Over de Jurist

Over de Jurist

De Jurist is dé nieuws- en informatiebron voor bedrijfsjuristen en advocaten in de zakelijke dienstverlening. Ons redactionele uitgangspunt: we brengen zakelijk nieuws vanuit juridisch perspectief. Hier vinden juristen en advocaten in de zakelijke markt informatie die voor hen onmisbaar is.

De Jurist is een journalistiek onafhankelijke publicatie; adverteerders hebben op geen enkele wijze invloed op de redactionele inhoud.

Klankbordgroep

De Jurist wil hét podium zijn waarop spelers uit de juridische sector elkaar virtueel ontmoeten en de discussie met elkaar aangaan. Bij de totstandkoming van de Jurist heeft dan ook een uitgebreide klankbordgroep van bedrijfsjuristen en advocaten met ons meegedacht. Deze klankbordgroep bestaat uit de volgende mensen: de heer mr. Q. Abeln, Mevr. mr. A. Boot, de heer mr. P.H. Boekel, mevr. M. Schoots, mevr. mr. S. van Ruitenbeek, de heer mr. H. van Hapert, de heer mr. dr. J. M. Sjöcrona, mevr. mr. K. van Barneveld-Peters, de heer H.R. Varkevisser, de heer prof. dr. A. Hagedorn en de heer mr. A. Van der Bent.

Kennispartner

Om onze lezersgroep zo goed mogelijk te bedienen, werken wij samen met een aantal Kennispartners. Anders dan onze redactionele stukken, geschreven door de redactie van de Jurist, aggregeren onze Kennispartners relevante wetsvoorstellen en uitspraken binnen een bepaald rechtsgebied. Zij verwijzen door middel van een korte samenvatting naar het onderliggende document. Relevante bronnen voor informatie zijn bijvoorbeeld ministeries, toezichthouders, Europese Hof en Europese Commissie. Een Kennispartner is geen adverteerder – het is geen commercieel samenwerkingsverband – , maar levert een relevante en aanzienlijke inhoudelijke bijdrage.

Om Kennispartner te worden van de Jurist moet dan ook aan een aantal criteria worden voldaan:

-Aggregatie van relevante wetsvoorstellen en uitspraken binnen een bepaald rechtsgebied;

-Aanlevering van de stukken met een regelmatige frequentie (ten minste 1x per week);

-Bij voorkeur een archief van dergelijke stukken dat een aantal jaren terug gaat;

-Korte samenvatting van het onderliggende stuk, gebaseerd op feiten (niet opiniërend).

Mocht u interesse hebben om Kennispartner van de Jurist te worden, dan vragen wij u contact op te nemen met de redactie via redactie@dejurist.com.

Kennispartner Financieel Recht: Stibbe

Kennispartner Intellectuele Eigendom/Privacy: Simmons & Simmons

Contactgegevens redactie

Hoofdredactie: Lucien Wopereis (lucien.wopereis@dejurist.com)

Redactie: Rémy Baurichter (remy.baurichter@fdmediagroep.nl), Annemarthe Wesseling (annemarthe.wesseling@dejurist.com)

Algemeen adres: redactie@dejurist.com. Hiernaar kunt u tevens uitnodigingen voor evenementen sturen, ter plaatsing op de agenda, evenals personalia-berichten voor de rubriek 'komen en gaan'.

Eventuele tips kunt u uiteraard ook per post sturen, naar de Jurist, t.a.v. L. Wopereis, Postbus 216, 1000 AE Amsterdam.

Commercieel

Meer informatie over de Jurist vindt u in ons media-pack:

Wilt u adverteren op de Jurist.com? Neem dan contact op met Thomas Timmermans, Thomas.Timmermans@fdmediagroep.nl, telefoon: 06 2500 7748.

Wilt u als advocaat of kantoor uw profiel laten opnemen in de Advocatenbank? Neem dan contact op met: Maarten Schuttél, mschuttel@capitalmediaservices.nl, telefoon 024 - 360 77 10.

Terug naar overzicht