U heeft gezocht op: *

49 resultaten

Datum Relevantie

Schuldeisers kunnen zich niet langer aan akkoordprocedure Whoa onttrekken

De 'openbare akkoordprocedure buiten faillissement' is op 9 januari 2022 toegevoegd aan de Europese Insolventieverordening. Met deze regeling wordt voorkomen dat schuldeisers zich aan de akkoordprocedure onttrekken door naar een Europese rechter te stappen. Per 9 januari zal de Nederlandse rechter bovendien bepalen of hij internationaal bevoegd is om een beslissing te nemen.

Toename aantal faillissementen in november

Het aantal faillissementen is in de maand november gestegen. De Kamer van Koophandel meldt in zijn maandelijkse trendrapportage een stijging van het aantal faillissementen van 99 in oktober naar 153 in november. De ondernemersorganisatie tekent daarbij wel aan dat het aantal faillissementen nog relatief laag is in vergelijking met de periode van voor corona, toen er maandelijks ongeveer 250 bedrijven failliet gingen.

Kleine energiebedrijven blijven omvallen: nu Anode Energie

Energiebedrijf Kleinverbruik Energie der Nederlanden – handelsnaam: Anode Energie – heeft aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld dat het bedrijf faillissement gaat aanvragen. Anode Energie is niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren aan haar circa 14.000 klanten. Enstroga, Flexenergie, Allure Energie en Welkom Energie bogen eerder het hoofd.

Allure Energie vraagt faillissement aan, ACM trekt vergunning in

Energiebedrijf Allure Energie heeft bij de rechtbank Groningen faillissement aangevraagd en heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht haar leveringsvergunning in te trekken. De oorzaak is een juridisch conflict tussen de aandeelhouders, waardoor is Allure ‘niet langer in staat is om op een betrouwbare manier gas en elektriciteit te leveren aan haar circa 600 klanten’, aldus de toezichthouder.

ADO opnieuw in de verlenging

De rechtbank Den Haag verlengt ADO’s afkoelingsperiode met de maximale termijn van drie maanden. De Haagse club krijgt hiermee tot 25 januari 2022 de tijd om een akkoord te treffen met haar schuldeisers. De rechter overweegt dat ‘uit de liquiditeitsprognoses die de herstructureringsdeskundige heeft overgelegd volgt dat ADO Den Haag naar verwachting in ieder geval tot 25 januari 2022 aan haar lopende verplichtingen kan voldoen’.

Ook in oktober weinig faillissementen uitgesproken

Rechtbanken hebben in oktober 153 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 24 minder dan in september en 91 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft hiermee op een ongekend laag niveau. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 113 rechtspersonen (bedrijven en organisaties) en 40 natuurlijke personen (individuen) failliet.

Soepeler opstelling jegens ondernemers met belastingschuld door corona

De Belastingdienst en de Douane zullen soepeler omgaan met bedrijven die vanwege de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd. Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 zullen beide instanties genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Een en ander is te lezen in een lijvige Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

Hudson's Bay Canada moet voorschot betalen van €7 mln aan verhuurder ASR

Moeder Hudson's Bay Canada moet een voorschot van €7 mln betalen aan ASR, het bedrijf dat winkelpanden verhuurde aan het in 2019 gefailleerde Hudson's Bay Nederland. Dat heeft rechtbank Amsterdam eind september in kort geding beslist, zo blijkt op een op 4 oktober 2021 gepubliceerde uitspraak. Volgens de voorzieningenrechter heeft ASR een spoedeisend belang, en is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een aanzienlijk deel van de in totaal gevorderde €60 mln zal toewijzen.

Exem Energy van Isabel dos Santos failliet verklaard

De besloten vennootschap Exem Energy B.V. - een vennootschap van de kliek rond Isabel Dos Santos, dochter van de voormalige president van Angola - is op 21 september 2021 failliet verklaard. Dat blijkt uit een op 4 oktober gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Exem speelde de afgelopen jaren een grote rol in diverse procedures bij de Ondernemingskamer en andere scheidsgerechten.

