U heeft gezocht op: *

28 resultaten

Datum Relevantie

Conclusie Parket Hoge Raad: Picnic’s lookalike van Max Verstappen kan door de beugel

Het gerechtshof Amsterdam heeft in de zaak Picnic versus Max Verstappen weliswaar een onjuiste uitleg gegeven aan het begrip portret zoals bedoeld in artikel 21 van de Auteurswet, maar alle overige cassatiemiddelen van Verstappen cs moeten worden verworpen. Dat concludeert procureur-generaal Ton Hartlief in een 34 pagina’s tellend advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad volgt doorgaans het advies van de procureur-generaal, maar is daartoe niet verplicht.

Hoge Raad: Yukos-zaak naar gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Den Haag heeft naar het oordeel van de Hoge Raad een steek laten vallen in haar oordeel in de Yukos-zaak, en daarom moet het gerechtshof Amsterdam nu opnieuw over de kwestie oordelen. Het betekent de zoveelste verlenging in het al zestien jaar durende juridische steekspel over het faillissement van het oliebedrijf. De inzet: $50 mrd, door de Russische Federatie te betalen aan oud-aandeelhouders van Yukos.

Q&A over Wikken & Wegen: 'Arresten vertalen naar kinderverhalen… hoe ga je dat doen?'

‘Wikken & Wegen’ is een juridisch jeugdboek voor 10- tot 16-jarigen waarin cassatiezaken tot begrijpelijke verhalen zijn omgetoverd. Het boek is een initiatief van Koos de Wilt die eerder met kinderboekenschrijvers onder meer ‘Het grote Rijksmuseum voorleesboek’ samenstelde. Voor Wikken & Wegen wendde De Wilt zich tot De Brauw Blackstone Westbroek, waar zijn initiatief enthousiast werd ontvangen en ervaren cassatieadvocaat Maarten Schenck naar voren werd geschoven als sparring partner.

Procureur-generaal: horeca heeft recht op huurverlaging vanwege pandemie

In een advies aan de Hoge Raad stelt de procureur-generaal dat uitbaters van kroegen en restaurants recht hebben op huurverlaging over de maanden waarin zij hun zaak door de coronapandemie gedwongen moesten sluiten. Deze gebeurtenis en de (financiële) gevolgen ervan waren volgens de procureur-generaal voor hen niet te voorzien ten tijde van het tekenen van het huurcontract.

Hoge Raad: conclusie over governance bij GVB te vergaand

De Hoge Raad heeft voormalig bestuursvoorzitter Gertjan Kroon van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB gedeeltelijk in het gelijk gesteld over negatieve conclusies in een persbericht en het jaarverslag van het GVB – zijn werkgever. Volgens de Hoge Raad had het gerechtshof dieper in moeten gaan op de stelling van Kroon dat er weliswaar incidenten waren bij aanbestedingen, maar dat er geen sprake was van structurele misdragingen.

Lengte processtukken: hoeveel pagina’s hadden de advocaten nodig om hun zaak te bepleiten?

Sinds 1 april 2021 is in het procesreglement een maximum van 15 tot 25 pagina’s voor processtukken opgenomen. Een groep advocaten heeft daartegen bezwaren geuit. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het procesreglement vooralsnog in stand blijft, in afwachting van antwoorden van de Hoge Raad op de gestelde prejudiciële vragen. Bij dit onderwerp moest ik direct denken aan het filmpje van Omroep Maxim over antiquair Ben Strik, die kort iets mocht vertellen over zijn favoriete object uit zijn winkel.

HR: informatie over derdengeldenrekening valt ‘onder omstandigheden’ onder verschoningsrecht

Informatie over de derdengeldenrekening van een advocatenkantoor kan onder omstandigheden worden aangemerkt als ‘informatie die de advocaat in zijn hoedanigheid is toevertrouwd’. Voorwaarde is dat het geld op de derdengeldenrekening direct ‘te relateren is aan een zaak en deze gelden ook functioneel zijn voor het verloop van die zaak’. Dat heeft de Hoge Raad op vrijdag 9 april 2021 bepaald.

Parket Hoge Raad: oordeel over schending good governance bij GVB niet toereikend gemotiveerd

Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over beschrijvende handelsnamen

Op 19 februari 2021 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op prejudiciële vragen over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen in een zaak tussen de Britse kaasproducent Dairy Partners en de Nederlandse kaasproducent DOC. Dairy Partners handelt al sinds 2007 onder de handelsnaam ‘Dairy Partners’ en is actief in 23 landen, waaronder Nederland. Sinds 2016 handelt DOC onder de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’.

Hoge Raad: het verschoningsrecht is ook een belang van de advocaat zelf

De stelling van de Staat dat het verschoningsrecht niet strekt ter bescherming van het eigen belang van de advocaat is onjuist, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van 19 februari in de zaak over vermogensbeheerder Box. Advocaten kunnen zelfstandig optreden tegen schending van het verschoningsrecht, omdat die schending ‘hem belemmert bij de uitoefening van zijn werkzaamheden als advocaat’.

Cliënt en juridisch adviseur: ‘Je wilt een onbevangen blik die je inhouse niet kunt krijgen’

Paul Schepel (advocaat insolventierecht, JPR Advocaten) is een van de curatoren in het faillissement van vastgoedreus Eurocommerce. Voor talloze (cassatie)procedures schakelde hij David de Knijff in (foto, cassatieadvocaat, Ekelmans & Meijer). Laatstgenoemde: ‘Als je ook procedeert bij rechtbank en hof, heb je niet alleen de diepgang, maar ook het gooi- en smijtwerk.’

HR: beschikking Ondernemingskamer kan na afloop enquête in cassatie worden aangevochten

Na het onherroepelijk eindigen van een enquêteprocedure kan in cassatie worden onderzocht of een door de Ondernemingskamer gegeven beschikking - in het kader van die enquête uitgesproken - moet worden vernietigd. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2020 beslist. De stelling dat een dergelijke beschikking in kracht van gewijsde is gegaan en daarom in cassatie niet meer aan de orde kan worden gesteld, is onjuist.

Hoge Raad: economisch delict moet naar de economische kamer van de rechtbank

Een werknemer overlijdt in 2017 tijdens het verrichten van werkzaamheden aan een sluis. Daarop worden bij twee ondernemingen - en een natuurlijke persoon - documenten, een laptop en een telefoon in beslag genomen. Omdat het gaat om een economisch delict, hoort een klaagschrift over die inbeslagname thuis bij de economische kamer van de rechtbank, aldus de Hoge Raad.

Nyks versus Craver: een advocatenparadijs

Het is een waar lawyers paradise: de ‘oorlog’ - dixit de Ondernemingskamer - die meerderheidsaandeelhouder Hans Nyks (80%) en minderheidsaandeelhouder Roger Craver (20%) van het telecombedrijf Deus ex Machina (DEM) al vele jaren met elkaar uitvechten over de waardering van aandelen. Al lijkt het einde in zicht, nu de advocaat-generaal van het parket van de Hoge Raad eind vorige maand heeft geconcludeerd dat cassatie er niet in zit.