U heeft gezocht op: *

132 resultaten

Datum Relevantie

Q&A EU-parlementslid Paul Tang: ‘Nieuwe wet verandert digitale markt ingrijpend’

Met grote meerderheid stemde het Europees Parlement onlangs voor de Digital Markets Act (DMA). Dit wetsvoorstel bevat een pakket maatregelen dat de marktmacht van vooral Amerikaanse big tech bedrijven in Europa aan banden moet leggen. ‘Deze wet gaat de nieuwe norm zetten’, zegt Europarlementariër Paul Tang, als onderhandelaar betrokken bij het wetsvoorstel.

ACM steekt stokje voor overname Mauritskliniek door Bergman Clinics

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat Bergman Clinics de Mauritskliniek niet mag overnemen. Beide klinieken zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) die planbare medisch-specialistische zorg leveren. De conclusie van de ACM houdt in dat Bergman Clinics al een heel sterke positie tegenover zorgverzekeraars inneemt en dat deze overname dat alleen maar zou versterken.

Kleine energiebedrijven blijven omvallen: nu Anode Energie

Energiebedrijf Kleinverbruik Energie der Nederlanden – handelsnaam: Anode Energie – heeft aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld dat het bedrijf faillissement gaat aanvragen. Anode Energie is niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren aan haar circa 14.000 klanten. Enstroga, Flexenergie, Allure Energie en Welkom Energie bogen eerder het hoofd.

ACM beëindigt onderzoek naar mogelijk loonkartel supermarkten vanwege cao-akkoord

Er zijn aanwijzingen dat supermarkten in februari onderling afspraken hebben gemaakt over het doorvoeren van een loonsverhoging van 2,5% voor hun personeel. De onderlinge afspraken werden waarschijnlijk gemaakt nadat de cao-onderhandelingen eind januari waren afgebroken, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Omdat nu wel een cao is bereikt, beëindigt de ACM een voorlopig onderzoek naar dit mogelijke loonkartel.

Allure Energie vraagt faillissement aan, ACM trekt vergunning in

Energiebedrijf Allure Energie heeft bij de rechtbank Groningen faillissement aangevraagd en heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht haar leveringsvergunning in te trekken. De oorzaak is een juridisch conflict tussen de aandeelhouders, waardoor is Allure ‘niet langer in staat is om op een betrouwbare manier gas en elektriciteit te leveren aan haar circa 600 klanten’, aldus de toezichthouder.

ACM tegen consument: ‘Eerst checken, dan bestellen’

Dagelijks komen bij het loket ACM ConsuWijzer van meldingen binnen over problemen met een online aankoop. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pakt webwinkels die zich niet aan de regels houden en daardoor veel problemen veroorzaken aan. Consumenten kunnen zelf achter problemen voorkomen door vooraf te betrouwbaarheid van een online aanbieder te controleren. Met het zicht op de feestdagen start de ACM daarom een campagne.

Q&A hoogleraar Rheinfeld: ‘Als een klacht herleidbaar is, durft een voedselleverancier alsnog niet te klagen’

Op 1 november ging de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (OHP) in. De wet moet de onderhandelingspositie van boeren, telers, tuinders en vissers tegenover grotere marktpartijen versterken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op naleving van de wet en in 2022 komt er ook een Geschillencommissie. ‘Het probleem van een Geschillencommissie is dat kleinere agrariërs afhankelijk zijn van de kopers waarover ze klagen’, zegt bijzonder hoogleraar agrarisch recht Jeroen Rheinfeld van de Rijksuniversiteit Groningen.

Samenwerking tussen auteurs en providers moet IE-inbreuken terugdringen

Nederlandse internetaanbieders zijn bereid om websites te blokkeren waarvan de inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten. Internetaanbieders en auteursrechthebbenden hebben de overeenstemming die zij hierover hebben bereikt, vastgelegd in het ‘Convenant Blokkeren Websites’ en – verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN – ondertekend.

Voedselleveranciers kunnen oneerlijke handelspraktijken melden bij de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen vanaf 1 november handhaven. Deze nieuwe wet biedt voedselleveranciers bescherming tegen diverse oneerlijke praktijken, zoals te late betaling en last-minute annulering van bestellingen. Overtreding van het verbod op deze praktijken kan worden bestraft met een boete of een last onder dwangsom.

ACM start marktverkenning naar de Platform-to-Business Verordening

De ACM gaat onderzoeken hoe online platformbedrijven omgaan met de regels uit de Platform-to-Business Verordening en tegen welke problemen ondernemers aanlopen die in deze markt actief zijn. De Platform-to-Business Verordening bevat onder andere transparantieverplichtingen voor online platformbedrijven en regels voor het effectief beslechten van geschillen.