U heeft gezocht op: *

20 resultaten

Datum Relevantie

Hof: ontslag op staande voet na inhouden loon vernietigbaar

Na inhouding van loon kan een werkgever niet ook nog een werknemer op staande voet ontslaan. Dat oordeelt het Hof in een zaak tegen McDonald’s die was aangespannen door een werknemer die weigerde om te re-integreren. ‘Het Hof acht de gevraagde verklaring voor recht dat het door McDonald’s gegeven ontslag op staande voet vernietigbaar althans onregelmatig was, toewijsbaar.’

ARAG: Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Dertig procent van de Nederlanders met een betaalde baan is onbekend met zijn of haar recht op een transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

CNN ontslaat drie medewerkers die naar kantoor kwamen zonder coronavaccinatie

Drie medewerkers van CNN die ongevaccineerd op kantoor verschenen, zijn ontslagen. Dit blijkt uit een interne memo in handen van de New York Times. Sinds het begin van dit jaar is het beleid van CNN dat personeel niet welkom is op de werkvloer zonder tegen het coronavirus te zijn ingeënt. ‘Laat ik helder zijn: we hebben op dit gebied een zerotolerancebeleid,’ aldus Jeff Zucker, directeur van CNN.

Gerecht Curaçao: ontslag op staande voet wegens weigering van vaccinatie is nietig

Een werkgever op Curaçao heeft een werkneemster ten onrecht op staande voet ontslagen omdat ze vaccinatie tegen corona weigert. Dat heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao vorige week beslist, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak. Volgens het gerecht is sprake van een niet gerechtvaardigde inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Ontslag op staande voet van advocaat niet rechtsgeldig, maar geen transitievergoeding

Ze mailde vanaf haar werkadres met een designbureau over een logo voor haar eigen, nieuw op te richten advocatenkantoor met drie collega’s, declareerde haar uren niet meer naar behoren en verwijderde urenstaten uit de administratie van haar werkgever. Ernstig verwijtbaar handelen, oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Hof beslecht met uitgesproken arresten ruzie binnen top Centric

Met twee uitgesproken arresten beslecht het gerechtshof in Den Haag de ruzie tussen ondernemer Gerard Sanderink uit Almelo en twee gewezen directeuren van het ICT-bedrijf Centric uit Gouda. De voormalige commercieel directeur krijgt van het hof een hogere billijke vergoeding toegewezen als compensatie voor de ‘onzorgvuldige, agressieve en beschadigende actie’ van de leiding van Centric.

Mondeling overeengekomen proeftijdbeding leidt tot billijke vergoeding van €55.000

Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst redelijk eenvoudig opzeggen. Een rechtsgeldig gegeven proeftijdontslag heeft verstrekkende gevolgen voor het inkomen van een werknemer en dient daarom uitdrukkelijk schriftelijk vooraf te worden overeengekomen. Daartegenover staat dat een niet-rechtsgeldig gegeven proeftijdontslag een kostbare exercitie kan worden voor een werkgever.

Terugdraaien ontslag afgewezen, bestuursconflict verder in bodemprocedure

De vordering van drie bestuursleden van Stichting Bospop om weer te worden toegelaten tot het uitoefenen van bestuurstaken, is eind vorige week door de voorzieningenrechter afgewezen. Over de vraag of het ontslagbesluit door de voorzitter van het bestuur en drie gedaagde bestuursleden rechtsgeldig is, heeft de rechter in kort geding echter geen uitspraak gedaan. Eisers hadden niet gedaagden moeten dagvaarden, maar de Stichting Bospop, aldus de rechter.

Getuigenverhoor in zaak ontslagen compliance officer wordt heropend

Het Gerechtshof Amsterdam stelt een op staande voet ontslagen compliance officer van een bank in de gelegenheid zowel zichzelf als meerdere getuigen in een contra-enquête te doen horen. De compliance officer, die oude handtekeningen van cliënten zou hebben laten knippen en plakken in nieuwe formulieren, mag zo proberen aan te tonen dat zijn ontslag op staande voet onterecht is.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap na faillissement?

Indien een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, heeft de werknemer aanspraak op de wettelijke transitievergoeding. De vraag rijst regelmatig hoe het aantal relevante dienstjaren berekend moet worden, met name als de huidige werkgever niet over de gehele looptijd van het dienstverband de werkgever is geweest van de betreffende werknemer.

Koolmees ziet af van aanpassing van de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, een compensatie aanvragen bij het UWV. De gedachte achter deze compensatie was dat werkgevers in dergelijke gevallen reeds twee jaar het loon hebben doorbetaald en mogelijk re-integratie kosten hebben gemaakt. De transitievergoeding zou dan een onevenredig zware belasting voor de werkgever betekenen.

Hof Arnhem handhaaft ontslag docent die kritisch boek schreef met ‘herleidbare collega’s’

Na de publicatie van een kritisch boek over een nieuwe onderwijsmethode - en eenvoudig herleidbare collega’s - werd een docente van het ROC Nijmegen ontslagen. In hoger beroep oordeelt de rechter dat het ontslag terecht is, en handhaaft de transitievergoeding. Anders dan de kantonrechter voegt het Hof hier een billijke vergoeding van €40.000 bruto aan toe.

Stichtingsbestuurder verliest arbeidsrechtelijke ontslagbescherming per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dit heeft onder meer gevolgen voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder. Feitelijk wordt met de inwerkingtreding van de WBTR (onder andere) de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag gelijkgesteld aan die van de statutair bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.

Ontslag op staande voet wegens pakje fruitsap 'te zware sanctie'

Ging het in juli 2020 bij winkelketen Action om een plastic zakje met een verwaarloosbare waarde, nu hebben we een onderhoudsbedrijf met een pakje fruitsap bij de hand. Volgens de werknemer zou het pakje toch weggegooid worden, en bovendien werd het opgedronken op een snikhete dag. Hij vindt de de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland aan zijn zijde, zij het op andere gronden.