financieel recht Stibbe

AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Stibbe

Implementatiewet verlies absorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen: Voorstel van wet (Kamerstukken II 2020-2021, 35908, nr. 2)

​Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn (EU) 2019/879, Bank Recovery and Resolution Directive II, BRRD II). BRRD II wijzigt de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen...

financieel recht Stibbe

Banken mogen groepen klanten met verhoogd risico op witwassen niet weigeren

Banken mogen bepaalde type klanten of sectoren, zoals de tweedehands autosector, niet weigeren omdat zij een verhoogd risico op witwassen met zich mee zouden brengen. Dit blijkt uit een brief van demissionair minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. In deze brief reageert Hoekstra op een artikel in Het Financieele Dagblad over het uitsluiten van kleine autodealers door Rabobank vanwege risico’s op witwassen.

Stibbe

EC: Final study on the development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and into banks' business strategies and investment policies

​This study, conducted on behalf of the European Commission, explores the integration of ESG factors into banks’ risk management processes, business strategies and investment policies, as well as into prudential supervision. It provides a comprehensive overview of current practices and identifies...

Stibbe

DNB consulteert voorgenomen wijzigingen in de regeling staten financiële ondernemingen voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen uit derde landen

​In deze (ontwerp)​ toezichthouderregeling verduidelijkt en specificeert DNB de rapportagevereisten voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen na het van toepassing worden van de Investment Firm Regulation (IFR) en de implementatie...

financieel recht Stibbe

Innovatie en de financiële sector: kansen en obstakels

De financiële sector verandert ingrijpend door de opkomst van bigtechs, innovatie en technologische ontwikkelingen. Dit biedt kansen, maar levert ook risico’s op. Een stevige Europese aanpak van toezicht en regelgeving is daarom noodzakelijk. Dit blijkt uit het rapport ‘Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels’. Het rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek dat DNB heeft uitgevoerd in samenwerking met toezichthouders, brancheorganisaties en individuele financiële instellingen.