U heeft gezocht op: *

18 resultaten

Datum Relevantie

IntegriteitsWijzer Huis voor Klokkenluiders: ‘Integriteitsbeleid is vatbaar voor verbetering’

Met de lancering van de IntegriteitsWijzer stelt het Huis voor Klokkenluiders organisaties in staat om aan de hand van enkele gerichte vragen inzichtelijk te krijgen hoe het met het interne integriteitsbeleid is gesteld. De scan bestaat uit 35 vragen die inzichtelijk maken op welke punten het beleid goed of minder goed scoort. De Jurist stelde hierover enkele vragen aan Albert Roele, woordvoerder van het Huis.

AP publiceert ‘uitgangspunten voor inrichten sterk intern toezicht’

De invulling van het interne toezicht op privacy is lang niet bij alle organisaties goed genoeg geregeld, stelt toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor lopen burgers, patiënten en klanten het risico dat gegevens niet goed beschermd worden. Daarom publiceert de AP nu uitgangspunten voor de positionering van de functionaris gegevensbescherming (FG).

Juridisch correct. Maar deugt het ook?

De dieselgate affaire, de uitspraak over de verplichte verminderde CO2 uitstoot door Shell, het aanstellen van Chief Ethics Officers bij grote bedrijven: business ethics is een actueel onderwerp. Zeker in tijden van crisis - zoals nu bij COVID - kunnen ethische normen onder druk komen te staan. Voor ons een reden om over de rol van de General Counsel bij business ethics een webinar te organiseren.

Getuigenverhoor in zaak ontslagen compliance officer wordt heropend

Het Gerechtshof Amsterdam stelt een op staande voet ontslagen compliance officer van een bank in de gelegenheid zowel zichzelf als meerdere getuigen in een contra-enquête te doen horen. De compliance officer, die oude handtekeningen van cliënten zou hebben laten knippen en plakken in nieuwe formulieren, mag zo proberen aan te tonen dat zijn ontslag op staande voet onterecht is.

Hoogleraar Corporate Crime: ‘De maatschappij is een belangrijke toezichthouder’

Karin van Wingerde werd begin 2021 benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law. Ze is van huis uit geen jurist, maar criminoloog. ‘Ik beperk me niet tot wat juridisch niet mag. Ik kijk ook naar schadelijke activiteiten die misschien juridisch gezien wel mogen, maar waarvan we met zijn allen wel vinden dat die problematisch kunnen zijn.’

Hof wijst enquêteverzoek OM over corruptie haven Sint-Maarten af

Er komt geen civiele enquête naar wanbeleid bij het havenbedrijf van het Caraïbische eiland Sint-Maarten. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is er voldoende orde op zaken gesteld: voormalig bestuursvoorzitter Mark Mingo is ontslagen, er is een klokkenluidersregeling ingevoerd en een 'legal and compliance officer' benoemd.

Ondernemingskamer: toekomstige compliance onderdeel van waardebepaling onderneming

Het is van meet af aan duidelijk: er zitten donderdag 12 november 2020 twee heren bij de Ondernemingskamer die niet met elkaar verder willen. En dat is ook de uitkomst van de zaak: hun belangen in het bedrijf Dutch Trading Office – dat sinds 1994 substraat en compost maakt voor champignonteelt – worden ontvlecht. Bijzonderheid: bij de waardebepaling van de onderneming door een deskundige worden de kosten van toekomstige compliance meegenomen.

De general counsel onder het vergrootglas

Recent stond in de Jurist een aantal bevindingen uit de vierde editie van de Benchmark Survey 2020 van General Counsel Netherlands. Eén van de in het oog springende uitkomsten in het rapport: een grote meerderheid van 60% vindt dat de general counsel onderdeel moet uitmaken van de Board of Directors. Dit percentage is gedurende de afgelopen jaren gestegen. Deze uitkomst strookt met mijn persoonlijke observaties.

Cliënt en juridisch adviseur: 'Er bestaat niet altijd een tegenstelling tussen privacy en marketing’

Bastiaan Schoonhoven (foto, manager business-unit marketing in Nederland van de Amerikaanse IT-distributeur Tech Data) en Friederike van der Jagt (privacy-advocaat, Hunter Legal) praten heel veel om anderen mee te krijgen. ‘De hoofdlijnen in de wereld van privacy zijn mij helder, maar meer op detailgebied is het zo'n ingewikkeld metier dat je er dagelijks mee bezig moet zijn om up to date te blijven.’