U heeft gezocht op: *

41 resultaten

Datum Relevantie

Q&A EU-parlementslid Paul Tang: ‘Nieuwe wet verandert digitale markt ingrijpend’

Met grote meerderheid stemde het Europees Parlement onlangs voor de Digital Markets Act (DMA). Dit wetsvoorstel bevat een pakket maatregelen dat de marktmacht van vooral Amerikaanse big tech bedrijven in Europa aan banden moet leggen. ‘Deze wet gaat de nieuwe norm zetten’, zegt Europarlementariër Paul Tang, als onderhandelaar betrokken bij het wetsvoorstel.

Culture eats compliance for breakfast

Bij advocaten- en notariskantoren hebben we een toename gezien van regelgeving op het terrein van compliance, denk aan de Wwft en DAC6. Afhankelijk van de sector zien ook veel bedrijfsjuridische afdelingen zich ook geconfronteerd met regelgeving waaraan zij moeten voldoen, denk bijvoorbeeld aan de financiële sector waar het compliant zijn met regelgeving een van de grootste prioriteiten is. Het verschilt trouwens per bedrijf of compliance onder Legal valt of een aparte afdeling is.

Tweede Kamer laat nieuwe wetten toetsen door wetenschappers

In opdracht van de Universiteiten van Nederland (UNL, voorheen de VSNU) kunnen twee wetenschappers worden aangewezen die in samenspraak met de Tweede Kamer wetten gaan toetsen. Dat meldt ScienceGuide. De afgelopen jaren heeft de Kamer al geëxperimenteerd met het laten toetsen van een aantal wetsvoorstellen door experts uit de wetenschap. Dit experiment is succesvol gebleken, daarom wil de Kamer hiermee door.

Wet Markt en Overheid onder het mes om ondernemer beter te beschermen

Uit evaluatie van de wet Markt en Overheid is gebleken dat bedrijven door de overheid te laat - of zelfs helemaal niet - bij besluitvorming worden betrokken als het gaat om economische activiteiten die door die overheid zelf worden uitgevoerd. Ook worden besluiten vaak niet goed wordt onderbouwd. Wijziging in de wet moet ondernemers wat dit betreft beter gaan beschermen.

Q&A hoogleraar Rheinfeld: ‘Als een klacht herleidbaar is, durft een voedselleverancier alsnog niet te klagen’

Op 1 november ging de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (OHP) in. De wet moet de onderhandelingspositie van boeren, telers, tuinders en vissers tegenover grotere marktpartijen versterken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op naleving van de wet en in 2022 komt er ook een Geschillencommissie. ‘Het probleem van een Geschillencommissie is dat kleinere agrariërs afhankelijk zijn van de kopers waarover ze klagen’, zegt bijzonder hoogleraar agrarisch recht Jeroen Rheinfeld van de Rijksuniversiteit Groningen.

AP roept Eerste Kamer op anti-fraudewet niet aan te nemen

De Eerste Kamer moet een wetsvoorstel voor het opsporen van fraude en georganiseerde criminaliteit niet aannemen. Die dringende oproep doet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies op verzoek van de Eerste Kamer. ‘Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.’

Q&A NautaDutilh: 'Juist in een belangrijke levensfase is het belangrijk om verlof op te kunnen nemen'

Per 2 augustus 2022 moet ouderschapsverlof deels worden betaald om te stimuleren dat ouders het verlof daadwerkelijk opnemen. Volgens de voorgestelde wetgeving hebben ouders recht op 50% van hun dagloon, tot een maximum van 50% van het maximumdagloon gedurende de eerste 9 van 26 weken ouderschapsverlof. NautaDutilh loopt alvast op deze kabinetsplannen vooruit. Global HR Director Nicolet Beetsma-Vernes legt uit wat er verandert en waarom.

Juristen Tilburg University: railbedrijf mag stroom leveren aan derden

Als het aan de Gemeente Rotterdam en railbedrijf RET ligt, wordt de stroom- en netwerkcapaciteit van het tram- en metronetwerk ingezet voor het laden van bussen en auto’s. Een slim idee, maar mag een railbedrijf juridisch gezien wel netwerkcapaciteit en elektriciteit aan derden leveren? ‘Ja’ zeggen juristen van Tilburg University na het Rotterdamse E-OV-hub plan uitvoerig te hebben onderzocht.

Q&A hoogleraar Heringa: ‘Toetsing door rechter is extra hobbel die Toeslagenaffaire had kunnen voorkomen’

Het is les nummer één voor rechters in opleiding: wetten toetsen aan de grondwet is verboden terrein. Dat moet afgelopen zijn, zegt hoogleraar constitutioneel recht Aalt Willem Heringa in navolging van Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Nederland is op dit moment één van de laatste landen waar nog een toetsingsverbod geldt. Dat is niet meer van deze tijd. Wetgever, geef die rechter een kans.’

Nieuwe wet moet positie franchisenemers versterken, maar praktijk is weerbarstig

De nieuwe franchisewet die sinds begin dit jaar van kracht is, moet de positie van franchisenemers ten opzichte van franchisegevers versterken. Het kabinet heeft met de wet beoogd de machtsbalans in de franchisesector te herstellen. De praktijk zal uitwijzen of en hoe de wet ervoor zorgt dat de beide soorten ondernemers makkelijker samen door één deur kunnen dan de afgelopen jaren soms het geval was.

Voorzieningenrechter: beperkingen bij opening sportscholen niet onrechtmatig

De Staat handelde niet onrechtmatig door aan de heropening van de sportscholen en fitnesscentra van 19 mei 2021 voorwaarden te verbinden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag in twee uitspraken beslist. Er ‘geen grond voor de conclusie dat de ministeriële regeling voor wat betreft het handhaven van deze beperkingen voor binnensportlocaties onmiskenbaar onverbindend is’.

Raad van State: veel onduidelijkheden in nieuwe wetgeving klokkenluiders

Omdat het nieuwe wetsvoorstel over klokkenluiders niet op alle punten de Europese en nationale regels met elkaar gelijk trekt, wordt het stelsel voor klokkenluiders complexer. ‘Dat komt de begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid niet ten goede’, schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State. Ook wil de wetgevingsadviseur een strikte scheiding tussen onderzoek naar de melding van de misstand, en de ondersteuning van de klokkenluider.

Ontwerpbesluit werken na de AOW ingetrokken

Sinds 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ van kracht. Doel van de wet is om het (door)werken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken. Daarbij is tevens een aantal regels ingevoerd dat de verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden moet voorkomen. Bij een deel van de huidige, in de wet opgenomen, regels is sprake van overgangsrecht. De intentie van minister Koolmees was om dit overgangsrecht per 1 april 2021 te beëindigen, maar na een uitvoeringstoets van het UWV wordt hier voorlopig van afgezien.

Q&A hoogleraar Schilder: de nieuwe sluitingsbevoegdheid van burgemeesters bij corona-uitbraak

Burgemeesters moeten de bevoegdheid krijgen om deuren van bedrijfspanden tijdelijk te sluiten bij een corona-uitbraak. Ten minste, als het aan de ministerraad ligt. VU-hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder over het nieuwe wetsvoorstel: ‘Deze bevoegdheid van de burgemeester kan hopelijk mede voorkomen dat we weer in een nieuwe lockdown terechtkomen.’