U heeft gezocht op: *

114 resultaten

Datum Relevantie

ARAG: Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Dertig procent van de Nederlanders met een betaalde baan is onbekend met zijn of haar recht op een transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

Voortgang uitwerking van toekomstige zzp-wetgeving

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet Dba) vervangt sinds 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van de Wet Dba is het voorkomen van verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet Dba zou ook de ‘echte’ ondernemers meer zekerheid moeten verschaffen over hun fiscale status. Deze wet heeft echter tot heden niet de gevraagde duidelijkheid gegeven, wat heeft geleid tot onrust en onzekerheid in de markt.

DNB pleit voor hardere ingreep in vast contract

De Nederlandsche Bank vindt dat een nieuw kabinet steviger het mes moet zetten in het vaste arbeidscontract dan de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs heeft geadviseerd. Volgens DNB is het 'aan te bevelen' om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een vaste werknemer terug te brengen van twee naar één jaar. Dat zou het vooral voor kleinere bedrijven aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Dat is goed voor de doorstroming op de arbeidsmarkt.

Hoogleraar Verhulp: ‘Helpling gedraagt zich echt als werkgever, niet als prikbord’

Schoonmakers die werken voor Helpling hebben een uitzendovereenkomst en vallen onder de cao voor uitzendkrachten. Tot dat oordeel kwam het hof Amsterdam vorige week. Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp: ‘Op dit moment zie je dat het net zich langzaam sluit rond platforms. Dat is mede te danken aan vakbonden, maar dat is eigenlijk iets wat de Belastingdienst had moeten doen. Die had inkomstenbelasting moeten innen.’

Inspiratie voor volgend kabinet in de zevende voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

Op maandag 20 september 2021 ontving de Tweede Kamer de zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ van de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de demissionair staatssecretaris van Financiën. In deze voortgangsbrief worden de resultaten gedeeld van zowel de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, als het brede maatschappelijke gesprek dat heeft plaatsgevonden.

Hof: schoonmakers van Helpling hebben een uitzendovereenkomst, geen gewone arbeidsovereenkomst

Na Uber en Deliveroo, is er nu een digitaal platform – Helpling – waarbij de overeenkomst met het personeel niet te gelden heeft als een arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 21 september bepaald. ‘Omdat de schoonmaker structureel wordt tewerkgesteld bij huishoudens en Helpling over de door de schoonmaker te verrichten werkzaamheden geen zeggenschap uitoefent, (…) kwalificeert de overeenkomst niet als een gewone arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst.’

Q&A advocaat Hans Kamerbeek: ‘Uber staat voor een helse klus’

Chauffeurs die werken voor Uber hebben een arbeidsovereenkomst en vallen onder de CAO Taxivervoer. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Amsterdam begin deze week. Uber moet direct aan de slag, omdat de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is. Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek: ‘Deze uitspraak is een enorme steun in de rug voor werknemers in die branches. Als ik een soortgelijke onderneming had als Uber, zou ik me wel zorgen maken.’

Kantonrechter: naar leeftijd gedifferentieerde werknemerspremie objectief gerechtvaardigd

Op 18 augustus 2021 heeft de kantonrechter in Arnhem geoordeeld over de vraag of sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd bij een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage op basis van een staffel. Deze leeftijdsafhankelijke staffel houdt in dat naar mate de werknemer ouder is, zijn pensioenbijdrage hoger wordt, variërend van 7,3% van de pensioengrondslag (voor 21-24-jarigen) tot 29,1% daarvan (voor 65-67-jarigen).

Uitzend- of payrollovereenkomst?

Payrolling is ontstaan als een middel om - vooral kleine - werkgevers te ontzorgen door administratieve verplichtingen weg te nemen die aan het werkgeverschap zijn verbonden. Dit komt voor in verschillende vormen, van het uitbesteden van de salarisadministratie tot het overdragen van het personeelsbestand. Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland een oordeel moeten geven over de vraag of sprake was van een uitzendovereenkomst of van een zogenaamde payrollovereenkomst.

Pandemic Spike in Anxiety, Stress Prompts Office-Return Suits

Social worker Dolores Loftus performed her job remotely for six months as Covid-19 surged before her bosses at a Florida school district told her to return to face-to-face contact. Loftus had been diagnosed with post-traumatic stress disorder, generalized anxiety, and agoraphobia—the fear of confined spaces and crowds. She said in-person work would exacerbate her conditions and asked her managers for continued remote work. She sued in a Florida federal court when her request was denied.

Bonusplafond bij market makers terecht niet gehandhaafd

In 2014 is een Europese richtlijn voor banken en beleggingsondernemingen in werking getreden. Daarin waren onder meer een aantal beloningsvereisten opgenomen. Meest in het oog springend was het bonusplafond, met als hoofdregel dat de variabele beloning van bepaalde medewerkers niet meer mocht bedragen dan 100% of 200% van de vaste beloning. Overigens is dit Europese kader recent gewijzigd, waardoor voor een groot deel van de beleggingsondernemingen geen strikt Europees bonusplafond meer geldt.

Koffiedrinken na de lockdown: geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Werkgever Viva! Zorggroep heeft volgens de kantonrechter te weinig gedaan om de arbeidsrelatie tussen werkneemster en haar collega’s te herstellen, en wijst het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden af. ‘De drempel om te komen tot het oordeel dat van Viva! Zorggroep in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten, wordt simpelweg niet gehaald.’

Voorzieningenrechter: concurrentiebeding geldt ook na dienstverband van elf werkdagen

Een werknemer is na een dienstverband dat feitelijk slechts elf werkdagen heeft geduurd, gehouden aan de bedingen die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. ‘In de korte duur van het dienstverband met HPI wordt wel aanleiding gevonden om de werking van de bedingen qua tijdsduur te matigen,’ aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Advocaat Van Beers over vaccinatiewang bedrijven VS: ‘Dat kan in Nederland niet’

Veel Amerikaanse werknemers moeten binnenkort verplicht langs de prikstraat, voordat zij worden toegelaten op de werkvloer. Na Facebook, Google en Apple, wil nu ook Pfizer vaccinatie onder werknemers verplicht stellen. De prikplicht zul je in Nederland niet snel zien, aldus arbeidsrechtadvocaat Annette van Beers van Norton Rose Fulbright.

CNN ontslaat drie medewerkers die naar kantoor kwamen zonder coronavaccinatie

Drie medewerkers van CNN die ongevaccineerd op kantoor verschenen, zijn ontslagen. Dit blijkt uit een interne memo in handen van de New York Times. Sinds het begin van dit jaar is het beleid van CNN dat personeel niet welkom is op de werkvloer zonder tegen het coronavirus te zijn ingeënt. ‘Laat ik helder zijn: we hebben op dit gebied een zerotolerancebeleid,’ aldus Jeff Zucker, directeur van CNN.