U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Volgen van personeel: alleen volgens het (OR-privacy) boekje

Begin april kopten de kranten dat naar schatting zeker een half miljoen thuiswerkers via bedrijfssoftware wordt gecontroleerd door hun werkgever. Daarom kwam de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begin vorige week met een ‘OR-privacyboekje’: een handreiking aan Ondernemingsraden die een cruciale rol innemen bij het opstellen van beleid bij het monitoren van werknemers.

Rol Ondernemingsraden bij privacy op de werkvloer

Nu thuiswerken steeds meer de norm is geworden, is er tegelijkertijd een tendens ontstaan onder werkgevers om werknemers meer te monitoren. In dat kader is het goed om te weten dat de Ondernemingsraad ex artikel 27 lid 1 l. van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een instemmingsrecht heeft bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt, en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen.

Ondernemingskamer: ondernemingsraad Mitsubishi niet ontvankelijk in strijd tegen nullijn

Op 17 november 2020 adviseerde de Ondernemingsraad Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) in Almere positief over een aanstaande reorganisatie, maar een week later toept de directie al over met een voorstel om over 2020 ook de ‘nullijn’ voor de salarissen te hanteren. De ondernemingsraad voelt zich bekocht, maar krijgt nul op het rekest bij de Ondernemingskamer.