U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Nieuwe maatregelen voor de trustsector

Vorige week publiceerde demissionair minister Hoekstra van Financiën de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat een substantieel aantal partijen zich aan de wetgeving voor trustkantoren onttrekt. In een brief aan de Tweede Kamer gaat Hoekstra in op de resultaten van het onderzoek en kondigt hij aan welke nieuwe maatregelen het demissionaire kabinet en mogelijk het volgende kabinet gaan treffen.

Boete trustkantoor gehandhaafd wegens ‘reputatierisico voor de trustsector’

Trustkantoor TMF leent geld uit dat niet wordt aangewend voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique, maar dat wordt doorgesluisd naar het ministerie van Defensie van dat land en wordt verduisterd. De Nederlandsche Bank (DNB) ging over tot het opleggen van een boete, die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) nu vrijwel volledig handhaaft. ‘Met de rechtbank is het College van oordeel dat geen grond bestaat voor de conclusie dat DNB had moeten afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete aan appellante op grond van (ontbrekende) ernst en verwijtbaarheid.’