U heeft gezocht op: *

10 resultaten

Datum Relevantie

Ericsson’s verzoek om 'anti-anti suit injunction' afgewezen: ‘Geen reële dreiging dat Apple een anti suit injunction instelt’

De provisionele vordering van Ericsson om een AASI, een 'anti-anti suit injunction' op te leggen aan Apple is door de rechtbank in Den Haag afgewezen. In een tussenuitspraak acht de voorzieningenrechter het ‘niet aannemelijk dat sprake is van een dreiging die een bevriezende maatregel in afwachting van de behandeling van het kort geding rechtvaardigt’.

De financiële gevolgen van de route naar de huurprijsherziening bezien

Het staat verhuurder en huurder in beginsel vrij in een huurovereenkomst een huurprijs vast te stellen die hen goed dunkt. Voor zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’, in de volksmond ook wel winkelruimte genoemd, geldt echter een bijzondere wettelijke regeling die verhuurder en huurder de mogelijkheid biedt op gezette tijden een verzoek tot huurprijsherziening te doen bij de rechter.