U heeft gezocht op: Lucien Wopereis

545 resultaten

Datum Relevantie

Rechtbank vernietigt door Gedeputeerde Staten verleende vergunning aan Tata Steel

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) heeft ten onrechte niet getoetst of een verleende vergunning aan Tata Steel voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook heeft GS ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel. De rechtbank Noord-Holland heeft daarom de verleende vergunning vernietigd.

Hof Amsterdam matigt declaraties advocatenkantoren met ruim een ton

Het gerechtshof Amsterdam heeft de vergoeding van declaraties van advocatenkantoren NautaDutilh en - in veel mindere mate - Sjöcrona van Stigt gematigd: in plaats van de gevraagde €320.000 krijgt de verzoeker – een luchtvrachtmakelaar – €210.000 vergoed voor rechtsbijstand in een strafzaak. Volgens het hof zijn de in rekening gebrachte uren en bedragen ‘(…) bovenmatig, met het oog op de aard en omvang van de strafzaak, de loop van de procedure, de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten en de overlegde declaraties’.

ACM waarschuwt voor agressieve en misleidende verkooppraktijk Kabel-gigant.com

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve verkoop- en incassopraktijk van Kabel-gigant.com. Dit bedrijf stuurt consumenten ongevraagd een pakketje met earpods of USB-kabels toe met het verzoek hiervoor te betalen. Consumenten worden vervolgens met betalingsherinneringen en aanmaningen onder druk gezet te betalen, hoewel zij nooit iets hebben besteld.

Procter & Gamble moet vergelijkende reclame wasmiddel Ariel met Robijn staken

Zeepfabrikant Procter & Gamble mag in een vergelijkende reclame ten opzichte van concurrent Robijn van Unilever niet langer claimen dat van laatstgenoemde merk twee aanbevolen doses nodig zijn om even effectief te zijn als één dosis Ariel. Dat heeft de rechtbank Rotterdam eind vorige week in kort geding beslist. Volgens de voorzieningenrechter is tv-commercial misleidend, en daarom onrechtmatig jegens Unilever.

Notarissen passeerden in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het is het derde jaar op rij dat notarissen een recordaantal akten passeren. In 2016 passeerden ze gezamenlijk 1.557.672 akten. In 5 jaar tijd is het aantal notariële akten toegenomen met ruim 28 procent.

Dier&Recht verliest kort geding over publiekscampagne dierenleed

Stichting Dier&Recht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist in een kort geding dat was aangespannen door Agractie, een stichting die opkomt voor de belangen van de agrarische sector in Nederland. De rechtbank Amsterdam kwam eerder tot dezelfde beslissing.

Rechter: gebruik portret van ontslagen werknemer mag doorgaan

Carglass is een voorbeeld, maar ook Coolblue: bedrijven die eigen personeel inzetten als reclamezuil. Maar wat als de relatie ernstig verzuurt, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet? Volgens de kantonrechter in Rotterdam maakt Coolblue geen inbreuk op het portretrecht van een ontslagen eiser, nu die zowel impliciet als expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn portret. Bestelbussen met daarop de afbeelding van de werknemer mogen daarom blijven rijden.

A-G: Limitering processtukken tot 25 pagina’s toelaatbaar, maar niet-ontvankelijkheid gaat te ver

De regel dat processtukken bij de gerechtshoven niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s is toelaatbaar, omdat de regel gebaseerd kan worden op de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Dat concludeert advocaat-generaal Ruth de Bock naar aanleiding van prejudiciële vragen. Wel stelt zij dat te lange processtukken niet in zijn geheel kunnen worden geweigerd: dat leidt tot niet-ontvankelijkheid, en voor zo’n ingrijpende sanctie is een wettelijke grondslag vereist. Die ontbreekt.

Hoge Raad: horeca en winkeliers hebben hebben recht op huurkorting als gevolg van corona

Ondernemingen die afhankelijk zijn van de komst van publiek – horeca, winkels, theaters – hebben als gevolg van de coronapandemie recht op korting van de huur. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Als de huurovereenkomst voor 15 maart 2020 is gesloten, ‘kan aangenomen worden dat de waarde van het gebruiksrecht van het gehuurde zo sterk is verminderd dat de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties van de verhuurder en de huurder in ernstige mate is verstoord’.

KVK kan geen beroep doen op databankrechtelijke bescherming van het handelsregister

De Kamer Van Koophandel (KVK) is geen ‘producent’ in de zin van de Databankenwet, zodat haar geen databankenrechtelijke bescherming toekomt op het handelsregister. De reden is dat de KVK een zuiver publieke taak uitvoert, en geen te beschermen financieel risico loopt bij investeringen in het register. De kosten worden weliswaar deels terugverdiend door de KVK, maar kosten die niet worden terugverdiend worden gedragen door de Rijksoverheid.

AFM: provisieverbod bij beleggingen geldt voor ‘finfluencers’ en ‘vrienden en bekenden’

Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen geldt ook bij het betalen van zogeheten finfluencers. Dit is het geval als de influencer via zijn kanaal klanten aanbrengt. Volgens het provisieverbod mag dit niet. Ook anderen, zoals vrienden of bekenden, mogen geen vergoeding ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe beleggers, aldus de Autorititeit Financiële Markten (AFM).

Nieuwe garantieregels beschermen straks ook bij digitale aankopen

Om consumenten te beschermen als er iets mis is met hun digitale aankoop, gaan in de loop van 2022 nieuwe Europese regels gelden. De ‘wettelijke garantie’ geldt dan ook voor producten met een digitaal element (zoals ‘slimme’ producten), voor digitale diensten (zoals streaming) en voor digitale inhoud (zoals een e-book). In de regels wordt rekening gehouden met het feit dat consumenten online steeds meer in het buitenland kopen.

Hoge Raad: contract Spinnin Records met deejay Garrix moet worden beoordeeld op redelijkheid

Ze strijden al jarenlang tegen elkaar in rechtszalen in het hele land: deejay Martin Garrix en platenmaatschappij Spinnin Records. Die sloten in 2013 een contract, dat twee jaar later overeenkomstig de co-managementovereenkomst met twee jaar wordt verlengd. Probleem: de carrière van Garrix heeft dan een enorme vlucht genomen. Hem aan hetzelfde contract houden is in strijd met de redelijkheid en billijkheid, stelt Garrix.

Monitoring commissie corporate governance hekelt ‘afvinkexercities’ en ‘procesmatig rapporteren’

Beursvennootschappen kunnen en moeten meer betekenisvol rapporteren over naleving van de Corporate Governance Code. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in het Rapport Monitoring boekjaar 2020. Volgens de commissie is er nog te vaak sprake van een ‘afvinkexercitie’ en ‘procesmatig rapporteren’. Beursgenoteerde bedrijven zouden vaker moeten kiezen ‘voor een meer inhoudelijk relevante en betekenisvolle rapportage aan de hand van de aanknopingspunten die de onderliggende gedragsbepalingen bieden’.

Voorzieningenrechter: terugbetalingsregeling Astrazeneca niet onrechtmatig

De terugbetalingsregeling (TBR) die farmaceut Astrazeneca hanteert bij het middel SGLT-2 - remmers voor patiënten met diabetes - is niet onrechtmatig, en dat geldt ook voor de communicatie over het middel. Dat stelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Een terugbetalingsregeling maakt een geneesmiddel toegankelijk als een geneesmiddel niet wordt vergoed: de fabrikant betaalt dan de kosten van het middel terug aan de patiënt.