U heeft gezocht op: *

16 resultaten

Datum Relevantie

Wat is de peildatum voor het berekenen van de vergoeding bij het beëindigen van een ‘slapend dienstverband’?

Er is sprake van een slapend dienstverband zodra de voor de werkgever geldende wettelijke loondoorbetalingsplicht voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is verstreken. Er wordt dan geen loon meer betaald en er wordt geen arbeid meer verricht, terwijl de arbeidsovereenkomst formeel nog bestaat. Dat is in beginsel het geval na twee jaar ziekte.

Hoogleraar Verhulp: ‘Helpling gedraagt zich echt als werkgever, niet als prikbord’

Schoonmakers die werken voor Helpling hebben een uitzendovereenkomst en vallen onder de cao voor uitzendkrachten. Tot dat oordeel kwam het hof Amsterdam vorige week. Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp: ‘Op dit moment zie je dat het net zich langzaam sluit rond platforms. Dat is mede te danken aan vakbonden, maar dat is eigenlijk iets wat de Belastingdienst had moeten doen. Die had inkomstenbelasting moeten innen.’

Hof: schoonmakers van Helpling hebben een uitzendovereenkomst, geen gewone arbeidsovereenkomst

Na Uber en Deliveroo, is er nu een digitaal platform – Helpling – waarbij de overeenkomst met het personeel niet te gelden heeft als een arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 21 september bepaald. ‘Omdat de schoonmaker structureel wordt tewerkgesteld bij huishoudens en Helpling over de door de schoonmaker te verrichten werkzaamheden geen zeggenschap uitoefent, (…) kwalificeert de overeenkomst niet als een gewone arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst.’

Q&A advocaat Hans Kamerbeek: ‘Uber staat voor een helse klus’

Chauffeurs die werken voor Uber hebben een arbeidsovereenkomst en vallen onder de CAO Taxivervoer. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Amsterdam begin deze week. Uber moet direct aan de slag, omdat de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is. Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek: ‘Deze uitspraak is een enorme steun in de rug voor werknemers in die branches. Als ik een soortgelijke onderneming had als Uber, zou ik me wel zorgen maken.’

Uitzend- of payrollovereenkomst?

Payrolling is ontstaan als een middel om - vooral kleine - werkgevers te ontzorgen door administratieve verplichtingen weg te nemen die aan het werkgeverschap zijn verbonden. Dit komt voor in verschillende vormen, van het uitbesteden van de salarisadministratie tot het overdragen van het personeelsbestand. Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland een oordeel moeten geven over de vraag of sprake was van een uitzendovereenkomst of van een zogenaamde payrollovereenkomst.

Koffiedrinken na de lockdown: geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Werkgever Viva! Zorggroep heeft volgens de kantonrechter te weinig gedaan om de arbeidsrelatie tussen werkneemster en haar collega’s te herstellen, en wijst het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden af. ‘De drempel om te komen tot het oordeel dat van Viva! Zorggroep in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten, wordt simpelweg niet gehaald.’

Voorzieningenrechter: concurrentiebeding geldt ook na dienstverband van elf werkdagen

Een werknemer is na een dienstverband dat feitelijk slechts elf werkdagen heeft geduurd, gehouden aan de bedingen die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. ‘In de korte duur van het dienstverband met HPI wordt wel aanleiding gevonden om de werking van de bedingen qua tijdsduur te matigen,’ aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Concurrentiebeding blijft overeind: niet waarschijnlijk dat eiser onbillijk wordt benadeeld

De kantonrechter in Rotterdam heeft een vordering tot het schorsen van een concurrentiebeding afgewezen. De rechter acht het aannemelijk dat de concurrentiepositie van de oude werkgever – AmSpec, een gespecialiseerd bedrijf in petroleum- en biofuel – wordt geschaad wanneer de werknemer per direct elders in dienst treedt. Juist de verantwoordelijkheden van een leidinggevende functie kunnen met zich brengen dat de werknemer niet in staat zal zijn zich te houden aan het relatiebeding, aldus de kortgedingrechter.

Hof Arnhem handhaaft ontslag docent die kritisch boek schreef met ‘herleidbare collega’s’

Na de publicatie van een kritisch boek over een nieuwe onderwijsmethode - en eenvoudig herleidbare collega’s - werd een docente van het ROC Nijmegen ontslagen. In hoger beroep oordeelt de rechter dat het ontslag terecht is, en handhaaft de transitievergoeding. Anders dan de kantonrechter voegt het Hof hier een billijke vergoeding van €40.000 bruto aan toe.

Na vijf jaar nog steeds geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Recent heeft de kantonrechter te Amsterdam beslist dat de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van Essent niet voor onbepaalde tijd geldt, ondanks het feit dat zij al vijf jaar werkt voor deze werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een billijke vergoeding omdat het Essent ernstig valt te verwijten dat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Maar hoe kan het zijn dat de werkneemster na vijf jaar niet voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen?