U heeft gezocht op: *

10 resultaten

Datum Relevantie

Hoge Raad: conclusie over governance bij GVB te vergaand

De Hoge Raad heeft voormalig bestuursvoorzitter Gertjan Kroon van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB gedeeltelijk in het gelijk gesteld over negatieve conclusies in een persbericht en het jaarverslag van het GVB – zijn werkgever. Volgens de Hoge Raad had het gerechtshof dieper in moeten gaan op de stelling van Kroon dat er weliswaar incidenten waren bij aanbestedingen, maar dat er geen sprake was van structurele misdragingen.

Q&A Joost Kramer over de WBTR: ‘Je hoeft niet met piepende banden naar de notaris’

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) – die op 1 juli in gaat – moet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder meer stichtingen, verenigingen en coöperaties verbeteren. Bestuursleden en toezichthouders van rechtspersonen moeten vooral onderling een goed gesprek gaan voeren. Dat zegt governance adviseur Joost Kramer van Raadsondersteuning.

OK-functionaris Jolien van Woudenberg: ‘Dit is het leukste hoekje van het ondernemingsrecht!’

In onze serie over door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen: wat doe je als je mede-functionaris zich van de governance-regels niets aantrekt? Het overkwam Jolien van Woudenberg, advocaat en sinds 2013 OK-functionaris. ‘Kun je als OK-functionaris de OK verzoeken je collega te ontslaan? Dat was voor mij onduidelijk.’

OK-functionaris Heske van Eyck van Heslinga: 'Ik word nooit boos, partijen zijn al boos genoeg'

In deel 8 van de serie over door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen: Heske van Eyck van Heslinga. ‘Ik lees me heel goed in, zodat ze merken: deze mevrouw heeft zich voorbereid. En dan nodig ik de strijdende partijen separaat uit voor een eerste gesprek, zonder advocaten. Mijn eerste vraag: hoe heeft het zover kunnen komen?’

Parket Hoge Raad: oordeel over schending good governance bij GVB niet toereikend gemotiveerd

Hij trekt al jarenlang ten strijde tegen zijn voormalige Raad van Commissarissen: de in 2010 vertrokken GVB-directeur Gertjan Kroon. Hij vindt nu de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan zijn zijde: het oordeel van de Raad van Commissarissen dat er bij het GVB structureel werd gehandeld in strijd met de regels van good governance is niet toereikend gemotiveerd.

Hoogleraar Corporate Crime: ‘De maatschappij is een belangrijke toezichthouder’

Karin van Wingerde werd begin 2021 benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law. Ze is van huis uit geen jurist, maar criminoloog. ‘Ik beperk me niet tot wat juridisch niet mag. Ik kijk ook naar schadelijke activiteiten die misschien juridisch gezien wel mogen, maar waarvan we met zijn allen wel vinden dat die problematisch kunnen zijn.’

Bedrijfselite voelt niks voor wettelijk opgelegd 'goed gedrag'

Het is een groot punt van zorg van de Nederlandse bedrijfselite: het gebrek aan vrienden in de samenleving en de politiek. Vooral de grote bedrijven wordt verweten wel steun te vragen in crisistijden maar verder vooral oog te hebben voor de belangen van de aandeelhouder. Een groep van 25 hoogleraren onder leiding van Jaap Winter wil die kloof dichten door in de wet op te nemen dat bestuurders en commissarissen zich gedragen als verantwoorde burgers.

Aanscherping beloningsregels voor gehele financiële sector

Op 2 juli 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel leidt tot een aanscherping van de beloningsregels voor alle financiële ondernemingen. De aanvullende maatregelen hebben als doel om perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen en het maatschappelijke draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen.

Ondernemingskamer: ‘Bent u bereid afstand te doen van het predicaat katholiek?’

Op 11 juni heeft Stichting Katholieke Universiteit, toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC, de Ondernemingskamer verzocht om – via een ‘zelf’-enquête en het treffen van onmiddellijke voorzieningen – een einde te maken aan een benoemingsimpasse. Volgens de statuten van de SKU heeft de Bisschoppenconferentie het recht van benoeming, maar dat recht wil de SKU beperken.