Huisregels de Jurist

Huisregels de Jurist

Rond de contacten tussen bronnen en journalisten heeft de Jurist enkele huisregels:

Er wordt niet standaard inzage gegeven in de tekst van een artikel voorafgaand aan publicatie. Verzoeken om inzage vooraf/quote checks kunnen wel in overweging worden genomen, mits:

1. Het verzoek wordt voorgelegd vóór het interview/commentaar wordt gegeven

2. Er heldere afspraken over worden gemaakt die voldoen aan onze leidraad

3. Inzage kan niet worden geëist. Wel kan een partij weigeren medewerking te verlenen aan een artikel/interview als geen inzage wordt verleend

4. Citaten uit interviews mogen niet worden gebruikt in een andere context dan de geïnterviewde mocht verwachten, gelet op wat hem door de journalist werd meegedeeld

5. Als iemand telefonisch of in persoon voor een artikel is geïnterviewd, staan we welwillend tegenover verzoek voor een quote check. Een quote check houdt in:

- De persoon in kwestie krijgt inzage in de eigen citaten en zoveel van de omringende tekst als nodig is voor context (kan ook het hele artikel zijn)

- De geïnterviewde kan uitsluitend de eigen quotes checken en maakt geen wijzigingen in andermans quotes of redactionele tekst

- Quotes worden uitsluitend gecheckt op feitelijke onjuistheden/onduidelijkheden

- Redacteuren zijn vrij om te bepalen hoe zij op- en aanmerkingen in het artikel verwerken.

Als iemand/een bedrijf medewerking verleent aan een artikel en vragen van een journalist schriftelijk beantwoord, zijn de antwoorden per definitie bestemd voor publicatie. Daar is dus geen verdere inzage/quote check/toestemming voor nodig.

De Jurist is een journalistiek onafhankelijke publicatie. Dit betekent onder meer dat wij voor het schrijven/publiceren van artikelen geen toestemming nodig hebben van externe partijen, ook niet als de betreffende partij is geïnterviewd/input heeft geleverd.

Het staat de redacteuren van de Jurist vrij om bronnen te benaderen voor input. Het staat bronnen uiteraard ook vrij om geen medewerking te verlenen/ geen input te leveren.

Indien u een klacht heeft over een publicatie, gelieve in eerste instantie contact op te nemen met de auteur van het desbetreffende stuk. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de hoofdredactie.

Terug naar overzicht