U heeft gezocht op: *

19 resultaten

Datum Relevantie

Juridicum Vitae: Jacco Holthuis

Jacco Holthuis is senior onderzoeker bij de Nationale Ombudsman. Daarvoor was hij jurist bij de Raad van State, wetgevingsjurist op een ministerie en Ambassadeur van Onbeperkt Nederland. Holthuis’ lichamelijke beperking is de rode draad in zijn succesvolle carrière. ‘Mijn ouders zeiden altijd: “Je hebt een beperking, maar je bént het niet. Als je echt iets wil, dan gaat het gewoon lukken.”’

Raad van State: Kabinet moet duidelijkheid geven over aantal toegestane laadpalen bij tankstation

Er zit een grens aan het aantal laadpalen dat een pompstation langs de snelweg mag plaatsen als aanvullende voorziening. Dat blijkt uit een hoger beroep bij de Raad van State, aangespannen door laadbedrijven Fastned en The Fast Charging Network. Waar die grens precies ligt, is nog onduidelijk. Het kabinet moet die duidelijkheid nu geven.

Evenredigheid in het bestuursrecht

De grotendeels gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een belangrijke rol in het Nederlandse bestuursrecht, zo is maar weer eens onderstreept door een op 7 juli 2021 verschenen conclusie van staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven. Die conclusie heeft betrekking op de rol van het evenredigheidsbeginsel in relatie tot bestuurlijke maatregelen, en bevat een aantal ingrijpende aanbevelingen aan het adres van zowel bestuursrechter als wetgever.

Raad van State: veel onduidelijkheden in nieuwe wetgeving klokkenluiders

Omdat het nieuwe wetsvoorstel over klokkenluiders niet op alle punten de Europese en nationale regels met elkaar gelijk trekt, wordt het stelsel voor klokkenluiders complexer. ‘Dat komt de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid niet ten goede’, schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State. Ook wil de wetgevingsadviseur een strikte scheiding tussen onderzoek naar de melding van de misstand, en de ondersteuning van de klokkenluider.

Varkens-in-nood (II): bestuursrechter verruimt toegang in omgevingsrechtelijk procedures

Begin dit jaar informeerden wij u over het Varkens-in-nood-arrest. In dat arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de in Nederland gebruikelijke ‘personenfuik’ in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Recent heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, deze nieuwe lijn toegepast. De toegang tot omgevingsrechtelijke procedures is daarbij aanzienlijk uitgebreid.

Raad van State: Belastingdienst heeft juridisch adviseur terecht toegang geweigerd

De Belastingdienst mocht een juridisch adviseur de toegang weigeren omdat hij zich beledigend, intimiderend en bedreigend uitliet tegenover medewerkers. Dat heeft de Raad van State op 19 mei in hoger beroep bevestigd. ‘Hoewel de Belastingdienst de juridisch adviseur diverse keren heeft laten weten dat deze wijze van communiceren niet acceptabel is, blijft hij volharden.’

Raad van State: ruimere toegang voor niet-belanghebbenden tot bestuursrechter

Ook een niet-belanghebbende - die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit - kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit de tweede ‘richtinggevende uitspraak’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2021.

Raad van State: ‘drogist op afstand’ is in strijd met de wet

De drogist die niet in de supermarkt aanwezig is maar per (video)telefoon uitleg kan geven mag niet, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van woensdag 4 november. De wet eist dat bij verkoop van middelen die alleen door drogist of apotheek mogen worden verkocht dat een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is. De minister overweegt nu wetswijziging.