U heeft gezocht op: *

77 resultaten

Datum Relevantie

KVK kan geen beroep doen op databankrechtelijke bescherming van het handelsregister

De Kamer Van Koophandel (KVK) is geen ‘producent’ in de zin van de Databankenwet, zodat haar geen databankenrechtelijke bescherming toekomt op het handelsregister. De reden is dat de KVK een zuiver publieke taak uitvoert, en geen te beschermen financieel risico loopt bij investeringen in het register. De kosten worden weliswaar deels terugverdiend door de KVK, maar kosten die niet worden terugverdiend worden gedragen door de Rijksoverheid.

Hoge Raad: contract Spinnin Records met deejay Garrix moet worden beoordeeld op redelijkheid

Ze strijden al jarenlang tegen elkaar in rechtszalen in het hele land: deejay Martin Garrix en platenmaatschappij Spinnin Records. Die sloten in 2013 een contract, dat twee jaar later overeenkomstig de co-managementovereenkomst met twee jaar wordt verlengd. Probleem: de carrière van Garrix heeft dan een enorme vlucht genomen. Hem aan hetzelfde contract houden is in strijd met de redelijkheid en billijkheid, stelt Garrix.

Juridicum Vitae: Ahlam El Yaakoubi

Legal counsel, karateka en PvdA’er Ahlam El Yaakoubi’s drie grote passies - en de financiële crisis - zijn bepalend geweest voor de loop van haar carrière. Na zeven jaar als medewerker bij Van Grafhorst Notarissen en twee jaar als bedrijfsjurist bij InRetail werkt ze sinds 2015 als Legal Counsel IP & Contracting bij UvA’s bureau kennistransfer IXA. ‘Mijn passie blijft het strafrecht, dat zal nooit veranderen.’

Rectificatie of niet?

Kan de rechter plaatsing van een rectificatie op sociale media bevelen nadat iemand daar een onjuist of misleidend bericht heeft geplaatst? In algemene zin is het antwoord: ja. Maar in een concreet geval kan het lastig zijn negatieve berichtgeving op deze manier recht te laten zetten, zeker als geruime tijd is verstreken sinds het oorspronkelijke bericht werd geplaatst. Dat laat ook een uitspraak van het Hof Den Bosch van 28 september zien.

Eén voor allen, allen voor één in de strijd tegen intellectueel jatwerk

De auteursrechtenclub BREIN heeft begin deze maand weer een succesje geboekt in haar niet aflatende strijd tegen het intellectuele jatwerk. De organisatie - die vooral bekend is van haar langdurige, moeizame maar uiteindelijk succesvolle strijd tegen film-download-sites - heeft voor elkaar gekregen dat als een internetprovider door de rechter gedwongen wordt een inbreukmakende site te blokkeren, ook alle andere internetaanbieders die site op zwart zullen moeten zetten.

Google, YouTube slapped with $26 million verdict in video-sharing patent fight

Google and its video platform YouTube owe nearly $26 million for infringing a streaming-video patent owned by VideoShare LLC, a Texas federal jury said. The Waco, Texas jury found Tuesday that YouTube's streaming technology works in the same way as VideoShare's patented technology for converting a video to multiple formats and transmitting it in the best format for a user's device.

Conclusie Parket Hoge Raad: Picnic’s lookalike van Max Verstappen kan door de beugel

Het gerechtshof Amsterdam heeft in de zaak Picnic versus Max Verstappen weliswaar een onjuiste uitleg gegeven aan het begrip portret zoals bedoeld in artikel 21 van de Auteurswet, maar alle overige cassatiemiddelen van Verstappen cs moeten worden verworpen. Dat concludeert procureur-generaal Ton Hartlief in een 34 pagina’s tellend advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad volgt doorgaans het advies van de procureur-generaal, maar is daartoe niet verplicht.

