U heeft gezocht op: *

7 resultaten

Datum Relevantie

Voorzieningenrechter houdt partner EY aan arbitragebeding

De partner vindt zichzelf een klokkenluider die intimidatiegedrag, oneigenlijke beïnvloeding en mogelijke overtreding van de mededingingswet binnen Ernst & Young (EY) aan de kaak stelt, EY concludeert na onderzoek door Van Doorne dat de aantijgingen niet kloppen. De voorzieningenrechter in Rotterdam komt in een uitspraak van 26 juli 2021 niet toe aan de vraag wie er gelijk heeft, want partijen hebben afgesproken onderlinge geschillen te beslechten door middel van arbitrage.

IntegriteitsWijzer Huis voor Klokkenluiders: ‘Integriteitsbeleid is vatbaar voor verbetering’

Met de lancering van de IntegriteitsWijzer stelt het Huis voor Klokkenluiders organisaties in staat om aan de hand van enkele gerichte vragen inzichtelijk te krijgen hoe het met het interne integriteitsbeleid is gesteld. De scan bestaat uit 35 vragen die inzichtelijk maken op welke punten het beleid goed of minder goed scoort. De Jurist stelde hierover enkele vragen aan Albert Roele, woordvoerder van het Huis.

Raad van State: veel onduidelijkheden in nieuwe wetgeving klokkenluiders

Omdat het nieuwe wetsvoorstel over klokkenluiders niet op alle punten de Europese en nationale regels met elkaar gelijk trekt, wordt het stelsel voor klokkenluiders complexer. ‘Dat komt de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid niet ten goede’, schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State. Ook wil de wetgevingsadviseur een strikte scheiding tussen onderzoek naar de melding van de misstand, en de ondersteuning van de klokkenluider.

Huis voor Klokkenluiders: integriteitsbeleid schiet vaak tekort

Het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties schiet nog vaak tekort. Zo is er ‘te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende’. Dat staat in een Verkenning die op 12 mei is gepubliceerd door het Huis voor Klokkenluiders.