U heeft gezocht op: *

198 resultaten

Datum Relevantie

Q&A hoogleraar Sven Brinkhoff: ‘Politieke discussie nodig over wenselijkheid opsporing door private partijen’

In een proefproces buigt het gerechtshof Den Haag zich over de vraag of het Openbaar Ministerie (OM) verdachten van verzekeringsfraude mag vervolgen op grond van onderzoek door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen. Vorig jaar was er ophef over fraudeonderzoek binnen ondernemingen door advocaten. ‘Dit zijn geen geïsoleerde zaken’, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht (Open Universiteit). ‘Ze staan symbool voor een grotere beweging van burgeropsporing, waarin de burger zelf informatie verzamelt voor een strafzaak.’

Kan Milieudefensie 30 Shell-processen betalen?

De vereniging Milieudefensie publiceerde donderdag zijn aangekondigde 'hitlist' van dertig bedrijven. Voor de zomer moeten die een klimaatplan hebben waarin staat hoe ze de uitstoot van kooldioxide met 45% gaan terugbrengen. Wie zich niet aan de deadline van 15 april houdt, kan een klimaatproces verwachten. Een rechtszaak dus, zoals Milieudefensie eerder won van energieconcern Shell.

Rechtbank vernietigt door Gedeputeerde Staten verleende vergunning aan Tata Steel

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) heeft ten onrechte niet getoetst of een verleende vergunning aan Tata Steel voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook heeft GS ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel. De rechtbank Noord-Holland heeft daarom de verleende vergunning vernietigd.

Voormalig officier van justitie moet beweringen over ‘illegale stortingen’ granuliet rectificeren

Voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld moet zijn uitlatingen in het televisieprogramma Zembla over de illegale stortingen van granuliet door het bedrijf Bontrup/Graniet Import Benelux in oppervlaktewater rectificeren. Dat heeft de bodemrechter in Den Haag woensdag bepaald. De opmerking van Biezeveld dat het bedrijf strafbaar handelde, is onrechtmatig.

Anonimisering energieleverancier opgeheven: Enstroga nu genoemd in vonnis

De anonimisering van een energieleverancier in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is alsnog opgeheven. Het blijkt te gaan om het onlangs gefailleerde Enstroga. De rechtbank had de uitspraak eerder geanonimiseerd omdat het noemen van de naam van het bedrijf herleidbaar zou zijn tot een natuurlijke persoon, maar is nu teruggekomen van deze beslissing.

Naam energieleverancier niet in vonnis

De rechtbank Midden-Nederland heeft de naam van een energieleverancier in een uitspraak geanonimiseerd. Dat lijkt op gespannen voet te staan met de Anonimiseringsrichtlijnen van de rechterlijke macht waarin is bepaald dat gegevens van rechtspersonen en bestuursorganen niet worden geanonimiseerd. Volgens een woordvoerder is echter sprake van een uitzondering, omdat de naam van het bedrijf herleidbaar is tot een natuurlijke persoon.

Hoge Raad: Yukos-zaak naar gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Den Haag heeft naar het oordeel van de Hoge Raad een steek laten vallen in haar oordeel in de Yukos-zaak, en daarom moet het gerechtshof Amsterdam nu opnieuw over de kwestie oordelen. Het betekent de zoveelste verlenging in het al zestien jaar durende juridische steekspel over het faillissement van het oliebedrijf. De inzet: $50 mrd, door de Russische Federatie te betalen aan oud-aandeelhouders van Yukos.

Rechtbank: fusie tussen Optas Pensioenen en Aegon blijft overeind

Hij staat te blaffen bij verkeerde bomen: de pensioengerechtigde die zich verzet tegen de fusie tussen pensioenfonds Optas (havenarbeiders) en Aegon Levensverzekering in 2018. Zijn betoog komt er volgens de rechtbank Den Haag op neer dat er bij de fusie geen rekening is gehouden met zijn aanspraak op ‘onvoorwaardelijke indexering’ van zijn pensioen. Die kwestie moet hij echter voorleggen aan de kantonrechter, en ‘ligt in de onderhavige procedure daarom niet voor’.

OK-functionaris Charlotte Insinger: ‘De OK moet actiever zoeken naar vrouwen en mensen van kleur’

Charlotte Insinger heeft veel commissariaten en toezichtfuncties. Ze was OK-functionaris in spraakmakende zaken, zoals bij Meavita, Eneco en het Slotervaartziekenhuis. Maar de leerzaamste OK-benoeming was bij een centrum voor oudere doven. ‘Wat ik bijvoorbeeld niet wist: in gebarentaal maak je geen zinnen. Er zitten heel veel overbodige woorden in een zin.’

