U heeft gezocht op: *

34 resultaten

Datum Relevantie

CBb: uitschrijving vennoot door Kamer van Koophandel terecht geweigerd

De Kamer van Koophandel heeft terecht besloten een verzoek tot uitschrijving van een vennoot – ingediend door een andere vennoot – niet te honoreren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist. Volgens het college laat communicatie tussen partijen ‘geen duidelijk en consistent beeld zien van de bedoelingen’ van de vennoot om wiens uitschrijving was verzocht.

CBb vernietigt boete van €5 mln wegens dividendstrippen door pensioenfonds

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boete van €5 mln die De Nederlandsche Bank (DNB) had opgelegd aan GSFS Pensionfund (GSFS) en vier leidinggevenden. Volgens het College is de boete in strijd met het lex certa-beginsel, dat inhoudt dat duidelijk moet zijn welk handelen en nalaten leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, alsmede welke sancties daar op kunnen volgen.

Waarschuwing voormalig bestuursvoorzitter EY Accountants door CBb geschrapt

Een boeterapport van EY en HVG Law, opgesteld in opdracht van DNB, blijft de tuchtrechtelijke gemoederen bezig houden. Vorige week werd een betrokken advocaat door het Hof van Discipline nog berispt voor het ‘misleidende’ rapport, vandaag gaat de bestuursvoorzitter van EY bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijuit. Het College volgt het standpunt van de voorzitter dat er sprake was van een incident, en dat er geen sprake was van een ‘symptomatische tekortkoming in het kwaliteitssysteem’ van EY.

NS hoeft ACM-miljoenenboete definitief niet te betalen

De ACM-boete van €41 miljoen die de NS kreeg opgelegd voor haar rol bij een Limburgse aanbesteding van het openbaar vervoer is definitief van tafel. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter, op 1 juni 2021 in een uitspraak. ACM heeft volgens het CBb 'niet buiten redelijke twijfel aangetoond dat NS een economische machtspositie heeft op de markt voor het uitoefenen van het exploitatierecht op de HRN-concessie'.

CBb: EZK moet mate van oversubsidiëring Westermeerwind opnieuw berekenen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet opnieuw berekenen met welk bedrag de subsidie voor windpark Westermeerwind bij Urk gekort wordt in verband met oversubsidiëring. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) bepaald. De maximale korting van bijna €40 mln die EZK het windpark in 2018 had opgelegd, is voor een deel ‘onzorgvuldig voorbereid en gebrekkig gemotiveerd’, aldus de rechter.

Boete trustkantoor gehandhaafd wegens ‘reputatierisico voor de trustsector’

Trustkantoor TMF leent geld uit dat niet wordt aangewend voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique, maar dat wordt doorgesluisd naar het ministerie van Defensie van dat land en wordt verduisterd. De Nederlandsche Bank (DNB) ging over tot het opleggen van een boete, die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) nu vrijwel volledig handhaaft. ‘Met de rechtbank is het College van oordeel dat geen grond bestaat voor de conclusie dat DNB had moeten afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete aan appellante op grond van (ontbrekende) ernst en verwijtbaarheid.’

'NS-boete' ACM van €41 mln op het bord van het CBb

Gebruikte de NS haar economische machtspositie op het Hoofdrailnet (HRN) om een Limburgse aanbesteding te frustreren door het indienen van een verlieslatend bod en het ‘ernstig hinderen’ van de concurrenten Arriva en Veolia? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde de NS in 2017 een boete op van €41 mln, maar dat hield geen stand bij de rechtbank Rotterdam. Het woord is nu aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

CBb maakt weg vrij voor claim tegen KPMG om failliet Boer & Croon

Accountantskantoor KPMG kan zich opmaken voor een claim van de curator van het in 2014 gefailleerde adviesbureau Boer & Croon. Dat is het gevolg van een dinsdag gepubliceerde uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het college handhaaft daarin grotendeels eerder opgelegde sancties tegen twee voormalige KPMG-accountants die de externe controle deden bij Boer & Croon.

CBb matigt kartelboete met 99 procent: ‘Dat Covid-19 wordt meegewogen is uniek’

Een anoniem bedrijf dat zich volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) schuldig heeft gemaakt aan kartelvorming én naar eigen zeggen op de rand van faillissement balanceert, kan in zijn handjes knijpen. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een kartelboete, door de Rotterdamse rechter eind 2018 vastgesteld op €1 mln, gematigd tot €10.000.

'Luxe van economisch bestuursrecht is dat zaken niet snel emotioneel zijn'

Theo Simons (63) is vaak de laatste hoop voor bedrijven die op hun huid worden gezeten door de overheid. Als president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is hij de hoogste rechter voor economische bestuursrechtzaken. Die lopen uiteen van de uitstoot van fosfaat tot zware boetes van toezichthouders als DNB en AFM of een hoger beroep van accountants tegen uitspraken van de tuchtrechter.

Nertsenhouders en dierenrechtenorganisaties overvallen door chaotisch verloop CBb-zitting

De zitting over de ruiming van nertsenbedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) afgelopen vrijdag verliep chaotisch. Eerst tilde het college de zitting over het weekend, waardoor ook de ruimingen werden uitgesteld. Vervolgens hield het CBb plots toch op vrijdag zitting, op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).