Advocaat Brunninkhuis over Whoa: ‘Rechters zijn kritischer geworden over de afkoelingsperiode’

Negen maanden geleden trad de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) in werking. Met die wet kunnen ondernemingen in geldnood een onderhandse deal sluiten met schuldeisers en aandeelhouders, ook als niet alle schuldeisers het daarmee eens zijn. Advocaat Ruud Brunninkhuis van BUREN maakt de balans op. 'Als de coronasteun stopt op 1 oktober, verwacht ik wel dat er iets gaat veranderen. De Whoa zal dan meer gebruikt gaan worden.'

Hof van Discipline: curatoren Imtech te lichtvaardig met beschuldigingen aan adres advocaten

De curatoren in faillissement van Imtech, Jeroen Princen en Paul Peters, zijn te lichtvaardig te werk gegaan bij het beschuldigen van advocaten van De Brauw over werkzaamheden voorafgaand aan dat faillissement. Dat stelt het Hof van Discipline in een maandag gepubliceerde uitspraak. ‘Gelet op vorenstaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat klagers hun bezwaren onvoldoende hebben geconcretiseerd en rauwelijks tot het indienen van de onderhavige klachten zijn overgegaan’, aldus het Hof.

Adviescommissie kritisch over wet turboliquidatie: op onderdelen ‘niet voldoende doordacht’

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onderschrijft de doelstelling van de tijdelijke wet turboliquidatie dat ondernemers op eenvoudige wijze hun lege rechtspersoon moeten kunnen ontbinden en uitschrijven. Daarbij is volgens de GCV van groot belang dat misbruik wordt tegengegaan. Het evenwicht tussen die twee doelstellingen is volgens de GCV in een aantal gevallen echter ‘niet goed doordacht’.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap na faillissement?

Indien een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, heeft de werknemer aanspraak op de wettelijke transitievergoeding. De vraag rijst regelmatig hoe het aantal relevante dienstjaren berekend moet worden, met name als de huidige werkgever niet over de gehele looptijd van het dienstverband de werkgever is geweest van de betreffende werknemer.

Faillietverklaring bekrachtigd, niet alsnog toepassing WHOA

Een poging om een vanaf 2011 bestaande schuld alsnog onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) af te handelen, is mislukt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Hof Filmprodukties in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen en bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank. ‘Hof Filmprodukties heeft in ieder geval al vanaf 2011 een schuld aan de Europese Unie en laat diverse andere vorderingen onbetaald.’

Cliënt en juridisch adviseur: ‘De juridische lijkschouwing wordt van ondergeschikt belang’

Ondernemer Julius Kousbroek (foto, ex-payrollingbedrijf WePayPeople) en ondernemingsrechtadvocaat Hidde Reitsma (AMS Advocaten) werkten samen aan de afwikkeling en structurering van enkele bedrijven. ‘Ik zou het wel leuk vinden om curator te zijn, net als Hidde. Dat is de meest ondernemende tak van de advocatuur. Je runt steeds een tijdje een bedrijf. Eigenlijk bespottelijk dat je daarvoor advocaat moet zijn, want de meeste advocaten kunnen niet goed rekenen.’

Reddingsdeal Bever-moeder mag doorgaan, oordeelt bedrijvenrechter

De Britse firma Glas mag een megadeal op poten zetten tussen private-equityhuis Pai Partners en een resem schuldeisers van AS Adventures, de getroebleerde moeder van outdoorketen Bever, zo valt te lezen in een uitspraak van de Amsterdamse bedrijvenrechter Netherlands Commercial Court (NCC) op donderdag. Hiermee lijkt een faillissement van het outdoor-concern voorlopig afgewend.

Faillissement verzekeraar Conservatrix: schuldeiserscommissie ingesteld

De rechtbank Amsterdam heeft op 3 maart een voorlopige schuldeiserscommissie ingesteld voor de afwikkeling van het faillissement van de levensverzekeraar Conservatrix. De financiële instelling met circa 45 duizend polishouders en 71 duizend polissen ging eind vorig jaar ten onder doordat ze niet meer aan kapitaalvereisten voldeed. Via de voorlopige schuldeiserscommissie mogen gedupeerde polishouders de curatoren van Conservatrix advies geven.