U heeft gezocht op: *

94 resultaten

Datum Relevantie

AFM start met vereenvoudigde afdoening boetezaken

Met ingang van 1 februari hanteert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vereenvoudigde afhandeling van boetezaken. Partijen wordt vanaf dan de mogelijkheid geboden om – door de overtreding te erkennen en de boete te accepteren – een verlaging van het boetebedrag van 15% te realiseren. De vereenvoudigde afhandeling is geen recht, maar een mogelijkheid die naar oordeel van de AFM kan worden aangeboden.

VVD: strengere regels voor bedrijven die zaken willen doen in China

Er moeten strengere regels komen voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in China. Als bedrijven beschikken over belangrijke technologie, zou er een veiligheidstoets moeten zijn, vóór ze in China mogen investeren. Zo moet worden voorkomen dat belangrijke technologische kennis in Chinese handen valt. Dat zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in de BNR-podcast De Strateeg.

Hof Amsterdam matigt declaraties advocatenkantoren met ruim een ton

Het gerechtshof Amsterdam heeft de vergoeding van declaraties van advocatenkantoren NautaDutilh en - in veel mindere mate - Sjöcrona van Stigt gematigd: in plaats van de gevraagde €320.000 krijgt de verzoeker – een luchtvrachtmakelaar – €210.000 vergoed voor rechtsbijstand in een strafzaak. Volgens het hof zijn de in rekening gebrachte uren en bedragen ‘(…) bovenmatig, met het oog op de aard en omvang van de strafzaak, de loop van de procedure, de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten en de overlegde declaraties’.

Schuldeisers kunnen zich niet langer aan akkoordprocedure Whoa onttrekken

De 'openbare akkoordprocedure buiten faillissement' is op 9 januari 2022 toegevoegd aan de Europese Insolventieverordening. Met deze regeling wordt voorkomen dat schuldeisers zich aan de akkoordprocedure onttrekken door naar een Europese rechter te stappen. Per 9 januari zal de Nederlandse rechter bovendien bepalen of hij internationaal bevoegd is om een beslissing te nemen.

Cliënt en juridisch adviseur: ‘Ik zorg dat iedereen volgens een bepaald procedé werkt en de juiste bewijslast opbouwt’

Advocaat John Wolfs structureerde samen met ondernemer Bram Troost (foto) van groente- en fruitbedrijf Lehman & Troost de afgelopen 25 jaar allerlei transacties in versproducten. ‘De versheid van het product laat niet toe om alles juridisch vast te leggen. Een product dat Moedertje Natuur geschapen heeft – geef dan maar een omschrijving van wat goed en niet goed is!’

Europese hof: contractbreuk met Iraanse partij mag als ‘disproportionele’ verliezen dreigen

Het Hof van Justitie voor de Europese Unie heeft het eind december 2021 gemakkelijker gemaakt voor bedrijven om contracten met zakenpartners uit Iran te verbreken vanwege de Amerikaanse sancties tegen het land. Als er ‘disproportionele’ verliezen dreigen, dan mogen ondernemers voortijdig opzeggen. Een Nederlandse rechter besloot in 2020 in een tussenvonnis nog dat de sancties van de regering-Trump onvoldoende reden waren om een overeenkomst met een Iraans bedrijf te beëindigen.

Directeur Andrea van de Velde, Ekelmans Advocaten: ‘Onze cliëntrelaties bestaan al jaren’

Andrea van de Velde begon haar carrière als advocaat, maar management trok haar nog meer. Van de Velde werd programmadirecteur bij de School of Law en commercieel manager bij een internationaal adviesbureau voor educatieve diensten, maar miste de advocatuur. Tien jaar geleden keerde ze daarin terug als kantoordirecteur van het nichekantoor Greenille. In 2017 stapte ze over naar wat toen nog Ekelmans & Meijer Advocaten heette. ‘Hier heb ik het beste van twee werelden’, zegt Van de Velde.

Notarissen passeerden in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het is het derde jaar op rij dat notarissen een recordaantal akten passeren. In 2016 passeerden ze gezamenlijk 1.557.672 akten. In 5 jaar tijd is het aantal notariële akten toegenomen met ruim 28 procent.

Dier&Recht verliest kort geding over publiekscampagne dierenleed

Stichting Dier&Recht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist in een kort geding dat was aangespannen door Agractie, een stichting die opkomt voor de belangen van de agrarische sector in Nederland. De rechtbank Amsterdam kwam eerder tot dezelfde beslissing.

