U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Nederland verliest hoger beroep: pulsvisverbod blijft in stand

Er gaat geen streep door het totaalverbod op pulsvissen, het vissen met stroomstootjes. Nederland vocht de maatregel aan, maar trekt bij het Hof van Justitie - de hoogste Europese rechter – aan het kortste eind. De rechter heeft gekeken of de Europese maatregel berust op een kennelijke vergissing, misbruik van bevoegdheid of dat de grenzen van beoordelingsbevoegdheid zijn overschreden. Dat is niet het geval, aldus het Hof.

Een CO2-hek om Europa

Iedereen kent inmiddels de doelstellingen van het klimaatbeleid: klimaatneutraal in 2050. In 2030 moeten ‘wij’, afhankelijk van wie je het vraagt, 55% tot 60% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Op zowel nationaal als internationaal niveau zijn er ambities en doelstellingen genoeg, maar de daden blijven achter bij de woorden. Daarom heeft de Europese Unie er nog een schepje bovenop gedaan met een nieuwe maatregel: een – verkapte – CO2-importheffing.

De Europese Taxonomieverordening op losse schroeven?

In het Europees Parlement is grote verdeeldheid over de screeningscriteria die nadere invulling moeten geven aan de Europese Taxonomieverordening. De verordening en de screeningscriteria vormen samen een Europees classificatiesysteem – taxonomie – voor economische activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De taxonomie wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector en is het fundament voor andere duurzaamheidsregelgeving.