Samenwerking tussen auteurs en providers moet IE-inbreuken terugdringen

Nederlandse internetaanbieders zijn bereid om websites te blokkeren waarvan de inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten. Internetaanbieders en auteursrechthebbenden hebben de overeenstemming die zij hierover hebben bereikt, vastgelegd in het ‘Convenant Blokkeren Websites’ en – verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN – ondertekend.

De ene Ferrari is de andere niet

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 28 oktober 2021 geoordeeld dat het niet verplicht is om ieder onderdeel van een voortbrengsel waarvoor bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapmodel wordt gezocht afzonderlijk te publiceren, maar heeft er ook op gewezen dat de kenmerken van het betrokken onderdeel in de publicatie duidelijk zichtbaar en identificeerbaar moeten zijn.

‘Vermelding “gegarandeerd ongeautoriseerd” doet onvoldoende recht aan belang Jiskefet’

De encyclopedie over Jiskefet moet op straffe van een dwangsom van €5.000,- per dag worden voorzien van een sticker waaruit duidelijk blijkt dat het boek niet van Jiskefet zelf afkomstig is. ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vermelding “gegarandeerd ongeautoriseerd” onvoldoende recht doet aan het belang van Jiskefet c.s. dat de herkomst van het boek duidelijk is.’

Q&A over Wikken & Wegen: 'Arresten vertalen naar kinderverhalen… hoe ga je dat doen?'

‘Wikken & Wegen’ is een juridisch jeugdboek voor 10- tot 16-jarigen waarin cassatiezaken tot begrijpelijke verhalen zijn omgetoverd. Het boek is een initiatief van Koos de Wilt die eerder met kinderboekenschrijvers onder meer ‘Het grote Rijksmuseum voorleesboek’ samenstelde. Voor Wikken & Wegen wendde De Wilt zich tot De Brauw Blackstone Westbroek, waar zijn initiatief enthousiast werd ontvangen en ervaren cassatieadvocaat Maarten Schenck naar voren werd geschoven als sparring partner.

Ericsson’s verzoek om 'anti-anti suit injunction' afgewezen: ‘Geen reële dreiging dat Apple een anti suit injunction instelt’

De provisionele vordering van Ericsson om een AASI, een 'anti-anti suit injunction' op te leggen aan Apple is door de rechtbank in Den Haag afgewezen. In een tussenuitspraak acht de voorzieningenrechter het ‘niet aannemelijk dat sprake is van een dreiging die een bevriezende maatregel in afwachting van de behandeling van het kort geding rechtvaardigt’.

The robot skilled in the art: AI als uitvinder

In zijn vele verschijningsvormen is kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in staat om de menselijke uitvindingscapaciteit naar een geheel nieuw niveau te tillen. De hausse in AI-octrooiactiviteit lijkt daarmee ook nog lang niet bereikt. In deze bijdrage staat echter niet de octrooieerbaarheid van simulaties en AI centraal, maar de vraag wie of wat als uitvinder kan worden vermeld wanneer een AI-systeem ogenschijnlijk autonoom creëert, en wie de aanvraag rechtsgeldig kan indienen.

Margriet Koedooder: 'Hausse muziekindustrie gaat aan meeste artiesten voorbij'

De succesvolle beursintroductie van Universal eind september bevestigt dat het goed gaat met de muziekindustrie. Ondanks de coronacrisis, waardoor inkomsten uit livemuziek vrijwel wegvielen. Maar voor de meeste artiesten zijn nog geen betere tijden aangebroken. 'De industrie is vooral goed voor de industrie', zegt Margriet Koedooder (De Vos & Partners), als advocaat gespecialiseerd in muziekrecht.

Rubik’s Cube auteursrechtelijk beschermd: Beckx en Out of The Blue maken inbreuk

Over een paar maanden, van 28 tot en met 31 december 2021, vindt het wereldkampioenschap ‘Speedcubing’ plaats in Almere. Deelnemers over de hele wereld strijden met elkaar wie het snelst een Rubik’s Cube kan oplossen. Deze speelkubus, die over de hele wereld bekendheid geniet, is al ruim tien jaar onderwerp van een juridische strijd in Nederland en in Europa.

