U heeft gezocht op: *

8 resultaten

Datum Relevantie

CBb: uitschrijving vennoot door Kamer van Koophandel terecht geweigerd

De Kamer van Koophandel heeft terecht besloten een verzoek tot uitschrijving van een vennoot – ingediend door een andere vennoot – niet te honoreren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist. Volgens het college laat communicatie tussen partijen ‘geen duidelijk en consistent beeld zien van de bedoelingen’ van de vennoot om wiens uitschrijving was verzocht.

Ondernemingskamer buigt zich over nalatenschap Roemeense miljonair

Wie komen de ondernemingen en het vermogen toe van de overleden Roemeense miljonair Dan Adamescu (foto, midden)? Die vraag stond centraal donderdag in een zaak tussen Adamescu’s tweede vrouw Carmen en zijn zoon Alexander in de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. The Nova Group, vennootschap van Dan Adamescu, is gevestigd in Amsterdam.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en RvC

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER). De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel met deze strekking.

Adviescommissie kritisch over wet turboliquidatie: op onderdelen ‘niet voldoende doordacht’

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onderschrijft de doelstelling van de tijdelijke wet turboliquidatie dat ondernemers op eenvoudige wijze hun lege rechtspersoon moeten kunnen ontbinden en uitschrijven. Daarbij is volgens de GCV van groot belang dat misbruik wordt tegengegaan. Het evenwicht tussen die twee doelstellingen is volgens de GCV in een aantal gevallen echter ‘niet goed doordacht’.

Contracteren met de netbeheerder

Wij rapporteerden eerder over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarin werd geoordeeld dat de Algemene Voorwaarden bij de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen een netbeheerder en een verhuurder ook doorwerken jegens de huurder – ook al is de huurder niet de contractant. In deze bijdrage gaan we een stapje verder: een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ziet op situaties waarin de ATO op naam staat van een andere partij dan de partij die op grond van de Elektriciteitswet 1998 als afnemer kwalificeert.

Stichtingsbestuurder verliest arbeidsrechtelijke ontslagbescherming per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dit heeft onder meer gevolgen voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder. Feitelijk wordt met de inwerkingtreding van de WBTR (onder andere) de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag gelijkgesteld aan die van de statutair bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.

Geen vennootschap onder firma tot stand gekomen ondanks inschrijving in handelsregister

Een inschrijving van een vennootschap onder firma in het handelsregister is een indicatie voor het bestaan van die vennootschap, maar daaraan kan volgens de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 18 november 2020 geen beslissende betekenis worden toegekend. Het gaat er om of er een overeenkomst ligt, en of aan die overeenkomst ‘daadwerkelijk uitvoering’ is gegeven.