U heeft gezocht op: *

4 resultaten

Datum Relevantie

Contracteren met de netbeheerder

Wij rapporteerden eerder over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarin werd geoordeeld dat de Algemene Voorwaarden bij de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen een netbeheerder en een verhuurder ook doorwerken jegens de huurder – ook al is de huurder niet de contractant. In deze bijdrage gaan we een stapje verder: een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ziet op situaties waarin de ATO op naam staat van een andere partij dan de partij die op grond van de Elektriciteitswet 1998 als afnemer kwalificeert.

Stichtingsbestuurder verliest arbeidsrechtelijke ontslagbescherming per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dit heeft onder meer gevolgen voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder. Feitelijk wordt met de inwerkingtreding van de WBTR (onder andere) de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag gelijkgesteld aan die van de statutair bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.

Geen vennootschap onder firma tot stand gekomen ondanks inschrijving in handelsregister

Een inschrijving van een vennootschap onder firma in het handelsregister is een indicatie voor het bestaan van die vennootschap, maar daaraan kan volgens de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak van 18 november 2020 geen beslissende betekenis worden toegekend. Het gaat er om of er een overeenkomst ligt, en of aan die overeenkomst ‘daadwerkelijk uitvoering’ is gegeven.