U heeft gezocht op: *

41 resultaten

Datum Relevantie

Tegenvaller voor de staat: schadeloosstelling onteigening SNS ruim €800 mln

De schadeloosstelling van beleggers voor de onteigening van SNS Reaal en SNS Bank is door de Ondernemingskamer vastgesteld op in totaal €804.810.000. De minister van Financiën wilde eerst helemaal niets betalen, en betoogde in de loop van de procedure dat de schadeloosstelling maximaal €300 mln zou kunnen bedragen. Een daartoe strekkend verzoek van de minister is door de Ondernemingskamer echter afgewezen.

Juridicum Vitae: Raadsheer Callista Meijer van de Ondernemingskamer

In de nieuwe rubriek Juridicum Vitae laten we juristen aan het woord over hun juridische loopbaan. In deze derde aflevering Callista Meijer, Raadsheer Handelssector Hof Amsterdam, sinds 2019 in de Ondernemingskamer. ‘Toen er een buitenstage beschikbaar was bij KLM, dacht ik: “Dat is ‘m. Dat is precies wat ik wil doen!” Ik wilde met mijn poten in de klei om te kijken hoe het nou reilt en zeilt in het zakenleven.’

Ondernemingskamer: toekomstige compliance onderdeel van waardebepaling onderneming

Het is van meet af aan duidelijk: er zitten donderdag 12 november 2020 twee heren bij de Ondernemingskamer die niet met elkaar verder willen. En dat is ook de uitkomst van de zaak: hun belangen in het bedrijf Dutch Trading Office – dat sinds 1994 substraat en compost maakt voor champignonteelt – worden ontvlecht. Bijzonderheid: bij de waardebepaling van de onderneming door een deskundige worden de kosten van toekomstige compliance meegenomen.

‘Verantwoordingsorgaan pensioenfonds AVH kon geen invloed op waardeoverdracht uitoefenen’

Het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH) – gevraagd en ongevraagd adviseur van het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers – is naar de Ondernemingskamer gestapt, omdat het vindt dat het bestuur van het fonds de medezeggenschap marginaliseert. ‘Het negatieve advies over de waardeoverdracht naar PGB kon niets meer veranderen.’

HR: beschikking Ondernemingskamer kan na afloop enquête in cassatie worden aangevochten

Na het onherroepelijk eindigen van een enquêteprocedure kan in cassatie worden onderzocht of een door de Ondernemingskamer gegeven beschikking - in het kader van die enquête uitgesproken - moet worden vernietigd. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2020 beslist. De stelling dat een dergelijke beschikking in kracht van gewijsde is gegaan en daarom in cassatie niet meer aan de orde kan worden gesteld, is onjuist.

Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Esperaza, het bedrijf dat deels in handen is van kliek rond Isabel dos Santos

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de Nederlandse holdingvennootschap Esperaza B.V. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een beheerder van aandelen bij die vennootschap. Dit heeft de Ondernemingskamer op 17 september 2020 beslist naar aanleiding van een verzoek van Sonangol, het Angolese staatsoliebedrijf.

Ondernemingskamer: ‘U staat tegenover elkaar op een manier die ongekend is’

Gebrek aan transparantie. Geen samenwerking. Het is een kleine greep uit een veelheid aan klachten van de Ondernemingsraad van Smit&Dorlas Koffiebranders B.V. aan het adres van het koffiebedrijf, dat in 2012 in handen kwam van het Japanse UCC Holdings. Ogenschijnlijke inzet van het geschil: een besluit over de verplaatsing van een tweetal historisch gewortelde inpaklijnen uit Mijdrecht naar een faciliteit in het Friese Bolsward. De OR bracht er midden april een negatief advies over uit.

Ondernemingskamer: geen onderzoek naar mede-eigenaar ‘mobiele cassave-verwerker’

Er komt geen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf Dadtco Philafrica (DPA), een onderneming die zich bezighoudt met ‘mobiele cassave-verwerking’ in Afrika. Dat heeft de Ondernemingskamer in een op 27 augustus gepubliceerde uitspraak beslist. Teleurstellend voor alle betrokkenen, gelet op ‘het lovenswaardige doel om de voedselvoorziening en sociale omstandigheden in Afrika te verbeteren’, aldus de Ondernemingskamer.

Ondernemingskamer zet Bisschoppenconferentie op afstand van Radboud Universiteit

Er komt een einde aan de impasse tussen de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en de Bisschoppenconferentie. De Ondernemingskamer stelt in een uitspraak van 21 juli 2020 dat er onderzoek gedaan moet worden naar het beleid en de gang van zaken bij de SKU, en oordeelt dat de rooms-katholieke stem van de Bisschoppenconferentie voorlopig niet langer welkom is.

Ondernemingskamer: ‘Bent u bereid afstand te doen van het predicaat katholiek?’

Op 11 juni heeft Stichting Katholieke Universiteit, toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC, de Ondernemingskamer verzocht om – via een ‘zelf’-enquête en het treffen van onmiddellijke voorzieningen – een einde te maken aan een benoemingsimpasse. Volgens de statuten van de SKU heeft de Bisschoppenconferentie het recht van benoeming, maar dat recht wil de SKU beperken.

Nyks versus Craver: een advocatenparadijs

Het is een waar lawyers paradise: de ‘oorlog’ - dixit de Ondernemingskamer - die meerderheidsaandeelhouder Hans Nyks (80%) en minderheidsaandeelhouder Roger Craver (20%) van het telecombedrijf Deus ex Machina (DEM) al vele jaren met elkaar uitvechten over de waardering van aandelen. Al lijkt het einde in zicht, nu de advocaat-generaal van het parket van de Hoge Raad eind vorige maand heeft geconcludeerd dat cassatie er niet in zit.

'Luidspreker- en echoperikelen’ bij virtuele zitting Ondernemingskamer

Bij de Ondernemingskamer werden donderdag 30 april een tweetal bijzondere zittingen gehouden. Niet, zoals gebruikelijk, in één van de zittingszalen van het hof Amsterdam, maar virtueel via Skype for Business. Dat is voor alle partijen wennen. Ondanks alle technologische uitdagingen, lijken er ook positieve resultaten te worden behaald.