U heeft gezocht op: *

78 resultaten

Datum Relevantie

Cliënt en juridisch adviseur: ‘Die stapels papier, daar wordt een ondernemer onzeker van’

Advocaat Patrique Ouwens staat DGA Jeffrey Stoffels steeds meer aan de voorkant bij van projecten en activiteiten op het gebied van ontzorgen van huurders en vastgoedprofessionals, als die te maken krijgen met verhuizingen. Daarbij gaat het over verzekeringen, energie, internet, mobiel zonnepanelen en digitale zekerheidsgaranties als alternatief voor waarborgsommen.

AFM: provisieverbod bij beleggingen geldt voor ‘finfluencers’ en ‘vrienden en bekenden’

Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen geldt ook bij het betalen van zogeheten finfluencers. Dit is het geval als de influencer via zijn kanaal klanten aanbrengt. Volgens het provisieverbod mag dit niet. Ook anderen, zoals vrienden of bekenden, mogen geen vergoeding ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe beleggers, aldus de Autorititeit Financiële Markten (AFM).

Cryptocrime: wat te doen tegen strafvorderlijk beslag op cryptovaluta?

Begin deze maand publiceerde het Openbaar Ministerie een persbericht met de boodschap dat de FIOD, de Dienst Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden nauw hebben samengewerkt in verschillende onderzoeken waar de nadruk lag op het leggen van beslag op cryptovaluta. De kranten kopten dat het Openbaar Ministerie cryptovaluta in beslag had genomen met een totaalwaarde van €25 mln.

CBb vernietigt boete van €5 mln wegens dividendstrippen door pensioenfonds

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boete van €5 mln die De Nederlandsche Bank (DNB) had opgelegd aan GSFS Pensionfund (GSFS) en vier leidinggevenden. Volgens het College is de boete in strijd met het lex certa-beginsel, dat inhoudt dat duidelijk moet zijn welk handelen en nalaten leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, alsmede welke sancties daar op kunnen volgen.

Nieuw wettelijk regime voor het beloningsbeleid van beleggingsondernemingen

De prudentiële wet- en regelgeving voor de financiële sector blijft zich ontwikkelen. Nieuwe loot aan de stam is het separate regime voor het beloningsbeleid van beleggingsondernemingen. Waar deze ondernemingen voorheen onder de bankenregels vielen - bijvoorbeeld onder de richtlijn kapitaalvereisten - is op Europees niveau nu een separate richtlijn in werking getreden voor beleggingsondernemingen.

Bitcoin’s mystery man turns up - in the law courts

As far as his acolytes are concerned, the ministry on earth of Satoshi Nakamoto lasted just over two years. During that time, from the end of 2008, ‘he’ - Satoshi is a male given name - published a brilliantly written white paper setting out the principles of a currency that could operate without a central authority. The last public comment appeared in December 2010. Email exchanges with developers continued for a few months, but then Satoshi Nakamoto disappeared without trace. 'I’ve moved on to other things,' he wrote in April 2011.

Vervolgonderzoek van de AFM naar incidentmeldingen door asset managers

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt ook in de financiële sector meer op afstand samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daarom vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

De AFM vindt dat particuliere beleggers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van turbo’s. De verkoop van turbo’s aan deze beleggers wordt daarom aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober geldt een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s.

Banken mogen groepen klanten met verhoogd risico op witwassen niet weigeren

Banken mogen bepaalde type klanten of sectoren, zoals de tweedehands autosector, niet weigeren omdat zij een verhoogd risico op witwassen met zich mee zouden brengen. Dit blijkt uit een brief van demissionair minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. In deze brief reageert Hoekstra op een artikel in Het Financieele Dagblad over het uitsluiten van kleine autodealers door Rabobank vanwege risico’s op witwassen.

