountantskamer in Zwolle.

Verzekeraars mogen van ACM samenwerken bij afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt. Nu moeten consumenten met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) de schade vaak zelf verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker, straks kunnen consumenten ook bij de eigen verzekeraar terecht.

Gerard Sanderink van Strukton blijft tegen juridische muren oplopen

Gerard Sanderink - eigenaar van onder meer Strukton - en Brigitte van Egten - zijn ex-vriendin en voormalig bestuurder bij zijn zonnepanelenbedrijf Dutch Solar Systems - blijven elkaar juridisch bestoken. Nu ligt er weer een uitspraak in kort geding van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de verbeurdverklaring van dwangsommen op basis van een eerdere rechterlijke uitspraken. Sanderink delft het onderspit, voor de zoveelste keer dit jaar.

Voorzieningenrechter: merken 'Yource' bijten elkaar vooralsnog niet

De ene partij doet in het afhandelen van schadeclaims over vliegreizen, de ander - grofweg - in het plaatsen van personeel. Ze maken allebei gebruik van het merk ‘Yource’: in het eerste geval bedoeld als fonetisch lijkend op ‘yours’ (oftewel ‘het uwe’), en in het tweede geval als een samentrekking van ‘you’ en ‘source’. De merken kunnen vooralsnog naast elkaar bestaan, oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.