Geen bezwaar mogelijk tegen advies dat octrooi nietig is

In Nederland is het mogelijk op twee manieren een octrooi te krijgen. Via een verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau, waarbij in één keer voor alle landen die bij het Europees Octrooiverdrag zijn aangesloten een Europees octrooi verkregen kan worden. Na verlening valt dat Europese octrooi uiteen in nationale delen voor elk land waarvoor het Europese octrooi is aangevraagd. De andere route is het aanvragen van een Nederlands octrooi via het Octrooicentrum Nederland (OCNL).

Auteursrechtoorlog tussen stadsstofzuigers

In menig stadscentrum, station en winkelcentrum zie je, vaak in alle vroegte, ‘stadsstofzuigers’ rondrijden. Deze zelfrijdende stofzuigers zijn speciaal ontworpen voor de industriële- en stadsschoonmaak. Zij rijden met een maximum snelheid van 5 km/uur, waarbij zij worden begeleid en bediend door één schoonmaker. Dat de vormgeving van deze stadsstofzuigers wordt beschermd door het auteursrecht, is recent bevestigd door de rechtbank Den Haag.

Niet langer een automatisch verbod bij inbreuk op octrooien in Duitsland?

Afgelopen vrijdag, 25 juni 2021, was het zo ver in Duitsland. Na twee jaar van felle discussies zowel binnen als buiten de muren van het Duitse parlement, de Bundestag, nam de Duitse overheid de octrooi-moderniseringswet aan, die in hervormingen op de Duitse Octrooiwet voorziet. Het meest controversiële onderdeel van deze hervorming is de toevoeging van een proportionaliteitstoets als door octrooihouders een inbreukverbod wordt gevraagd bij de rechter.

‘We hebben octrooirechters nodig die niet bang zijn voor een wiskundige formule’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil een laagdrempelige, bestuursrechtelijke procedure introduceren waarin octrooien makkelijker aangevochten kunnen worden. De goed gekwalificeerde civiele octrooirechters van de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag mogen daardoor niet werkloos worden, stelt Peter de Lange van de Orde van Octrooigemachtigden in een toelichting op een recente brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe Auteurswet: datamining, billijke vergoeding en kwaliteit

Wellicht is het u ontgaan. Net als de rest van Nederland. Maar vorige week maandag 7 juni is de nieuwe Auteurswet van kracht geworden. Het is u allemaal vergeven, want het betreft juristerij op de vierkante millimeter. Typisch iets voor IE-nerds. Maar niettemin zitten er in de wetswijziging, als uitvloeisel van de implementatie van de Brusselse richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de Digital Single Market, een paar aardigheidjes die ik u niet wil onthouden.

Financier faalt, octrooihouder betaalt

Een octrooi geeft de eigenaar een 20-jarig monopolie, in ruil voor het openbaar maken van de beschermde uitvinding. Als het gaat om een geoctrooieerd geneesmiddel is in de praktijk een aanzienlijk deel van die 20 jaar al verstreken voor het middel echt op de markt komt. Dat heeft te maken met de zorgvuldige, maar langdurige procedures om een vergunning te krijgen voor het verhandelen van een geneesmiddel.

Connected cars: mag Nokia zijn licentienemers zelf kiezen?

Mag Nokia zijn licentienemers zelf kiezen? Dat is – simpel gezegd – één van de vragen die onlangs door het Landgericht Düsseldorf aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is gesteld. De Duitse rechter legde hierover vragen voor in het kader van een procedure tussen Nokia en Daimler (de autofabrikant) in het kader van het gebruik van geoctrooieerde telecommunicatietechnologie van Nokia in connected cars, zonder licentie daarvoor van Nokia.