U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Huis voor Klokkenluiders: integriteitsbeleid schiet vaak tekort

Het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties schiet nog vaak tekort. Zo is er ‘te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende’. Dat staat in een Verkenning die op 12 mei is gepubliceerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Raad van Discipline: managing partner heeft vertrouwen in de advocatuur niet ondermijnd

Een managing partner van een advocatenkantoor is in die hoedanigheid tuchtrechtelijk aanspreekbaar als hij het vertrouwen in de advocatuur schaadt of zich schuldig maakt aan ‘onwaardig gedrag’. Daarvan is geen sprake als hij weigert te erkennen dat een kantoorgenoot beroepsfouten heeft gemaakt: op dat punt is niet bij voorbaat sprake van een ‘verplichting’, aldus de Raad van Discipline in Den Bosch.