U heeft gezocht op: *

91 resultaten

Datum Relevantie

Procter & Gamble moet vergelijkende reclame wasmiddel Ariel met Robijn staken

Zeepfabrikant Procter & Gamble mag in een vergelijkende reclame ten opzichte van concurrent Robijn van Unilever niet langer claimen dat van laatstgenoemde merk twee aanbevolen doses nodig zijn om even effectief te zijn als één dosis Ariel. Dat heeft de rechtbank Rotterdam eind vorige week in kort geding beslist. Volgens de voorzieningenrechter is tv-commercial misleidend, en daarom onrechtmatig jegens Unilever.

Dier&Recht verliest kort geding over publiekscampagne dierenleed

Stichting Dier&Recht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist in een kort geding dat was aangespannen door Agractie, een stichting die opkomt voor de belangen van de agrarische sector in Nederland. De rechtbank Amsterdam kwam eerder tot dezelfde beslissing.

Den Haag voor de rechter gedaagd vanwege weren waterstoftaxi’s in aanbesteding

Een brandstofleverancier uit Den Haag vindt dat de gemeente ten onrechte waterstoftaxi’s heeft uitgesloten van de aanbesteding van doelgroepenvervoer. De onderneming Kerkhof & Zn was de eerste die in Nederland een particulier pompstation voor deze duurzame brandstof opende, maar die pomp zou door de beslissing van de gemeente nu onvoldoende renderen. Het bedrijf vraagt de voorzieningenrechter om in te grijpen.

Voorzieningenrechter: reisadviezen voor buiten de EU hoeven niet te worden aangepast

De Staat hoeft de reisadviezen voor landen buiten de EU niet aan te passen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag beslist. Het onderscheid tussen landen in de EU en landen buiten de EU is weliswaar ‘niet geheel consequent’, maar past - gelet op de gegevensuitwisseling over corona binnen Europa en het vrije verkeer van personen - wel binnen de beleidsruimte die de Staat heeft, aldus de rechter.

AstraZeneca door concurrent Boehringer beschuldigd van oneerlijke handelspraktijk

Het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca wordt door concurrent Boehringer Ingelheim beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken bij de promotie van een geneesmiddel tegen suikerziekte. AstraZeneca zou suikerpatiënten met lichtere klachten gratis de remmer verstrekken, terwijl niet zou zijn aangetoond dat het middel voor deze categorie afdoende werkt.

Eis Privacy First over nummerplaatherkenning afgewezen: geen spoedeisend belang

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Privacy First over de Wet automatische nummerplaatherkenning (ANPR) afgewezen. Stichting Privacy First eiste in een kort geding tegen de Staat buitenwerkingstelling van de wet en verwijdering van de verzamelde gegevens. Wegens gebrek aan spoedeisend belang wees de kortgedingrechter de eis af, en kwam daarom niet toe aan de inhoudelijke behandeling.

Rectificatie of niet?

Kan de rechter plaatsing van een rectificatie op sociale media bevelen nadat iemand daar een onjuist of misleidend bericht heeft geplaatst? In algemene zin is het antwoord: ja. Maar in een concreet geval kan het lastig zijn negatieve berichtgeving op deze manier recht te laten zetten, zeker als geruime tijd is verstreken sinds het oorspronkelijke bericht werd geplaatst. Dat laat ook een uitspraak van het Hof Den Bosch van 28 september zien.

Betaalplatform moet gegevens ‘foute’ adverteerders verstrekken aan Audi

Een betaalplatform dat transacties op Marktplaats uitvoert, moet van de Haagse voorzieningenrechter gegevens van adverteerders van namaakproducten aan autoproducent Audi verstrekken. Het gaat om aanbieders die bandenvelgen en airbags onder de naam van Audi op internet verkopen. Die producten zouden kwalitatief veel slechter zouden zijn dan de authentieke producten van de Duitse fabrikant.

Hudson's Bay Canada moet voorschot betalen van €7 mln aan verhuurder ASR

Moeder Hudson's Bay Canada moet een voorschot van €7 mln betalen aan ASR, het bedrijf dat winkelpanden verhuurde aan het in 2019 gefailleerde Hudson's Bay Nederland. Dat heeft rechtbank Amsterdam eind september in kort geding beslist, zo blijkt op een op 4 oktober 2021 gepubliceerde uitspraak. Volgens de voorzieningenrechter heeft ASR een spoedeisend belang, en is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter een aanzienlijk deel van de in totaal gevorderde €60 mln zal toewijzen.

Boardroomcoup mislukt: toezichthouders moeten weer worden ingeschreven in Handelsregister

Een fusie tussen de welzijn-instellingen Sociom enerzijds en ONS Welzijn, Sterker en Wel.kom anderzijds lijkt op rolletjes te lopen, maar dan gooit de enige bestuurder van Sociom de kont tegen de krib. In de Raad van Toezicht van Sociom ontstaat vervolgens een patstelling, die door de enige bestuurder wordt doorbroken door twee toezichthouders met terugwerkende kracht te laten schrappen uit het Handelsregister. Dat gaat niet zomaar, aldus de Rechtbank Oost-Brabant.

