U heeft gezocht op: *

22 resultaten

Datum Relevantie

Hoogleraar Corporate Crime: ‘De maatschappij is een belangrijke toezichthouder’

Karin van Wingerde werd begin 2021 benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law. Ze is van huis uit geen jurist, maar criminoloog. ‘Ik beperk me niet tot wat juridisch niet mag. Ik kijk ook naar schadelijke activiteiten die misschien juridisch gezien wel mogen, maar waarvan we met zijn allen wel vinden dat die problematisch kunnen zijn.’

‘Een compliance officer is niet zelf verantwoordelijk voor wat een board doet’

Eind december zijn er Tweede Kamervragen gesteld aan ministers Grapperhaus en Hoekstra over de witwaspraktijken bij ING, onder meer over de afdeling compliance van ING. Compliance-expert Michael van Woerden van DeComplianceMonitor geeft zijn visie. 'Een compliance officer kan fouten maken die strafrechtelijk verwijtbaar zijn, maar dat zijn wel zeer uitzonderlijke situaties.'

Europese Commissie voert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering op

De Europese Commissie heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Het pakket aan maatregelen bestaat uit een actieplan, een sterkere mondiale rol voor de Europese Unie en een nieuwe lijst van derde landen waarvan het regelgevingskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering momenteel strategische tekortkomingen vertoont.

Wetsvoorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend

Vorige week is het wetsvoorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Een aantal voorgestelde wijzigingen houdt verband met de implementatie van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn.