U heeft gezocht op: *

3 resultaten

Datum Relevantie

Koolmees ziet af van aanpassing van de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, een compensatie aanvragen bij het UWV. De gedachte achter deze compensatie was dat werkgevers in dergelijke gevallen reeds twee jaar het loon hebben doorbetaald en mogelijk re-integratie kosten hebben gemaakt. De transitievergoeding zou dan een onevenredig zware belasting voor de werkgever betekenen.

Ontwerpbesluit werken na de AOW ingetrokken

Sinds 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ van kracht. Doel van de wet is om het (door)werken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken. Daarbij is tevens een aantal regels ingevoerd dat de verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden moet voorkomen. Bij een deel van de huidige, in de wet opgenomen, regels is sprake van overgangsrecht. De intentie van minister Koolmees was om dit overgangsrecht per 1 april 2021 te beëindigen, maar na een uitvoeringstoets van het UWV wordt hier voorlopig van afgezien.