Voorzieningenrechter in horecazaak: ‘niet bevoegd om wetgevingsbevel te geven’

De vordering in kort geding van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat nachtclubs en discotheken open kunnen onder dezelfde voorwaarden als de overige horeca, is vandaag afgewezen. ‘KHN wil dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien. De voorzieningenrechter is niet bevoegd om zo’n wetgevingsbevel te geven’, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Voorzieningenrechter: Rabobank te snel met opzeggen bankrelatie

De Rabobank moet de financiële dienstverlening aan een wit- en bruingoedbedrijf van twee broers voortzetten. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank Amsterdam. Volgens de rechter is het bedrijf TGA op ‘onaanvaardbare wijze klem gezet’ door de bank, nu deze een vertrouwensbreuk aanvoerde zonder een uitgebreid ‘Know Your Customer-onderzoek’ te verrichten.

Slachtoffer toeslagenaffaire: eerst geplukt door de Belastingdienst, daarna door de advocaat

Een slachtoffer van de toeslagenaffaire krijgt, nadat ze ten onrechte als fraudeur was aangemerkt, bijna €50.000 schadevergoeding van de Belastingdienst. Daarvan wordt €40.000 overgemaakt naar de Stichting Derdengelden van haar advocaat. Die besluit zijn declaraties – waar cliënt de juistheid van betwist – ter waarde van in totaal €35.000 te verrekenen, waardoor er voor de cliënt slechts €5.000 over blijft. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam grijpt in, zo blijkt uit een op 23 juli gepubliceerde uitspraak.

Terugdraaien ontslag afgewezen, bestuursconflict verder in bodemprocedure

De vordering van drie bestuursleden van Stichting Bospop om weer te worden toegelaten tot het uitoefenen van bestuurstaken, is eind vorige week door de voorzieningenrechter afgewezen. Over de vraag of het ontslagbesluit door de voorzitter van het bestuur en drie gedaagde bestuursleden rechtsgeldig is, heeft de rechter in kort geding echter geen uitspraak gedaan. Eisers hadden niet gedaagden moeten dagvaarden, maar de Stichting Bospop, aldus de rechter.

Regelafstand in aanbestedingsdocument: teveel aangeleverde tekst terecht buiten beschouwing

Actueel in het kader van de discussie over de lengte van processtukken bij de gerechtshoven: de aanbestedende dienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft juist gehandeld door de regelafstand in een aanbestedingsdocument aan te passen, en het teveel aan aangeleverde tekst vervolgens buiten beschouwing te laten. Dat heeft de rechtbank Den Haag in kort geding beslist in een op 14 juli gepubliceerde uitspraak.

Kamer van Koophandel ‘te strikt’ bij toepassing regelgeving hergebruik

De Kamer van Koophandel is ‘te strikt’ bij de uitleg van de regelgeving over hergebruik van overheidsinformatie. De zakelijke dataproviders kunnen daarom voorlopig hun dienstverlening ongewijzigd voortzetten. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland die was aangespannen door de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) tegen de Kamer van Koophandel.

Voorzieningenrechter: beperkingen bij opening sportscholen niet onrechtmatig

De Staat handelde niet onrechtmatig door aan de heropening van de sportscholen en fitnesscentra van 19 mei 2021 voorwaarden te verbinden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag in twee uitspraken beslist. Er ‘geen grond voor de conclusie dat de ministeriële regeling voor wat betreft het handhaven van deze beperkingen voor binnensportlocaties onmiskenbaar onverbindend is’.

‘Jullie zoeken het maar uit, ik vertrek’: geen opzegging arbeidsovereenkomst

Een administratief medewerker die vanwege corona niet op kantoor wilde werken en zijn werkgever liet weten te willen vertrekken, mag toch blijven. De mededeling - ‘jullie zoeken het maar uit, ik vertrek’ - kan volgens de rechter niet worden aangemerkt als een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’ om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat oordeelde de rechtbank Noord-Nederland in een op 31 mei gepubliceerde uitspraak.

Verrekening van tijdens Corona niet gewerkte inhaaluren niet toegestaan

Op 6 mei 2021 heeft de kantonrechter Lelystad vonnis gewezen in een kort geding procedure die speelde tussen vakbond FNV en een werkgever in de metaalsector. Deze werkgever was binnen de kaders van de CAO Metalektro met ingang van 14 april 2020 met haar ondernemingsraad overeengekomen dat in verband met de coronapandemie een zogeheten urenbank - ook wel flexbank genoemd - zou worden ingesteld.