U heeft gezocht op: *

12 resultaten

Datum Relevantie

Raad van State: ruimere toegang voor niet-belanghebbenden tot bestuursrechter

Ook een niet-belanghebbende - die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit - kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit de tweede ‘richtinggevende uitspraak’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021.

Q&A Marjan Olfers: ‘Juridisch gezien is het moeilijk om een nieuwe league tegen te houden’

Het plan van de Super League, een nieuwe elitecompetitie van Europese topclubs in het voetbal, is voorlopig gesneuveld voordat er nog maar een bal is getrapt. De Jurist sprak gisteren – dus voordat Engelse clubs zich terugtrokken na protesten van fans – met bijzonder hoogleraar sport en recht Marjan Olfers van de VU. ‘Juridisch gezien is het moeilijk om een nieuwe league tegen te houden. Er is vrijheid van vereniging en dat is een grondrecht in Europa.’

Nederland verliest hoger beroep: pulsvisverbod blijft in stand

Er gaat geen streep door het totaalverbod op pulsvissen, het vissen met stroomstootjes. Nederland vocht de maatregel aan, maar trekt bij het Hof van Justitie - de hoogste Europese rechter – aan het kortste eind. De rechter heeft gekeken of de Europese maatregel berust op een kennelijke vergissing, misbruik van bevoegdheid of dat de grenzen van beoordelingsbevoegdheid zijn overschreden. Dat is niet het geval, aldus het Hof.

Klacht Ryanair over staatssteun aan nationale vliegmaatschappijen verworpen

Ryanair heeft van het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg – onderdeel van het Europese Hof van Justitie van de Europese unie – vandaag ongelijk gekregen in rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft aangespannen tegen staatssteun voor concurrenten. De Ierse maatschappij vindt dat coronasteun voor individuele bedrijven voor oneerlijke concurrentie zorgt.

Cyprusroute afgesneden: chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft terecht de Nederlandse socialezekerheidswetgeving toegepast op internationale vrachtwagenchauffeurs met een arbeidscontract bij een bedrijf in Cyprus. Nederlandse ondernemingen zijn namelijk de feitelijke werkgever waar de chauffeurs voor werken, aldus de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een uitspraak van 19 november 2020.