Innovatie en de financiële sector: kansen en obstakels

De financiële sector verandert ingrijpend door de opkomst van bigtechs, innovatie en technologische ontwikkelingen. Dit biedt kansen, maar levert ook risico’s op. Een stevige Europese aanpak van toezicht en regelgeving is daarom noodzakelijk. Dit blijkt uit het rapport ‘Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels’. Het rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek dat DNB heeft uitgevoerd in samenwerking met toezichthouders, brancheorganisaties en individuele financiële instellingen.

Nieuwe maatregelen voor de trustsector

Vorige week publiceerde demissionair minister Hoekstra van Financiën de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat een substantieel aantal partijen zich aan de wetgeving voor trustkantoren onttrekt. In een brief aan de Tweede Kamer gaat Hoekstra in op de resultaten van het onderzoek en kondigt hij aan welke nieuwe maatregelen het demissionaire kabinet en mogelijk het volgende kabinet gaan treffen.

Financieel dienstverleners moeten risico’s bij uitbesteding beter beheersen

De beheersing van risico’s bij uitbesteding moet bij een aantal financieel dienstverleners worden verbeterd. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een uitvraag bij een groep van 249 financieel dienstverleners. Vooral het uitbesteden van belangrijke en kritieke werkzaamheden, kan grote risico’s opleveren voor financieel dienstverleners en hun klanten. De AFM publiceerde daarom deze week aandachtspunten, in de vorm van good practices, voor het beheersen van uitbestedingsrisico’s.

Beleggen en social media: over de invloed van influencers

Influencers hebben via social media in toenemende mate invloed op nieuwe en vooral jonge beleggers. Ook zijn er veel podcasts die over beleggen gaan, beleggingsfora en beleggingsapps. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde deze week een rapport waarin zij ingaat op de risico’s van beleggingsbeslissingen die worden gemaakt door beïnvloeding via social media. Ook wijst de AFM erop dat financiële influencers forse boetes riskeren bij het overtreden van de regels die gelden op de financiële markten.

Financier faalt, octrooihouder betaalt

Een octrooi geeft de eigenaar een 20-jarig monopolie, in ruil voor het openbaar maken van de beschermde uitvinding. Als het gaat om een geoctrooieerd geneesmiddel is in de praktijk een aanzienlijk deel van die 20 jaar al verstreken voor het middel echt op de markt komt. Dat heeft te maken met de zorgvuldige, maar langdurige procedures om een vergunning te krijgen voor het verhandelen van een geneesmiddel.

Forward funding en forward purchase: twee smaken voor (ver)koop van nieuwbouwprojecten

Projectontwikkelaars ontwikkelen nieuw vastgoed doorgaans niet voor zichzelf, maar met het oog op verkoop aan beleggers. Verkoop van nieuwbouw kan op verschillende manieren worden gestructureerd. De meest voorkomende smaken zijn de zogenaamde forward purchase en forward funding. De benaming doet enige gelijkenis vermoeden, maar niets is minder waar. Beide transactiestructuren hebben andere kernelementen en een ander risicoprofiel. Wat zijn de verschillen?

Klimaatinvesteringen hebben een zet van het kabinet nodig

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat klimaatinvesteringen tekortschieten, ondanks een groot potentieel aan financiering. Hierdoor gaat de verduurzaming van onze economie niet snel genoeg en loopt Nederland steeds meer achter op klimaatdoelstellingen. DNB wil dat een nieuw kabinet hiermee zo snel mogelijk aan de slag gaat en dat de overheid een stevige regierol gaat vervullen.

Rechter: uitlatingen over bankmedewerkers ING, notarissen en advocaten onrechtmatig

Ze liggen al sinds 2003 financieel en juridisch met elkaar in de clinch: ING Bank en haar vertegenwoordigende advocaten en notarissen, en de oprichters van de Stichting Vrouwe Justitia in Verval. Op de website van die stichting gaat het er stevig aan toe: betrokkenen – in een aantal gevallen voorzien van foto en e-mailadres – zijn ‘misdrijfplegers’, ‘bedriegers’ en ‘machtsmisbruikers’. Dat moet afgelopen zijn, aldus de Amsterdamse voorzieningenrechter.