Rechter: gebruik portret van ontslagen werknemer mag doorgaan

Carglass is een voorbeeld, maar ook Coolblue: bedrijven die eigen personeel inzetten als reclamezuil. Maar wat als de relatie ernstig verzuurt, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet? Volgens de kantonrechter in Rotterdam maakt Coolblue geen inbreuk op het portretrecht van een ontslagen eiser, nu die zowel impliciet als expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn portret. Bestelbussen met daarop de afbeelding van de werknemer mogen daarom blijven rijden.

Rechter in WHOA-zaak: niet wachten op de Hoge Raad

De rechtbank Amsterdam heeft in een WHOA-behandeling besloten een prejudiciële beslissing niet af te wachten. De rechter gaat mee in het uitgangspunt van partijen dat homologatie niet in de weg staat aan beantwoording van de aan de Hoge Raad voorgelegde vraag. ‘De rechtbank is gezien het tijdsverloop en de urgentie bij verzoekster van oordeel dat verzoekster de gelegenheid moet krijgen om haar bedrijfsvoering weer op te starten.’

Hoge Raad: horeca en winkeliers hebben hebben recht op huurkorting als gevolg van corona

Ondernemingen die afhankelijk zijn van de komst van publiek – horeca, winkels, theaters – hebben als gevolg van de coronapandemie recht op korting van de huur. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Als de huurovereenkomst voor 15 maart 2020 is gesloten, ‘kan aangenomen worden dat de waarde van het gebruiksrecht van het gehuurde zo sterk is verminderd dat de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties van de verhuurder en de huurder in ernstige mate is verstoord’.

Nieuwe garantieregels beschermen straks ook bij digitale aankopen

Om consumenten te beschermen als er iets mis is met hun digitale aankoop, gaan in de loop van 2022 nieuwe Europese regels gelden. De ‘wettelijke garantie’ geldt dan ook voor producten met een digitaal element (zoals ‘slimme’ producten), voor digitale diensten (zoals streaming) en voor digitale inhoud (zoals een e-book). In de regels wordt rekening gehouden met het feit dat consumenten online steeds meer in het buitenland kopen.

Culture eats compliance for breakfast

Bij advocaten- en notariskantoren hebben we een toename gezien van regelgeving op het terrein van compliance, denk aan de Wwft en DAC6. Afhankelijk van de sector zien ook veel bedrijfsjuridische afdelingen zich ook geconfronteerd met regelgeving waaraan zij moeten voldoen, denk bijvoorbeeld aan de financiële sector waar het compliant zijn met regelgeving een van de grootste prioriteiten is. Het verschilt trouwens per bedrijf of compliance onder Legal valt of een aparte afdeling is.

Onderzoeksraad: aanpak cyberdreiging moet snel beter, Nederland kwetsbaar

Om te voorkomen dat cyberaanvallen de maatschappij ontwrichten, moet Nederland zijn aanpak van digitale veiligheid snel en fundamenteel veranderen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport naar aanleiding van kwetsbaarheden in software van Citrix in 2019. Bij duizenden organisaties ontstonden beveiligingslekken door het probleem in de software van Citrix.

Q&A universitair docent Tim Walree: ‘De vraag is of bedrijven aansprakelijk zijn voor schade door beveiligingslek’

Afgelopen weekend waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) voor een ernstig beveiligingslek in de veel gebruikte softwaretool log4j. De cyberwaakhond raadt bedrijven en organisaties aan zich voor te bereiden op misbruik door internetcriminelen. Het lek kan vanuit juridisch perspectief grote gevolgen hebben, stelt universitair docent en onderzoeker privaatrecht en technologie Tim Walree (Radboud Universiteit). ‘De vraag is wel of je bedrijven daarvoor verantwoordelijk kunt houden’, zegt Walree.

Monitoring commissie corporate governance hekelt ‘afvinkexercities’ en ‘procesmatig rapporteren’

Beursvennootschappen kunnen en moeten meer betekenisvol rapporteren over naleving van de Corporate Governance Code. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in het Rapport Monitoring boekjaar 2020. Volgens de commissie is er nog te vaak sprake van een ‘afvinkexercitie’ en ‘procesmatig rapporteren’. Beursgenoteerde bedrijven zouden vaker moeten kiezen ‘voor een meer inhoudelijk relevante en betekenisvolle rapportage aan de hand van de aanknopingspunten die de onderliggende gedragsbepalingen bieden’.

Voorzieningenrechter: terugbetalingsregeling Astrazeneca niet onrechtmatig

De terugbetalingsregeling (TBR) die farmaceut Astrazeneca hanteert bij het middel SGLT-2 - remmers voor patiënten met diabetes - is niet onrechtmatig, en dat geldt ook voor de communicatie over het middel. Dat stelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Een terugbetalingsregeling maakt een geneesmiddel toegankelijk als een geneesmiddel niet wordt vergoed: de fabrikant betaalt dan de kosten van het middel terug aan de patiënt.