Simmons & Simmons

Drijvende zonnepanelen: rechtbank beoordeelt inbreuk op octrooi bij wege van equivalentie

De voorzieningenrechter Den Haag oordeelt dat ProFloating geen inbreuk ‘bij wege van equivalentie’ maakt op een octrooi van C&T met betrekking tot drijvende installaties voor zonnepanelen. Dat betekent dat ProFloating haar drijvende zonnepaneleninstallaties vooralsnog kan blijven verhandelen.

Simmons & Simmons

Het verwijderen van video’s door YouTube

De verspreiding van desinformatie over het coronavirus via social media is een probleem voor beleidsmakers, voor het publiek en voor social media platforms zoals YouTube. Als reactie op de vele geüploade ‘fake news’-video’s over Covid-19 heeft Youtube op 20 mei 2020 haar richtlijnen aangevuld met het ‘Beleid tegen misleidende medische informatie over COVID-19’. Volgens dit beleid staat YouTube geen content toe die misleidende informatie over het virus verspreidt.

Analyse Simmons & Simmons

On-line zittingen: de gang van zaken bij pleidooi in octrooizaken

Langzaam maar zeker begint iedereen gewend te raken aan de online communicatieplatforms die sinds de komst van Covid-19 niet meer weg te denken zijn. Zo ook de Haagse octrooikamer. Tijdens het on-line octrooicongres op 8 september 2020 gaven octrooirechters van de rechtbank aan dat in ieder geval tot het einde van dit jaar alle zittingen in octrooizaken in beginsel via video zullen plaatsvinden.

Simmons & Simmons

Europese Commissie: geen vervanging EU-VS Privacy Shield in zicht

Een ferme waarschuwing van de Europese Commissie op 3 september 2020: ondanks de eerdere toezegging, zal er op korte termijn geen alternatief zijn voor het door het Europese Hof van Justitie verworpen EU-VS Privacy Shield besluit (Schrems II). Het Privacy Shield was de opvolger van het even welklinkende, maar ook ongeldig verklaarde Safe Harbour besluit.