U heeft gezocht op: *

19 resultaten

Datum Relevantie

CBb: uitschrijving vennoot door Kamer van Koophandel terecht geweigerd

De Kamer van Koophandel heeft terecht besloten een verzoek tot uitschrijving van een vennoot – ingediend door een andere vennoot – niet te honoreren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist. Volgens het college laat communicatie tussen partijen ‘geen duidelijk en consistent beeld zien van de bedoelingen’ van de vennoot om wiens uitschrijving was verzocht.

Woonadressen in Handelsregister per 1 januari 2022 afgeschermd

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn als het woonadres van ondernemers en bestuurders. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel opvraagbaar.

Boardroomcoup mislukt: toezichthouders moeten weer worden ingeschreven in Handelsregister

Een fusie tussen de welzijn-instellingen Sociom enerzijds en ONS Welzijn, Sterker en Wel.kom anderzijds lijkt op rolletjes te lopen, maar dan gooit de enige bestuurder van Sociom de kont tegen de krib. In de Raad van Toezicht van Sociom ontstaat vervolgens een patstelling, die door de enige bestuurder wordt doorbroken door twee toezichthouders met terugwerkende kracht te laten schrappen uit het Handelsregister. Dat gaat niet zomaar, aldus de Rechtbank Oost-Brabant.

KvK getroffen door datalek: onbevoegde opvragingen privéadressen door ex-advocaat

KvK heeft onlangs vastgesteld dat een voormalig advocaat bij het opvragen van informatie uit het Handelsregister ten onrechte gebruik heeft gemaakt van een autorisatie waarmee niet-openbare privéadressen meegeleverd worden. Dergelijke adressen mogen alleen met deze autorisatie worden ingezien door een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur. Dat laat de KvK weten in een persbericht.

Adviescommissie kritisch over wet turboliquidatie: op onderdelen ‘niet voldoende doordacht’

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onderschrijft de doelstelling van de tijdelijke wet turboliquidatie dat ondernemers op eenvoudige wijze hun lege rechtspersoon moeten kunnen ontbinden en uitschrijven. Daarbij is volgens de GCV van groot belang dat misbruik wordt tegengegaan. Het evenwicht tussen die twee doelstellingen is volgens de GCV in een aantal gevallen echter ‘niet goed doordacht’.

Kamer van Koophandel ‘te strikt’ bij toepassing regelgeving hergebruik

De Kamer van Koophandel is ‘te strikt’ bij de uitleg van de regelgeving over hergebruik van overheidsinformatie. De zakelijke dataproviders kunnen daarom voorlopig hun dienstverlening ongewijzigd voortzetten. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland die was aangespannen door de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) tegen de Kamer van Koophandel.

Start consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) een online consultatie over het gebruik van data uit het Handelsregister gestart. Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot 30 juni meedenken over hoe deze data ‘integer gebruikt’ kan worden. ‘Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de juiste balans tussen openbaarheid en privacy’, aldus het persbericht.