U heeft gezocht op: *

11 resultaten

Datum Relevantie

Zwarte lijst Belastingdienst in toeslagenschandaal in strijd met de wet

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) – de zogeheten ‘zwarte lijst’ in het toeslagenschandaal – ontbeerde een wettelijke basis. Veel van de kernbeginselen van de privacywet AVG werden door de Belastingdienst op ernstige wijze geschonden. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 29 oktober heeft gepresenteerd.

Soepeler opstelling jegens ondernemers met belastingschuld door corona

De Belastingdienst en de Douane zullen soepeler omgaan met bedrijven die vanwege de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd. Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 zullen beide instanties genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Een en ander is te lezen in een lijvige Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

‘Onaanvaardbaar voorstel over fiscaal verschoningsrecht’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën een consultatie gestart over een voorstel tot aanpassing van het wettelijk fiscaal verschoningsrecht. Zo zou in de Belastingwet begrensd moeten worden voor welke werkzaamheden advocaten en notarissen zich op hun verschoningsrecht kunnen beroepen. Dit voorstel is onnodig en onwenselijk, aldus advocaat en hoogleraar Daan Doorenbos.

Wel of geen advocaat ingeschakeld: fiscus krijgt straks dezelfde informatie

Als het aan het ministerie van Financiën ligt moet de belastingplichtige die een advocaat of notaris inschakelt voor advies straks voor de belastingheffing en invordering dezelfde informatie verschaffen aan de Belastingdienst als een belastingplichtige die geen advocaat of notaris heeft ingeschakeld. Het ministerie is een consultatieronde met deze inzet gestart over het 'fiscale verschoningsrecht'.

Leidraad Meldingsplichtige Grensoverschrijdende Constructies gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft de Leidraad Meldingsplichtige Grensoverschrijdende Constructies gepubliceerd. De leidraad bevat een ‘nadere inkleding’ van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6). Op grond van de wet moeten juridische professionals grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst.