U heeft gezocht op: *

23 resultaten

Datum Relevantie

Waarschuwing voormalig bestuursvoorzitter EY Accountants door CBb geschrapt

Een boeterapport van EY en HVG Law, opgesteld in opdracht van DNB, blijft de tuchtrechtelijke gemoederen bezig houden. Vorige week werd een betrokken advocaat door het Hof van Discipline nog berispt voor het ‘misleidende’ rapport, vandaag gaat de bestuursvoorzitter van EY bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijuit. Het College volgt het standpunt van de voorzitter dat er sprake was van een incident, en dat er geen sprake was van een ‘symptomatische tekortkoming in het kwaliteitssysteem’ van EY.

Philips Brazilië laat na schikking compliance-beleid certificeren door accountant

Philips laat in Brazilië haar compliance-beleid door een onafhankelijk accountantsbureau certificeren, naar aanleiding van een justitieel onderzoek naar onregelmatigheden bij aanbestedingen. Het concern rapporteert gedurende drie jaar aan het Braziliaanse Openbaar Ministerie welke verbeteringen ze heeft doorgevoerd bij de naleving van wet- en regelgeving. Het accountantsbureau toetst die verslagen.

Voorzieningenrechter houdt partner EY aan arbitragebeding

De partner vindt zichzelf een klokkenluider die intimidatiegedrag, oneigenlijke beïnvloeding en mogelijke overtreding van de mededingingswet binnen Ernst & Young (EY) aan de kaak stelt, EY concludeert na onderzoek door Van Doorne dat de aantijgingen niet kloppen. De voorzieningenrechter in Rotterdam komt in een uitspraak van 26 juli 2021 niet toe aan de vraag wie er gelijk heeft, want partijen hebben afgesproken onderlinge geschillen te beslechten door middel van arbitrage.

CBb: resultaatafhankelijke beloning accountant kan door de beugel, maar bewust zijn van risico’s

Een accountant mocht in het kader van een fiscale inkeerregeling van een klant een resultaatafhankelijke beloning afspreken. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn er geen aanknopingspunten dat de accountant in kwestie heeft gehandeld ‘in strijd met het fundamentele beginsel van de integriteit’. Het college vernietigt de uitspraak van de Accountantskamer, die oordeelde dat daar wel sprake van was.

Familieadvocaat, -fiscalist en -accountant Sam Bharatsingh geschrapt als advocaat

De Larense advocaat Sam Bharatsingh is eind vorige week definitief van het tableau geschrapt. Hij was tientallen jaren familieaccountant en familiefiscalist van een ondernemersfamilie, maar schroomde niet om later als advocaat namens een lid van de familie te gaan procederen tegen de rest. Dat kan niet door de beugel, stelt het Hof van Discipline, ook omdat hij gebruikmaakte van informatie die hem in zijn hoedanigheid van accountant bekend was.

Britse adviestakken Big Four-kantoren op de schop: ‘Ieder moet zijn eigen broek ophouden’

Onder druk van de Britse toezichthouder heeft Big Four-kantoor KPMG een deel van zijn adviesafdeling, de herstructureringstak, afgestoten in het Verenigd Koninkrijk. Bij Deloitte lanceerden ze – om dezelfde reden – recentelijk nog een onafhankelijke audit-bestuurscommissie. Jan Bouwens, hoogleraar accounting, licht toe wat de reden daarvoor is en wat Engeland van onze Nederlandse aanpak kan leren.

CBb maakt weg vrij voor claim tegen KPMG om failliet Boer & Croon

Accountantskantoor KPMG kan zich opmaken voor een claim van de curator van het in 2014 gefailleerde adviesbureau Boer & Croon. Dat is het gevolg van een dinsdag gepubliceerde uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het college handhaaft daarin grotendeels eerder opgelegde sancties tegen twee voormalige KPMG-accountants die de externe controle deden bij Boer & Croon.

Tucht in Bedrijf: accountant droeg teveel petten

Een accountant was in verschillende rollen - aandeelhouder, procuratiehouder en adviseur - betrokken bij een vennootschap, waarvoor zijn kantoor ook nog eens accountantsdiensten verrichtte. ‘Voor derden was onduidelijk in welke hoedanigheid betrokkene handelde. De beginselen van objectiviteit en integriteit zijn niet nageleefd,’ aldus de Accountantskamer die een tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand oplegt.

Tucht in Bedrijf: Accountant SHV-dochter Econosto berispt, groepsaccountant vrijuit

De accountant van voormalig SHV-dochter Econosto stelde al bij het begin van iedere jaarlijkse controle dat ‘het issue van de contante betalingen aan derden was opgelost’, terwijl er ‘een groot aantal signalen’ was dat de onderneming doorging met het betalen van smeergeld. Niet vakbekwaam en zorgvuldig, aldus het oordeel van de Accountantskamer op een door de AFM ingediende klacht.

Kanda magda? Het controledossier van een accountant opvragen

In tegenstelling tot de advocaat, de notaris en de arts, heeft de accountant geen wettelijk beschermd beroepsgeheim. Wie zijn accountant iets toevertrouwt, kan er niet blindelings op vertrouwen dat dat onder vier ogen blijft. Toch gebeurt het regelmatig dat een rechter zich moet buigen over de vraag of een accountant wel of geen vertrouwelijke informatie moet overhandigen, bijvoorbeeld aan de curator van een failliet bedrijf.