Kantonrechter: naar leeftijd gedifferentieerde werknemerspremie objectief gerechtvaardigd

Op 18 augustus 2021 heeft de kantonrechter in Arnhem geoordeeld over de vraag of sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd bij een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage op basis van een staffel. Deze leeftijdsafhankelijke staffel houdt in dat naar mate de werknemer ouder is, zijn pensioenbijdrage hoger wordt, variërend van 7,3% van de pensioengrondslag (voor 21-24-jarigen) tot 29,1% daarvan (voor 65-67-jarigen).

Orde: maximering processtukken gaat ten koste van 'fundamentele rechten' rechtzoekenden

De door de gerechtshoven eenzijdig ingevoerde maximumlengte van processtukken in civiele zaken gaat ten koste van 'fundamentele rechten in ons rechtstelsel’. Dat stelt de Orde in een stuk met schriftelijke opmerkingen over de prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd over de limitering. Daar komt bij dat de maatregel – mocht die al aan de orde zijn – een zaak is van de wetgevende macht, en niet van de rechtspraak.

Uitzend- of payrollovereenkomst?

Payrolling is ontstaan als een middel om - vooral kleine - werkgevers te ontzorgen door administratieve verplichtingen weg te nemen die aan het werkgeverschap zijn verbonden. Dit komt voor in verschillende vormen, van het uitbesteden van de salarisadministratie tot het overdragen van het personeelsbestand. Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland een oordeel moeten geven over de vraag of sprake was van een uitzendovereenkomst of van een zogenaamde payrollovereenkomst.

Hof Den Bosch: twaalf jaar lang niet doorgeven van vijfde cijfer levert een nota op van €10.000

Een klant van Greenchoice heeft twaalf jaar lang slechts ongeveer 10% van haar stroomverbruik betaald, door bij het doorgeven van de meterstanden alleen de eerste vier cijfers op het telraam in te vullen, en niet het vijfde. De fout - onduidelijk is of er sprake is van opzet - kwam aan het licht bij de wissel naar een slimme meter. De klant moet Greenchoice ruim €10.000 plus rente betalen, stelt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Bonusplafond bij market makers terecht niet gehandhaafd

In 2014 is een Europese richtlijn voor banken en beleggingsondernemingen in werking getreden. Daarin waren onder meer een aantal beloningsvereisten opgenomen. Meest in het oog springend was het bonusplafond, met als hoofdregel dat de variabele beloning van bepaalde medewerkers niet meer mocht bedragen dan 100% of 200% van de vaste beloning. Overigens is dit Europese kader recent gewijzigd, waardoor voor een groot deel van de beleggingsondernemingen geen strikt Europees bonusplafond meer geldt.

CRvB: Wettelijke ontslagleeftijd voor rechters is geen leeftijdsdiscriminatie

De wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar voor ontslag van rechterlijk ambtenaren is een passend en noodzakelijk middel om twee legitieme doelen te behalen: het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het bevorderen van de doorstroming binnen de rechterlijke organisatie. De maximale leeftijdsgrens levert daarom geen verboden leeftijdsonderscheid op. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld.

Toepasselijk recht op de internationale arbeidsovereenkomst in de transportsector

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent een oordeel gegeven over een casus waarin tien Hongaarse chauffeurs in 2013 als internationaal vrachtwagenchauffeur werkzaam waren. Zij hadden een, in het Hongaars opgestelde, arbeidsovereenkomst gesloten met een Hongaarse vennootschap. Deze Hongaarse vennootschap is een zusterbedrijf van een Nederlands transportbedrijf. In de arbeidsovereenkomst was geen rechtskeuze opgenomen en de chauffeurs claimden de toepasselijkheid van Nederlands recht.

Juridicum Vitae: Callista Meijer van de Ondernemingskamer

In de rubriek Juridicum Vitae laten we juristen aan het woord over hun juridische loopbaan. In deze aflevering Callista Meijer, rechter Handelssector Hof Amsterdam, sinds 2019 in de Ondernemingskamer. ‘Toen er een buitenstage beschikbaar was bij KLM, dacht ik: “Dat is ‘m. Dat is precies wat ik wil doen!” Ik wilde met mijn poten in de klei om te kijken hoe het nou reilt en zeilt in het zakenleven.’

Haagse rechter bepaalt of strafbeschikking OM een uitsluitingsgrond in aanbesteding is

De gemeente Den Haag wil het zwemvervoer van leerlingen gunnen aan een vervoersbedrijf waarvan een directeur vorig jaar een strafbeschikking kreeg van het OM vanwege betrokkenheid bij niet-ambtelijke omkoping. Een concurrent van het vervoersbedrijf vindt dat Den Haag het bedrijf daarom moet uitsluiten van de aanbesteding, maar dat weigert de gemeente.