U heeft gezocht op: *

73 resultaten

Datum Relevantie

Geen vennootschap onder firma tot stand gekomen ondanks inschrijving in handelsregister

Een inschrijving van een vennootschap onder firma in het handelsregister is een indicatie voor het bestaan van die vennootschap, maar daaraan kan volgens de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 18 november 2020 geen beslissende betekenis worden toegekend. Het gaat er om of er een overeenkomst ligt, en of aan die overeenkomst ‘daadwerkelijk uitvoering’ is gegeven.

Pan-Europees dispuut: Xiaomi maakt geen inbreuk op Sisvel octrooi

De rechtbank Den Haag heeft in een vonnis van 4 november geoordeeld dat Xiaomi geen inbreuk maakt op een octrooi van Sisvel, omdat het octrooi niet essentieel is voor de 4G standaard. Deze rechtszaak maakt deel uit van een breder, pan-Europees octrooigeschil tussen beide partijen, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht lijkt.

Procedeerverbod voormalig werknemer SRK houdt stand bij gerechtshof

Een voormalig werknemer van SRK laat geen weg onbenut om zijn ongenoegen over de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in 2014 duidelijk te maken: veelvuldig hoger beroep, een verzoek om voorlopig getuigenverhoor, een procedure tot strafontslag van een andere werknemer van SRK en een procedure tot aan de Hoge Raad over de dekking van een verzekeringspolis van zijn partner, uitgevoerd door… SRK.

Nederlaag farmaceut AstraZeneca tegen zorgverzekeraar Menzis in octrooizaak

De betekening van een kort geding vonnis aan de wederpartij – waarmee te kennen wordt gegeven dat dwangsommen zullen worden ingezet om de uitkomst van dat kort geding af te dwingen – is farmaceut AstraZeneca duur komen te staan in een octrooistrijd tegen zorgverzekeraar Menzis. Want wat bleek: de octrooiaanspraak van AstraZeneca hield later geen stand bij de hogere rechter. Daarom moet de farmaceut de door Menzis gemaakte hogere zorgkosten – te berekenen vanaf dat kort geding – vergoeden.

On-line zittingen: de gang van zaken bij pleidooi in octrooizaken

Langzaam maar zeker begint iedereen gewend te raken aan de online communicatieplatforms die sinds de komst van Covid-19 niet meer weg te denken zijn. Zo ook de Haagse octrooikamer. Tijdens het on-line octrooicongres op 8 september 2020 gaven octrooirechters van de rechtbank aan dat in ieder geval tot het einde van dit jaar alle zittingen in octrooizaken in beginsel via video zullen plaatsvinden.

Rechter over flitskrediet: ‘onrechtmatig business model’

De rechtbank Rotterdam heeft zich in twee verschillende uitspraken achter toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) geschaard als het gaat om de aanpak van aanbieders van flitskredieten. In het ene geval is sprake van een ‘onrechtmatig business model’ dat gedaagde zo lang mogelijk in stand hield om ‘zoveel mogelijk geld te verdienen’, in het andere geval is sprake van het aanbieden van die kredieten – zonder vergunning – vanuit een Nederlands kantoor van een buitenlandse bank.

Nieuwe coronamaatregelen: fysieke zittingen in rechtszalen blijven doorgaan

De nieuwe coronamaatregelen die maandagavond door het kabinet zijn aangekondigd hebben voorlopig geen invloed op de werkwijze van de rechtspraak. Dat laat de Raad voor de Rechtspraak weten in een persbericht. ‘Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeter-norm zijn ingericht kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan,’ aldus de Raad.

Raadsheer Bart Stapert: ‘Het enige dat de Democraten nu kunnen doen is vertragen'

Vijf dagen gelden overleed de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Ondertussen zijn alle ogen gericht op Donald Trump, die haast maakt een opvolger te vinden voor het feministisch icoon. Daarmee kan de zittende president een conservatieve meerderheid van 6-3 behalen in het Hooggerechtshof, nog voordat zijn eerste termijn afloopt. Dat kan verstrekkende consequenties hebben voor het politieke klimaat in de Verenigde Staten, zegt raadsheer Bart Stapert, die er jarenlang als advocaat werkte.

Hoge Raad: economisch delict moet naar de economische kamer van de rechtbank

Een werknemer overlijdt in 2017 tijdens het verrichten van werkzaamheden aan een sluis. Daarop worden bij twee ondernemingen - en een natuurlijke persoon - documenten, een laptop en een telefoon in beslag genomen. Omdat het gaat om een economisch delict, hoort een klaagschrift over die inbeslagname thuis bij de economische kamer van de rechtbank, aldus de Hoge Raad.

Voormalig werknemer van Shell krijgt procedeerverbod opgelegd

Een voormalig werknemer van Shell heeft begin september een procedeerverbod opgelegd gekregen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Shell heeft er, mede gelet ook op de steeds oplopende kosten van de procedures, ‘belang bij van verdere kosten verschoond te blijven, daar waar de kansen van slagen van [eiser] vrijwel nihil zijn geworden’, aldus de rechter.

Meer duidelijkheid voor polishouders door COVID-19 ‘testzaak’ in Verenigd Koninkrijk

De Engelse rechter oordeelde afgelopen woensdag over de vraag of schade als gevolg van COVID-19 vergoed moet worden door Britse bedrijfsschadeverzekeraars. Op initiatief van de Financial Conduct Authority (FCA), de Britse toezichthouder, sprak de High Court zich uit over een twintigtal voorbeeldbepalingen van acht verschillende verzekeraars. De uitspraak pakt op een belangrijk punt goed uit voor de polishouders.