U heeft gezocht op: *

14 resultaten

Datum Relevantie

BAM niet aansprakelijk voor omzetverlies toeleverancier na instorten parkeergarage

Bouwbedrijf BAM is niet aansprakelijk voor schade die vloerleverancier BubbleDeck heeft geleden als gevolg van publicaties over het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland gisteren beslist. Ook is niet komen vast te staan dat BAM zich bij de bouw schuldig heeft gemaakt aan ‘onrechtmatige gevaarzetting’.

Afgesloten boorputten: (aansprakelijkheids)risico’s voldoende op de (bestemmingsplan)kaart?

Er wordt in Nederland op grote schaal geboord naar olie en gas. In totaal bevinden zich voor die olie- en gaswinning meer dan 6500 boorputten in de grond. Ruim 1700 van deze boorputten zijn niet meer in gebruik en afgesloten met meestal cement. In de praktijk zijn deze voormalige boorputten echter sporadisch een punt van aandacht bij de planvorming bij (woning)bouwprojecten.

Strengere aansprakelijkheidsregels voor bestuurders stichtingen en verenigingen

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De nieuwe wet introduceert een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en een jaarrekeningplicht hebben. De wet geldt echter ook voor kleine stichtingen en verenigingen die vrijwel alleen met vrijwilligers werken.

Verzwaring van aannemersaansprakelijkheid bij bouwprojecten is aanstaande

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - die heel wat voeten in de ‘modder’ heeft gehad - treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2022 gefaseerd in werking. Het voornaamste doel van de Wkb is het verbeteren van kwaliteit en toezicht in de bouw. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs en de verzwaring van de verantwoordelijkheden van de aannemer tegenover de opdrachtgever.

Ondernemingskamer: ‘U staat tegenover elkaar op een manier die ongekend is’

Gebrek aan transparantie. Geen samenwerking. Het is een kleine greep uit een veelheid aan klachten van de Ondernemingsraad van Smit&Dorlas Koffiebranders B.V. aan het adres van het koffiebedrijf, dat in 2012 in handen kwam van het Japanse UCC Holdings. Ogenschijnlijke inzet van het geschil: een besluit over de verplaatsing van een tweetal historisch gewortelde inpaklijnen uit Mijdrecht naar een faciliteit in het Friese Bolsward. De OR bracht er midden april een negatief advies over uit.

Ondernemingskamer: OK-functionarissen vaker aansprakelijk gesteld

Door de Ondernemingskamer aangestelde functionarissen worden vaker aansprakelijk gesteld voor de handelingen die zij als tijdelijk bestuurder of beheerder bij een onderneming verrichten. Dat staat in een beschikking van de Ondernemingskamer van 24 maart 2020. Navraag leert dat precieze cijfers ontbreken, ‘maar het gevoel dat zich een toename voordoet, wordt breed gedragen’.