U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Bedrijfselite voelt niks voor wettelijk opgelegd 'goed gedrag'

Het is een groot punt van zorg van de Nederlandse bedrijfselite: het gebrek aan vrienden in de samenleving en de politiek. Vooral de grote bedrijven wordt verweten wel steun te vragen in crisistijden maar verder vooral oog te hebben voor de belangen van de aandeelhouder. Een groep van 25 hoogleraren onder leiding van Jaap Winter wil die kloof dichten door in de wet op te nemen dat bestuurders en commissarissen zich gedragen als verantwoorde burgers.

Aanscherping beloningsregels voor gehele financiële sector

Op 2 juli 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel leidt tot een aanscherping van de beloningsregels voor alle financiële ondernemingen. De aanvullende maatregelen hebben als doel om perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector te voorkomen en het maatschappelijke draagvlak voor en het vertrouwen in de financiële sector als geheel te bevorderen.

Ondernemingskamer: ‘Bent u bereid afstand te doen van het predicaat katholiek?’

Op 11 juni heeft Stichting Katholieke Universiteit, toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC, de Ondernemingskamer verzocht om – via een ‘zelf’-enquête en het treffen van onmiddellijke voorzieningen – een einde te maken aan een benoemingsimpasse. Volgens de statuten van de SKU heeft de Bisschoppenconferentie het recht van benoeming, maar dat recht wil de SKU beperken.