U heeft gezocht op: *

48 resultaten

Datum Relevantie

Tuchtrecht Banken: banken moeten in tuchtzaak volledige informatie verstrekken

Een bank die een tuchtrechtelijke procedure start tegen een van de eigen medewerkers, mag geen informatie achterhouden voor de aanklager van Tuchtrecht Banken. Als de aanklager daarom verzoekt, moet de bank binnen de gestelde termijn en zonder terughoudendheid juiste en volledige informatie verstrekken. De bank mag bijvoorbeeld niet zelf besluiten om klantgegevens te anonimiseren. Dit blijkt uit een beslissing van de Tuchtcommissie Banken.

Banken verplicht om informatie over mogelijke schending bankierseed te verstrekken

Een bank kan niet zelf bepalen of de door de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken opgevraagde informatie noodzakelijk is voor het onderzoek naar een mogelijke schending van de bankierseed. Op grond van het Tuchtreglement Bancaire Sector is de bank in principe verplicht alle informatie te verstrekken. Dat laat toezichthouder Tuchtrecht Banken weten in een persbericht.

Getuigenverhoor in zaak ontslagen compliance officer wordt heropend

Het Gerechtshof Amsterdam stelt een op staande voet ontslagen compliance officer van een bank in de gelegenheid zowel zichzelf als meerdere getuigen in een contra-enquête te doen horen. De compliance officer, die oude handtekeningen van cliënten zou hebben laten knippen en plakken in nieuwe formulieren, mag zo proberen aan te tonen dat zijn ontslag op staande voet onterecht is.

Medewerker mag na hoger beroep toch in de banksector blijven werken

Een voormalig bankmedewerker krijgt toch geen tijdelijk verbod om in de bankensector te werken. Eerder legde de Tuchtcommissie een beroepsverbod op van negen maanden wegens overtreding van de Bankierseed: de medewerker hield onvoldoende afstand van een voormalig werkgever. De Commissie van Beroep stelt nu vast dat inderdaad gedragsregels zijn geschonden, maar zij heeft geen tuchtrechtelijke sanctie opgelegd.

De beer is weer eens los: werkweek van 95 uur. En nu?

Junior bankiers van Goldman Sachs uit New York traden deze week met overwerkklachten naar buiten: 95 uur per week, terwijl je vanuit huis werkt en je amper het scherm mag verlaten. Gemiddeld aantal uren slaap per nacht: vijf. Dit bericht werd opgepikt door junior bankiers uit Londen en als snel volgden artikelen in de New York Times, de Financial Times en the Guardian. Er volgden natuurlijk ook (politiek correcte) statements van het management van de banken: er zou snel ingegrepen gaan worden.

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatie rond beschuldigingen witwassen

De Vereniging van Effecten Bezitters wil van ABN Amro weten waarom belastende informatie over een grootschalig witwasonderzoek – en een aanvullende verdenking van ‘schuldwitwassen’ – is weggemoffeld in het jaarverslag dat op 10 maart 2021 is gepubliceerd. ‘Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht’, schrijft VEB.

ABN AMRO in gesprek met Consumentenbond Claimservice over rentes

ABN AMRO heeft een uitnodiging van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen over de zogeheten woekerrentes’ geaccepteerd. Dat laat de bank weten in een persbericht. Tegelijk gaat ABN Amro in beroep tegen een recente beslissing van Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) over een individuele klacht van een particuliere klant van ABN AMRO over de hoogte van die rentes.

Tegenvaller voor de staat: schadeloosstelling onteigening SNS ruim €800 mln

De schadeloosstelling van beleggers voor de onteigening van SNS Reaal en SNS Bank is door de Ondernemingskamer vastgesteld op in totaal €804.810.000. De minister van Financiën wilde eerst helemaal niets betalen, en betoogde in de loop van de procedure dat de schadeloosstelling maximaal €300 mln zou kunnen bedragen. Een daartoe strekkend verzoek van de minister is door de Ondernemingskamer echter afgewezen.

Infrastructuur voor contant betalingsverkeer staat onder druk

In opdracht van DNB is het bureau McKinsey & Company deze maand gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar de infrastructuur voor het contante betalingsverkeer in Nederland. Aanleiding voor het onderzoek is dat de chartale infrastructuur onder druk staat. Dit is het gevolg van een afnemend gebruik van contant geld als betaalmiddel, een snelle afbouw van het aantal geldautomaten, en winkeliers die het gebruik van contant geld steeds vaker ontmoedigen.

‘Een compliance officer is niet zelf verantwoordelijk voor wat een board doet’

Eind december zijn er Tweede Kamervragen gesteld aan ministers Grapperhaus en Hoekstra over de witwaspraktijken bij ING, onder meer over de afdeling compliance van ING. Compliance-expert Michael van Woerden van DeComplianceMonitor geeft zijn visie. 'Een compliance officer kan fouten maken die strafrechtelijk verwijtbaar zijn, maar dat zijn wel zeer uitzonderlijke situaties.'

Volksbank mocht bankrekening ‘Accidental American’ opzeggen, pensioenproducten niet

Hij woont zijn eerste levensjaar in de Verenigde Staten als zoon van een Nederlandse militair en diens vrouw, daarna gaat hij naar Nederland. Als gevolg daarvan heeft hij twee nationaliteiten, en is hij ook belastingplichtig in de VS. Daarvoor moet hij beschikken over een US Tax Payer Identification Number (TIN), een nummer dat hij op grond van een verdrag tussen Nederland en de VS ook nodig heeft bij het aanvragen van een Nederlandse bankrekening. Daar gaat het mis.